Editie: Jaargang 32 nummer 5 2013

Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 5 – opgaven

Dit is de duizendste aflevering van het Ei van Columbus! En voor de 1000e keer vol met rekenpuzzels en breinbrekers voor groep 7 en 8....

Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 5 – antwoorden
Lees verder
Kennisbasis en didactiek; omgaan met verschillen bij rekenen-wiskunde onderwijs op de Pabo

Pabo’s willen vooral de didactiek van reken-wiskundeonderwijs onderwijzen; studenten hebben meer behoefte aan lessen waarin zij kunnen werken aan hun eigen vaardigheid. De onderwijstijd kan maar één keer besteed worden. Hoe combineer je dit goed?

Lees verder
Een kansrijke formule – Rekenen in een combinatiegroep – Fenje Louwsma-Koksma en Jiska van Hall

Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij kwalitatief goede instructies geven en een passend leerstofaanbod voor elke leerling verzorgen, ook wanneer het een combinatiegroep betreft. De auteurs leggen in dit artikel uit hoe dit vorm kan krijgen.

Lees verder
Volgens Bartjens Studentendag 2013

Op donderdag 4 april 2013 werd de zevende Volgens Bartjens Studentendag gehouden bij het CPS in Amersfoort. Ongeveer 90 pabostudenten van uiteenlopende leeftijden bezochten de dag die in het teken stond van spel in de rekenles.

Lees verder
Wat we weten als we meten; meetactiviteiten na de entreetoets. Door Ushi v.d. Velden

Deel 2 van een serie over het leren rekenen met inhoudsmaten. In dit deel leest u achtereenvolgens wat het huiswerk van de 1e les heeft opgeleverd, de lesopzet van les 2, de nameting en de evaluatie door kinderen en leerkrachten.

Lees verder
Sugar City – Al rekenend een stad van suiker bouwen

Elk jaar organiseren studenten en docenten van Pabo de Eekhorst een rekendag voor leerlingen uit groep 5 en 6. Dit jaar werd een stad van suikerklontjes gebouwd. In dit artikel doen Aimée Huizinga, Andrea Boelens, Annemiek Walvius en Susanne v.d. Meulen

Lees verder
Rekenhulp – Effectief rekenen in kleine groepjes.

Pabostudenten Michiel Honing, Rachel Kruijer en Katja van Santen deden een onderzoek naar de effecten van rekenhulp door middel van rekenspelletjes aan groepjes leerlingen op het gebied van automatiseren tot 10 en 20. Hun bevindingen leest u hier.

Lees verder
Potje Duizend – Met sprongen vooruit in groep 5 – 6:

In dit spel leren leerlingen van groep 5 en 6 het positiesysteem te doorgronden en oefenen ze met hoofdrekenen en schattend rekenen. Ook wordt de aanzet gemaakt tot kolomsgewijs rekenen.

Lees verder
Spel in de rekenles – Kwatro

In een klein doosje zit dit spel dat een combinatie lijkt van Set en Qwirkle. Het spel voor groep 4 en hoger vraagt logisch denken en redeneren van kinderen en in beperktere mate ook meetkundig redeneren. Daarnaast wordt bij de puntentelling ook geoefend.

Lees verder
Volgens Bartjens; Rekenen op de Pabo – Cathe Notten

Rekenen op de Pabo ligt al een tijdje onder vuur. In deze Volgens Bartjens vertellen Pabo-leerlingen zelf over de door hen uitgevoerde rekenlessen en -projecten.

Lees verder
Vroeger; Kees Boeke en de macht(en) van 10 – Ed de Moor

In zijn rubriek Vroeger vertelt Ed de Moor over het boek "Wij in het heelal een heelal in ons" van Kees Boeke.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Op echte onderwijzers kun je rekenen. Rijm-rubriek van Jaap van Lakerveld

Wat moet een leerkracht volgens de pedagogen van weleer allemaal kunnen? Jaap van Lakerveld vertelt het - op rijm!

Lees verder
Wiskunde van de straat; 100.000 M2. Door Harrie Sormani

100.000 vierkante meter is veel, maar hoe veel precies? Harrie Sormani legt uit hoe je dit uit kunt leggen.

Lees verder
Groetjes van groep 4; Uitdaging – Lia van Diem

Een leuk spel doen waarbij je elkaar mag uitdagen en heel veel leren over rekenen..... In zo'n Extra-Instructiegroepje in de klas wil iedereen wel zitten!

Lees verder