Editie: Jaargang 32 nummer 4 2013

Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 4 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 4 – antwoorden
Lees verder
Wat we weten als we weten; Meet-activiteiten na de Cito Entreetoets

Leerkrachten vinden dat meten te weinig aan bod komt in de methode en zij vinden het lastig om goede aanvullende activiteiten in te zetten. Uschi van der Velden toont hoe kennis en vaardigheden ten aanzien van het rekenen met litermaten verbeteren.

Lees verder
Hoeveel is een sms-je? Toepassingsrekenen aan de hand van het nieuws.

Recente ontwikkelingen zoals de invoering van de referentieniveaus vragen om de focus op de ontwikkeling van het rekenen in allerlei toepassingssituaties, is de mening van de ontwikkelaars van Nieuwsrekenen. Artikel van Katja v.d. Veer en Mariët Hattink

Lees verder
Er zit veel meer in deze kinderen; langs verschillende lijnen investeren in rekenonderwijs

Sinds een aantal jaren zoekt SBO De Balans naar wegen om de rekenopbrengsten te verhogen. Karin van Breugel belicht de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en de verwachtingen die het team heeft.

Lees verder
Spelen met meten en meetkunde; de Grote Rekendag in groep 1 / 2 – Ronald Keijzer

De titel van de Grote Rekendag op 17 april aanstaande is: ‘Spelen met meten en meetkunde’. In groep 1 en 2 staat een speeltuin centraal om aspecten van meten en meetkunde te ontdekken.

Lees verder
Analyse en diagnose; Een helder beeld van rekenproblemen.

Angelique Roos en Angelique Vanthoor ntwikkelden een instrument om snel een ovoverzicht te krijgen in welke categorieën van de Cito-toets Rekenen-Wiskunde de leerlingen fouten maakten om van daaruit de hulp vorm te geven.

Lees verder
Ketting rijgen – Met sprongen vooruit in groep 3 – 4

Julie Menne beschrijft een spel voor groep 3 / 4, waar de splitsingen van 6, 7 en 8 mee worden geoefend. Ook legt zij het gebruik van splitsbloemen uit.

Lees verder
Schooltuinrekenen; een rijke context voor meten, schatten en nog veel meer

Annette Markusse vertelt over het project Oogst Rekenen en Taal, waar kinderen in Amsterdam tijdens het werken in de schooltuin worden gestimuleerd om daarbij heel veel te rekenen.

Lees verder
Volgens Bartjens: Meten en weten – Cathe Notten.

We meten wat af in het onderwijs. Niet alleen zijn er regelmatig lessen meten in de methode, maar ook leggen we de prestaties van leerlingen langs de meetlat. Zo houden we een vinger aan de pols bij de groei die zij doormaken.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Breuken – Jaap van Lakerveld

Jaap van Lakerveld vertelt in rijm over breuken

Lees verder
Wiskunde van de straat; Plassen onder de douche – Harrie Sormani

Wethouder Bert Wassink hield onlangs een pleidooi om het plassen onder de douche verplicht te stellen. Dat zou volgens zijn berekeningen goed zijn voor het milieu. De auteur rekent voor dat die vlieger niet helemaal opgaat....

Lees verder
Groetjes van groep 4; Even, niet even, altijd – Lia van Diem

Elke ochtend begint groep 4 met rekenspelletjes. Dit keer gaat het over even en on-even. Moeilijk, maar met elkaar weten de kinderen van groep 4 een heleboel!

Lees verder
Vroeger; Wat heb ik nou aan algebra? – Ed de Moor

Ed de Moor vindt dat kennis van algebra een goede basis vormt voor het beter begrijpen van getallen on het getalsysteem. Dat vond hij vroeger al, en zijn mening is niet veranderd. In zijn rubriek legt hij uit waarom.

Lees verder
Spel in de rekenles – Hive

Hive is een spel voor 2 spelers, waarbij je logisch moet denken en redeneren. Het kan gespeeld worden vanaf groep 4.

Lees verder
Studentendag – Marije Bakker

Op 4 april 2013 vindt de Volgens Bartjens Studentendag plaats. Je leert er in 1 dag hoe je spelletjes kunt toepassen voor leuke en leerzame rekenlessen. Alleen voor studenten!

Lees verder