Editie: Jaargang 31 nummer 4 2012

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen – Kennis van leerlijnen is essentieel voor goed rekenonderwijs.

Eerlijk delen is voor kinderen nooit een probleem. Kleuters weten al hoe ze eerlijk kunnen (ve)rdelen. Toch blijkt de leerlijn delen voor kinderen grote problemen op te leveren. Martie de Pater bespreekt de leerlijn delen.

Lees verder
Vertaalcirkel 3; Werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars – Ceciel Borghouts

Leerkrachten constateren dat de CITO-toetsen rekenen voor veel leerlingen problemen opleveren, vooral door het talige karakter. De auteur biedt leerkrachten een didactisch hulpmiddel: De Vertaalcirkel. Hier 2 praktijkvoorbeelden uit groep 7-8.

Lees verder
Een les is als een snel stromende rivier – Flow tijdens Japanse reken-wiskundelessen.

Japanse kinderen blijken goed te presteren op het gebied van rekenen in vergelijkende tests. Over de oorzaken daarvan bestaan verschillende meningen, maar Henk Logtenberg is van mening dat Lesson Study daar veel toe bijdraagt.

Lees verder
Ik had ze nog niet geteld; Het belang van schattend rekenen – Christel Prins

In dit artikel gaat de auteur, rekencoördinator en leerkracht van een basisschool, in op het specifieke nut van schatten en het belang daarvan voor goed leren rekenen. Dit artikel is ook zonder inloggen te lezen.

Lees verder
Nederlands kampioen rekenen 2011 – Ed de Moor

Ed de Moor doet verslag va de achtste finale van het Bartjens Rekendictee, dat in 2011 gewonnen werd door Epi van Winsen

Lees verder
Afstemmen op onderwijsbehoeften; Gedifferentieerd rekenonderwijs – Eva van de Weijer-Bergsma ea

Het verbeteren van het rekenonderwijs staat hoog op de agenda voor veel scholen. Een belangrijke vaardigheid voor leerkrachten is het afstemmen van het onderwijsaanbod op de verschillende leerlingen in de klas. Maar hoe ziet differentiatie er uit?

Lees verder
Dit lijkt ons het beste – Leerkrachten én leerlingen kiezen een nieuwe rekenmethode.

Op "De Windhoek", een basisschool in Almelo, zochten leerkrachten én leerlingen samen een nieuwe rekenmethode uit. De rekencoördinator ontwierp een plan om vanuit een gedeelde visie op rekenen tot een zorgvuldige keuze te komen. Verslag van Janny Bolink

Lees verder
Ballen met getallen – Met sprongen vooruit groep 5 – 6

In dit spel wordt het atuomatiseren en memoriseren van bewerkingen met hele getallen tot 10.000 geoefend. De leerkracht nodigt leerlingen uit om eigen producties te maken en geeft hij / zij ook feedback. Zo kan worden nagegaan of de kinderen het begrijpen

Lees verder
Volgens Bartjens; Eerlijk delen – Cathe Notten

Bij de kleuters snappen kinderen nog heel goed wat "eerlijk delen" betekent. Hoe komt het toch dat deze spontaan opgedane kennis niet kan worden ingezet bij het latere delen bij de rekenles? In deze Volgens Bartjens veel waardevolle artikelen over delen.

Lees verder
Vroeger; Multatuli en Pythagoras – Ed de Moor

Multatuli was er trots op dat hij een nieuwe manier had gevonden om de stelling van Pythagoras te bewijzen. Dat was niet zo, maar het was wel een elegante manier die later zelfs in wiskundeboeken terecht is gekomen...

Lees verder
Groetjes van groep 4; Eerlijk zullen we alles delen – Lia van Diem

De auteur beschrijft hoe de eerste rekenles over delen in groep vier verloopt.

Lees verder
Wiskunde van de straat; Meerlingen – Harrie Sormani
Lees verder
Ei van Columbus, Jaargang 31, nummer 4, opgaven

Weer vier pagina's uitnodigende hersenkrakers voor kinderen uit de bovenbouw.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Delen volgens Bartjens – Jaap van Lakerveld

In zijn rubriek vertelt Jaap van Lakerveld deze keer over het delen (van) volgens Bartjens....

Lees verder
Spel in de rekenles – Lost Cities

Lost Cities is een kaartspel waar 2 spelers samen oefenen met het optellen - optellen tot 10, het optellen van de scores- en door het gebruik van strafpunten ook met negatieve getallen. Het kan gespeeld worden vanaf groep 5 en duurt maximaal 1/2 uur.

Lees verder
In / Uigelicht – Peter van den Bremen

In dit nummer bespreekt de auteur "Opsteker voor het basisonderwijs" (Volkskrant, 4-4-12), "Pendelen in je hoofd" (Vincent Klabbers, JSW jan '12) en "Leren over de waarde van getallen" (Dirk van der Straaten, JSW jan '12)

Lees verder
Ei van Columbus, Jaargang 31, nummer 4 – antwoorden
Lees verder