Editie: Jaargang 32 nummer 3 2013

Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 3 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus, Jaargang 32, nummer 3 – antwoorden
Lees verder
Kopieerbladen bij “Welke hoort erbij”, rubriek Spel in de Rekenles, jaargang 32 nr 3

Bij de spelbeschrijving horen drie kopieerbladen.

Lees verder
Afstemmen op kleuters – Groepsplan rekenen in groep 1 en 2. Artikel van Bronja Versteeg

In dit artikel laat Bronja Versteeg zien dat het maken van groepsplannen leerkrachten kan helpen bij het kiezen van doelen en inhouden die aansluiten bij de kinderen.

Lees verder
Even denken… Uitdagende reken-wiskunde activiteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Ook voor kleuters met een voorsprong in hun rekenontwikkeling moet er gezorgd worden voor een passend rekenaanbod. In dit artikel bespreekt de auteur hoe een verrijkingsaanbod verzorgd kan worden binnen een rekenactiviteit die aan de hele groep aangeboden

Lees verder
Doelgericht en spelenderwijs: Opbrengstgericht rekenonderwijs voor kleuters – Mirjam Velthuis

Hoe kan opbrengstgericht werken gecombineerd worden met het unieke karakter van het werken met jonge kinderen? Hoe kan rekenonderwijs bij kleuters doelgericht, planmatig maar in ieder geval ook spelenderwijs gebeuren? Mirjam Velthuis licht toe.

Lees verder
De vertaalcirkel bij kleuters; Werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars

Een jaar geleden verscheen het eerste artikel van Ceciel Borghouts over de vertaalcirkel. Dit keer wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn van de vertaalcirkel bij het werken met kleuters.

Lees verder
Een toren tot je oren; Rekenen in Sesamstraat – Anneke Noteboom

De SLO en NTR hebben in een samenwerking gekeken of er een manier was om uit de grote Sesamstraat-schatkist een selectie te maken van scenes, liedjes en versjes die voor onderwijsdoeleinden zouden kunnen worden gebruikt.

Lees verder
Jong geleerd; rekenen op een kinderdagverblijf. Artikel van Cindy Nillisen

In dit artikel laat Cindy Nillesen zien dat er aan verschillende facetten van ontluikende gecijferdheid gewerkt wordt in kinderdagverblijven, maar dat dit vaak onbewust gebeurt. Een pleidooi voor bewust - maar wel speels- werken aan gecijferdheid.

Lees verder
Volgens Bartjens: Spelen en leren – Cathe Notten

Het is een flinke kluif voor leerkrachten van groep 1 en 2 om alle kinderen op hun eigen niveau en aansluitend bij hun eigen belevingswereld zo veel te leren dat ze na 2 jaar de overstap naar groep 3 kunnen maken. Deze VB is hier daarom aan gewijd.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Rekenen met kleuters – Jaap van Lakerveld

"Dat moet toch wel betekenen, met kleuters kun je rekenen"....

Lees verder
Vroeger: Blokjes – Ed de Moor

Blokjes zijn door de tijd heen altijd een handig hulpmiddel bij het rekenen gebleken, vertelt Ed de Moor.

Lees verder
Wiskunde van de straat: River deep, mountain high.

Harrie Sormani vertelt over de berg die sportjournalist Thijs Zonneveld in Nederland wil aanleggen. Voor een beetje mooi exemplaar moet er van te voren toch heel veel gerekend worden....

Lees verder
Groetjes van groep vier; Een hele kapotte ruit – Lia van Diem

Groep vier merkt dat er nog heel wat bij komt kijken als je bij een kapotte ruit wilt opmeten hoe groot de nieuwe glasplaat moet zijn....

Lees verder
Spel in de rekenles – Welke hoort erbij?

In deze aflevering worden 2 spellen beschreven. 1 richt zich op meetkundige figuren, de ander op de getallenrij van 1 t/m 10. Beide spelletjes zijn eenvoudig te spelen door kinderen vanaf halverwege groep 2 en begin groep 3.

Lees verder