Editie: Jaargang 33 nummer 1 2013

Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 1 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 33, nummer 1 – antwoorden
Lees verder
Excelbestand bij de antwoorden van Ei van Columbus jaargang 33 nummer 1

Bij het onderdeel "Omgekeerde van een getal" op blz. 20 van Volgens Bartjens jaargang 33, nummer 1, hoort een Excel Worksheet dat u hier kunt downloaden.

Lees verder
Goed, gemiddeld of belabberd; Het niveau van rekenen in het Nederlandse basisonderwijs

in december 2012 zijn de resultaten bekend geworden van twee internationale trendstudies naar het onderwijsniveau van groep 6 leerlingen in lezen en in de exacte vakken: PiRLS-2011 en TiMSS-2011. Wat zijn de conclusies over rekenen?

Lees verder
De leerlijnen de baas; Noodzakelijke kennis voor goed reken-wiskundeonderwijs -Martie de Pater-Sneep

Kennis van leerlijnen is van vitaal belang voor het bieden van adequate hulp. De auteur deed onderzoek naar de wensen van leraren ten aanzien van een verbeterde kennis van leerstoflijnen en geeft in dit artikel handvatten om hier meer grip op te krijgen.

Lees verder
Kaal en context. Vernieuwing van de toetsen Rekenen-Wiskunde

De LOVS-toetsen Rekenen-Wiskunde van Cito zijn al weer acht jaar op de markt. Tijd voor vernieuwing. Waarom er nieuwe toetsen nodig zijn en welke overeenkomsten en verschillen er zijn met de vorige toetsen leest u in dit artikel.

Lees verder
Veelgestelde vragen; Over de toets Rekenen voor kleuters – Ilse papenburg en Nienke Lansink

Om de ontwikkeling van de kleuters bij te houden kiezen veel scholen voor het afnemen van de toets Rekenen voor kleuters. Deze toets roept echter wel vragen op bij leerkrachten. in dit artikel vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Lees verder
Kleuters met een rekenachterstand; aandacht voor specifieke kenmerken. Sylke Toll en Hans van Luit

Als problemen in de rekenontwikkeling bij kleuters vroeg opgemerkt worden, is er vaak genoeg tijd om de achterstand in te lopen. in dit artikel bespreken Sylke van Toll en Hans van Luit 4 kenmerken die zij signaleren bij kleuters met een rekenachterstand.

Lees verder
Tabel aan de wand – Met sprongen vooruit in groep 1 – 2

Julie Menne beschrijft een klassikale, interactieve oefenles waar kinderen in de onderbouw een staafgrafiek gebruiken om een hoeveelheid te bepalen.

Lees verder
Afhalen of aanvullen; Flexibel aftrekken door zwakke rekenaars.

Wie denkt dat zwakke rekenaars niet in staat zijn om flexibel te rekenen heeft het mis. Onderzoek door Marjolijn Peltenburg en Marja v.d. Heuvel-Panhuizen naar het aftrekken tot 100 laat zien dat zwakke rekenaars dit wel degelijk in hun mars hebben.

Lees verder
Volgens Bartjens; Zin in rekenen – Cathe Notten.

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen die in deze editie van Volgens Bartjens staan.

Lees verder
Vroeger: Werkgemeenschap en idealisme – Ed de Moor

In dit artikel vertelt Ed de Moor over Georg Kerschensteiner (1854 - 1932) die met zijn Arbeitsschule gestalte probeerde te geven aan "learning by doing", maar die ook een bepaalde geestelijke opvoeding op het oog had.

Lees verder
Wiskunde van de straat: Procenten, procenten of procenten – Harrie Sormani

Als je goed kunt rekenen helpt dat om de wereld om je heen op de juiste manier te interpreteren. Dat merkte een journaliste ook, toen zijn in een krant conclusies trok op basis van haar berekeningen....

Lees verder
Groetjes van groep 4: Vogels – Lia van Diem

Als je met de juf mee mag doen met een hele leuke rekenles dan ben je een echte geluksvogel, vinden de kinderen van groep 4....

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: De Citotoets – Jaap van Lakerveld

Sonnet van Jaap van Lakerveld over onderdeel rekenen van de Cito-toets van het leven....

Lees verder
Spel in de rekenles – Magico

Spel om getallen, bewerkingen en logisch redeneren te oefenen in groep 2 t/m 5.

Lees verder
In / Uitgelicht. Boekenrubriek – Peter van den Bremen

Peter van den Bremen bespreekt artikelen in kranten en tijdschriften over rekenen-wiskunde

Lees verder