Editie: Jaargang 30 nummer 1 2010

Ei van Columbus Jaargang 30 nummer 1, opgaven

Vier bladzijden vol met puzzels en breinkrakers voor groep zeven en acht

Lees verder
Meten te lijf, verslag van de Grote Rekendag 2010 – Maaike Wynia en Ronald Keijzer

De Grote Rekendag is een dag waarop leerlingen en leraren een ochtend lang werken aan uitdagende reken-wiskundeproblemen rond een bepaald thema. Dit jaar was het thema “Meten te lijf”. In dit artikel wordt beschreven hoe deze dag verliep.

Lees verder
Een alternatief voor kommaschuiven. zOEFI, de Nationale Oefenimpuls oefent ook het domein meten

Marjolein Kool beschrijft hoe het oefenen van het domein “meten” meestal onderbelicht in de rekenles, en hoe een leerkracht zOEFI in kan zetten om kommaschuiven te voorkomen

Lees verder
Meten in de methode: Zes methodes over meten

Veel scholen zijn toe aan de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. In januari 2010 kregen 6 rekenmethodes 1 pagina om te beschrijven op welke manier oefenen en onderhouden wordt aangepakt. Ook wordt uitgelegd hoe het leerstofdomein meten wordt opgebouwd.

Lees verder
Gedachtenvol oefenen. De moeilijke of juist de makkelijke sommen zoeken

In dit artikel geeft Ceciel Borghouts ideeën hoe u de leerlingen eerst kunt laten denken met welke sommen uit het rijtje ze eerst uitrekenen en welke daarna, voordat ze klakkeloos de rijtjes van boven naar beneden afwerken.

Lees verder
“Lengte keer breedte” als eigen ontdekking. Een lessenserie over oppervlakte

Een lessenserie gebaseerd op ontdekken en begrijpen van oppervlakteberekening van Frans van Galen en Lia Oosterwaal

Lees verder
Door meten tot weten. Een lessenserie rond lengte en oppervlakte in het S(B)O

In dit artikel bespreken Sita Strikwerda en Corry Verschure hoe maataanduidingen betekenis krijgen voor leerlingen door er zelf mee te werken. Als bron wordt de map “meten” van het Freudenthal Instituut gebruikt.

Lees verder
Vroeger: Een “waardeloze” postzegel – Ed de Moor

De postzegels met een geldbedrag erop gaan verdwijnen. Ed de Moor haalt reken-herinneringen op met deze postzegels.

Lees verder
Wiskunde op straat: van cijferen naar organiseren – Harry Sormani

Ondanks de vele elektronica waarmee de moderne mens omgeven is, blijft wiskunde noodzakelijk. Probeer maar eens op reis te gaan zonder te rekenen. Dat valt tegen!

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Meten en wegen – Jaap van Lakerveld

Een gedicht over meten en wegen

Lees verder
Groetjes van groep vier: Fiets deur – Lia van Diem

In groep vier gaan ze dit keer meten. Maar hoe kun je nu precies meten hoe groot een fiets is, of een deur?

Lees verder
Volgens Bartjens: Over meten en weten – Cathe Notten

Zelf meten en zelf tot inzicht komen in wat maten met elkaar te maken hebben, is en blijft een levenlang belangrijk. Daarom zijn er in dit nummer artikelen vinden met uitgewerkte ideeën voor lessen rond het thema meten.

Lees verder
Stoelendans – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Omschrijving van een vijf-minutenspelletje voor de onderbouw waarbij je een stoelendans doet en ondertussen druk aan het rekenen bent.

Lees verder
Spel in de rekenles – Oshi

Probeer je tegenstander letterlijk van het bord af te duwen... Rekenspel vanaf groep vier.

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 1, antwoorden
Lees verder