Editie: Jaargang 30 nummer 3 2011

Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 3, opgaven
Lees verder
Spelregels om Catch te spelen in groep 2 t/m 8, bij “Getallen vangen” – Anneke Noteboom

De spelregels voor leerlingen en leerkrachten van Catch!, onderdeel van een Rondje Rekenspel

Lees verder
Kopieerkaarten tot 1000 DEF bij “Getallen vangen”, Anneke Noteboom, Jaargang 30, nummer 3

Kopieerkaarten tot 1000 voor leerlingen en leerkrachten van Catch!, onderdeel van een Rondje Rekenspel

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 3, antwoorden
Lees verder
Rekenen-wiskunde in Singapore. Het oplossen van problemen centraal

In alle internationale vergelijkende reken-onderzoeken komt Singapore er als een van de besten uit. Waar komt dit succes vandaan? Joost Maarschalkerweerd en Lionel Kole gaan in op de aanpak die wordt gekozen bij rekenonderwijs in Singapore.

Lees verder
Digitaal rekenen. Een artikel over Plofsommen op het rekenweb – Frans van Galen en Vincent Jonker.

Naast het zelfstandig met Rekenweb werken, is er ook de mogelijkheid om via een digibordles bepaalde onderwerpen klassikaal aan de orde te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld klassikaal met plofsommen oefenen met de getallenrij en het schatten.

Lees verder
Getallen vangen met Catch! De leerlijn getalbegrip in ruim 50 spelletjes.

Anneke Noteboom beschrijft "Catch", ẻẻn van de rekenspellen uit het pakket Rondje Rekenspel. Dit pakket bevat een groot aantal spellen voor groep 1 tot en met 8 waarmee kinderen hun inzicht in en vaardigheid op het gebied van getalbegrip vergroten

Lees verder
Speels en onderzoekend leren: Torenstad. Meetkundige activiteiten in groep 5/6.

Leo Prinsen en Cathe Notten omschrijven hoe je meetkunde in groep vijf en zes op een speelse en aantrekkelijke manier kunt presenteren, waarbij de leerlingen zelf onderzoekend bezig zijn.

Lees verder
Rekenverbetertraject in de praktijk: een artikel over opbrengstgericht werken.

Gert Gelderblom hanteert vier kernpunten voor goed rekenonderwijs. Hans Pranger en Jacqueline van Burk laten in een praktijkvoorbeeld zien hoe een school aan alle vier kernpunten aandacht kan besteden.

Lees verder
De rekenwiskundige ontwikkeling van kleuters, volgens Wizwijs – Anneke Aartsen

In de eerste jaren van het basisonderwijs het fundament gelegd voor de rekendomeinen getallen en bewerkingen, meten en meetkunde. Hoe kan de rekenmethode Wizwijs de leerkrachten van de onderbouw hierbij helpen?

Lees verder
Een vliegende start. Schoolbrede opening van de Grote Rekendag – Ronald Keijzer en Corry Verschure

Een keer per jaar is het op een woensdag in april op veel scholen rekenfeest. Dan is "De Grote Rekendag", een dagdeel met uitdagende activiteiten voor leerlingen rondom een bepaald rekenthema. De leerlingen zijn de hele dag bezig met een vak: rekenen.

Lees verder
Hoe lang is mijn winterdas? Een meetles in groep vier – Hans ter Heege

Als de kou in de lucht is, wordt het tijd voor de winterjas. En ook voor een dikke shawl rond de nek. Een mooi aanknopingspunt voor een betekenisvolle les rond meten in groep vier. "Hoe lang is een winterdas?" vraagt juf Marga aan groep 4. Meten maar!

Lees verder
Meesterschap is vakmanschap; Hoe leerkrachten de Kennisbasis Rekenen-wiskunde kunnen inzetten.

Om goed reken-wiskundeonderwijs te kunnen geven moeten leerkrachten "boven de stof staan". Wat houdt dat eigenlijk in? Onlangs is hiervoor de Kennisbasis Rekenen-Wiskunde voor aanstaande leerkrachten basisonderwijs uitgebracht. Marc van Zanten licht toe.

Lees verder
Wiskunde voor de basisschool. W4kangoeroe – Leon van den Broek.

Kangoeroe laat kinderen ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn. De internationale reken-wiskundewedstrijd heeft een nieuwe naam: w4kangoeroe. W4 staat voor de vier W's van WereldWijde WiskundeWedstrijd.

Lees verder
Volgens Bartjens – Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten verwelkomt de nieuwe, kleurige jas van Volgens Bartjens

Lees verder
Groetjes van groep vier: Zwaarwegende argumenten – Lia van Diem

Hoe hoog is een stapel van 100 rekenboeken? Groep 4 zoekt het uit....

Lees verder
Wiskunde van de straat: De wortel en het kwaad – Harrie Sormani

Harrie Sormani legt aan de hand van een voorbeeld uit de natuur de "wortel-theorie" uit.

Lees verder
De kaartenlijn – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Door bij het spelletje "De kaartenlijn" zo snel mogelijk te achterhalen welk getal is verstopt, oefenen de kleuters met de getalsymbolen 0 tot en met 12 te herkennen, te ordenen en te koppelen aan hoeveelheden. Rubriek van Julie Menne.

Lees verder
Vroeger: Reflectie – Ed de Moor

Ed de Moor haalt herinneringen op naar aanleiding van het boek "Het rekentheater" van Adri Treffers

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Glossy – Jaap van Lakerveld
Lees verder
In / Uitgelicht: Rekenen-wiskundeartikelen in tijdschriften – Peter van den Bremen

Bespreking van "Een flitsende leerlijn" van Julie Menne, "Vinger opsteken werkt contraproductief" van Lisette Douma en "Kindjes let ff goed op!" van Tobias Reijngoud.

Lees verder
Spel in de rekenles – Tricoda

Tricoda is een mooi uitgevoerd spel voor kinderen vanaf groep 4 dat draait om logisch denken en redeneren. Het vraagt weinig van de leraar, want het spel is in enkele minuten uitgelegd. De kinderen die het speelden, vonden het leuk en spannend.

Lees verder