Editie: Jaargang 31 nummer 5 2012

Ei van Columbus – jaargang 31, nummer 5 – opgaven
Lees verder
Voorbeeldgroepsplan bij “Differentiatie vraagt voorbereiding”, Dolf Janson, Jaargang 31, nummer 5
Lees verder
Ei van Columbus, Jaargang 31, nummer 5 – antwoorden
Lees verder
De ontwikkeling van strategiegebruik; leren vermenigvuldigen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar leerlijnen en strategiegebruik. Sanne van der Ven en Evelyn Kroesbergen bespreken daarom de leerlijn vermenigvuldigen aan de hand van strategieën. Ze gaan ook dieper in op het gebruik van het werkgeheugen.

Lees verder
Differentiatie vraagt voorbereiding; Een groepsplan kun je daarvoor gebruiken – Dolf Janson

Veel leraren hebben inmiddels kennisgemaakt met het verschijnsel ‘groepsplan’. In dit artikel laat de auteur zien wat de essentie van een groepsplan is en hoe je de rekenlessen daarmee kunt versterken.

Lees verder
Mooie modellen; Rekenen met de procentstrook – Frans van Galen en Dolly van Eerde

In dit artikel bespreken de auteurs waarom het helpt als leerlingen een procentenstrook tekenen bij opgaven, welke fouten er worden gemaakt bij het uit het hoofd uitrekenen van een procentensom en hoe de procentenstrook kan helpen bij procentensommen.

Lees verder
Hoe vaak kun jij overgooien? Rekenrijk voor groep 1 en 2 – Evelien Delhez

De auteur beschrijft hoe je in de gymzaal lekker kunt gooien met een bal, terwijl je eigenlijk ook goed bezig bent met... rekenen

Lees verder
De vertaalcirkel als diagnostisch hulpmiddel. Werken aan inzicht en begrip bij (zwakke) rekenaars
Lees verder
Rekenresultaten in Amsterdam-West; Verslag van een rekenverbetertraject – Nico Eigenhuis

3 jaar geleden startte het reken-verbetertraject op de Goeman Borgesiusschool in Amsterdam West. In mei 2010 beschreef Nico Eigen- huis in Volgens Bartjens de beginsituatie van de leerlingen en de school. Hoe is de situatie na 3 jaar?

Lees verder
Vijfduizendje gooien – Met sprongen vooruit in groep 5 – 6
Lees verder
Volgens Bartjens; differentiëren kun je leren – Cathe Notten

Deze Volgens Bartjens gaat over het hoe en waarom van differentiëren tijdens de rekenles.

Lees verder
Vroeger; Vormsommen – Ed de Moor

Ed de Moor bespreekt sommen uit het Cijferboek voor de Volksschool van Theo Thijssen en J.Soederhuijzen (1913). Er staan sommen in die bewerkelijk en ingewikkeld zijn, maar die de concentratie en accuratesse verhogen en daarom karaktervormend zijn..

Lees verder
Groetjes van groep 4; Trapje van vergelijking – Lia van Diem

Op een kubus staan en dan meten wie er groter is dan de juf.... dat is spannend en het levert ook een goede rekenles op!

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde; Instructie en strategie – Jaap van Lakerveld

Over hoe instructie volgens en leren denken twee verschillende dingen zijn....

Lees verder
Wiskunde van de straat: Toetsend leren – Harrie Sormani

Er wordt heel wat afgetoetst in rekenland. Wat zou het fijn zijn als de kinderen tijdens het maken van de rekentoets ook nog iets zouden leren, zoals bij de peilingspelletjes van het SLO....

Lees verder
Spel in de rekenles – Lobo77

Lobo 77 is een spel waarbij je voortdurend de ander kunt plagen en tegelijk moet zorgen dat je zelf niet de klos bent; net zoals bij Uno of pesten. Het spel is een goede manier voor kinderen uit groep 4 en 5 om het optellen onder de honderd te oefenen.

Lees verder
In-Uitgelicht – Peter van den Bremen

Beschrijving van "Iedereen is bang voor wiskunde, wij ook" van Jeanine Daams (Volkskrant, 3 maart 2012) en "Computer effectief bij rekenen" (Onderwijsblad, 11 februari 2012)

Lees verder