Editie: Jaargang 30 nummer 4 2011

Ei van Columbus, jaargang 30, nummer 4, opgaven

Het befaamde Ei van Columbus, de rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel “Latijns rekenpotje”, Volgens Bartjens jaargang 30 nummer 4

Latijns Rekenpotje variant 1: Extra materiaal bij "Latijns Rekenpotje", Volgens Bartjens jaargang 30 nummer 4, pagina 14

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel “Latijns rekenpotje”, Volgens Bartjens jaargang 30 nummer 4

Latijns rekenpotje variant 2: Aan de slag met het echte werk. Materiaal bij "Latijns rekenpotje", Volgens Bartjens jaargang 30 nummer 4, pagina 14

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel “Latijns Rekenpotje”, Volgens Bartjens jaargang 30-4

Latijns rekenpotje variant 3: Geef de volgorde van oplossen aan. Extra materiaal bij "Latijns rekenpotje", Volgens Bartjens jaargang 30 nummer 4, pagina 15

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel “Verschil mag er zijn”, Volgens Bartjens jaargang 30 / 4

Rekenrijk, Afbeelding 1: In de handleiding worden rekentips gegeven. Extra materiaal bij "Verschil mag er zijn", Volgens Bartjens jaargang 30 nummer 4, pagina 31

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel ” Verschil mag er zijn”, Volgens Bartjens Jaargang 30-4

Wizwijs: Afbeelding 3: Het handelingsmodel; extra materiaal bij "Verschil mag er zijn", Volgens Bartjens Jaargang 30 nummer 4, pagina 33

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel ” Verschil mag er zijn”, Volgens Bartjens Jaargang 30-4

Pluspunt: Voorbeeld lesboek groep 7 met links aanbod op fundamenteel niveau en rechts op streefniveau. "Verschil mag er zijn", Volgens Bartjens jaargang 30 nummer 4, pagina 34 afbeelding 1

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel ” Verschil mag er zijn”, Volgens Bartjens Jaargang 30-4

Pagina's uit het leerlingenboek van Alles Telt, extra materiaal bij het artikel "Verschil mag er zijn", Volgens Bartjens Jaargang 30 nummer 4, pagina 35 afbeelding 1

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel “Verschil mag er zijn”, Volgens Bartjens jaargang 30 / 4

Een voorbeeld van een pagina uit het Maatschrift van de methode Alles Telt. Volgens Bartjens jaargang 30, nummer 4, pagina 35 afbeelding 3

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 4, antwoorden
Lees verder
Naar een protocol ERWD – Jaap Vedder en Mieke van Groenestein

Een artikel over de aanpak van Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie.

Lees verder
Sterke rekenaars en het rijtje van 100 – Erica de Goeij

In dit artikel geeft Erica de Goeij voorbeelden van probleemgericht, productief oefenen in een plusklas.

Lees verder
Digitaal rekenen: Kraak de Kluis

In deze rubriek leggen de auteurs uit je met het spel "Kraak de Kluis" op het digitale schoolbord kunt oefenen met deelbaarheid en het getalinzicht kunt vergroten bij kinderen van groep 6 tot en met 8

Lees verder
Speels en onderzoekend leren: Latijns rekenpotje

In dit artikel geven Jantine Bloemhof, Leo Prinsen en Jan Willem van Slijpe een voorbeeld van rekenen en redeneren voor leerlingen van af groep vijf.

Lees verder
Een voorbeeldige staartdeling – Ed de Moor

Ed de Moor bespreekt een in zijn ogen voorbeeldige staartdeling

Lees verder
De reken-wiskudige ontwikkeling van kleuters: Alles telt.

In dit artikel vertellen Yvonne Leenders, Marijke Bertu en Sietske Zagers door twee praktijkvoorbeelden van betekenisvolle rekenwiskundige activiteiten in de kleuterperiode hoe de rekenmethode Alles Telt de ontwikkeling van kleuters stimuleert.

Lees verder
Verschil mag er zijn – Hoe 5 rekenmethodes omgaan met verschillen tussen leerlingen

Ceciel Borghouts, Sjoerd Huitema, Marike Verschoor, Anneke van Gool, Els van den Bosch-Ploegh en Sietske Zagers leggen uit hoe vijf rekenmethodes omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Lees verder
Volgens Bartjens: omgaan met verschillen – Cathe Notten.

In hun dagelijkse praktijk hebben leerkrachten in hun groepen te maken met grote verschillen tussen kinderen, waaronder verschillen in kennis en vaardigheden. Dit nummer van Volgens Bartjens heeft daarom als thema "Omgaan met verschillen".

Lees verder
Wiskunde van de straat: Ganzenpassen – Harrie Sormani

In deze rubriek legt Harrie Sormani uit waarom hoofdrekenen en hardlopen eigenlijk onafscheidelijk zijn.

Lees verder
Vroeger: De man van de Cito-toets – Ed de Moor

Ed de Moor vertelt over Joop Bokhove van het Cito.

Lees verder
Het stekelvarken – Met sprongen vooruit in vijf minuten

In dit spel raden kinderen hoeveel stekels er op hun rug zitten. Zo zijn ze bezig met aantallen tellen, redelijk schatten, telbaar representeren, verkort tellen, erbij en eraf van 1 of 2 en splitsingen tot en met 12. Wordt verrijkt door spiegelen.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Zorgleerling of zorgenkindje – Jaap van Lakerveld

Zorgen over het begrip zorgleerling, in rijm!

Lees verder
Spel in de rekenles – Blokus Duo

Blokus Duo is een aantrekkelijk spel voor twee spelers voor kinderen vanaf groep 2 /3 dat een beroep doet op het ruimtelijk inzicht en op logisch denken en redeneren.

Lees verder
Extra materiaal bij het artikel “Verschil mag er zijn”, Volgens Bartjens jaargang 30-4

Pagina uit het werkschrift van de methode Alles Telt, behorende bij "Verschil mag er zijn", Volgens Bartjens jaargang 30 nummer 4, pagina 35 afbeelding 2

Lees verder