Editie: Jaargang 33 nummer 2 2013

Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 2 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 2 – antwoorden
Lees verder
Extra internet-artikel – Leerkrachten aan de slag met doelen

Het werken met leerlingendoelen biedt veel voordelen, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Als je op een dergelijke manier wilt gaan werken, hoe pak je dit dan aan? Dolf Janson geeft tips en suggesties aan leerkrachten.

Lees verder
Profiteren van evalueren – Evalueren om te leren in de rekenles

Anneke noteboom bespreekt verschillende vormen van evalueren en hun onderlinge samenhang.

Lees verder
Wat ga ik vandaag leren? Het waarom en hoe van doelen stellen met leerlingen

Wat maakt het uit of leerlingen betrokken zijn bij het stellen van doelen en hoe geef je die doelen als leraar een plek in je dagelijkse (reken)lessen? in dit artikel gaat Dolf Janson in op de rol die doelen kunnen hebben voor het leren van de leerlingen.

Lees verder
Extra internet-artikel – Leerkrachten aan de slag met doelen

Het werken met leerlingendoelen biedt veel voordelen, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Als je op een dergelijke manier wilt gaan werken, hoe pak je dit dan aan? Dolf Janson geeft tips en suggesties aan leerkrachten.

Lees verder
Vragen naar de onbekende weg – Het belang van open vragen

Tijdens de rekenles worden veel vragen gesteld die geen echte vragen zijn. Het gaat dan om het reproduceren van 1 antwoord dat de leerkracht
al in zijn hoofd heeft of om het herhalen van reeds aanwezige kennis of feiten. Maar.. hoe moet het dan wel?

Lees verder
Onbeperkt spelen – De rekenontwikkeling van kleuters in beeld

Kleuters spelen dag in en dag uit. De spelmomenten van deze jonge kinderen kun je benutten om informatie over hun rekenontwikkeling te verzamelen. In dit artikel kijken Marja Miedema en Mirjam Velthuis hoe spelen op het speelplein hierbij kan helpen.

Lees verder
De kracht van goede feedback – Reflecteren in de rekenles

Goede feedback is een krachtig middel om leerlingen te laten leren. Je maakt leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dat kan motiverend werken. D.m.v. voorbeelden en tips laat de auteur zien hoe leerlingen door feedback kunnen leren.

Lees verder
De tien moeilijkste tafelsommen – Een datamuur voor en door leerlingen.

In dit artikel laten Joyce Kuiper en Josje van der Linden zien hoe een datamuur gebruikt kan worden om informatie te delen en samen een doel te bereiken. De bespreking van leerresultaten is daarbij de basis om vooraf het te behalen doel vast te stellen.

Lees verder
Analyseren om te combineren – Toetsgegevens optimaal benutten

Hoe kan een leerkracht de informatie uit de LVS-toets Rekenen-Wiskunde gebruiken om het onderwijs beter af te stemmen op de groep? En hoe kan dit op een efficiënte, haalbare manier? U leest in dit artikel hoe u informatie haalt uit toetsresultaten.

Lees verder
Volgens Bartjens – Van fouten kun je (ook) leren

In dit nummer van Volgens Bartjens staat het leren van je fouten centraal. Hoe kun je met de leerlingen goed evalueren, zodat zij (en misschien ook jij) ervan leren?

Lees verder
Groetjes van groep 4 – Super of euro?

Naar aanleiding van de spaarpot van Mike leren de kinderen van groep 4 in 1 les heel veel over hele grote getallen....

Lees verder
Vroeger – Py en Pi

Ed de Moor legt uit wat pi / π is en hoe dit fenomeen is ontdekt.

Lees verder
Wiskunde van de straat – Snelheid in verhouding

Als je in het vliegtuig van de Saudi Arabian Airlines zit mag je geen alcohol drinken of films kijken. Maar rekenen in machs, dat mag weer wel.... en daar kun je best druk mee zijn, volgens Harrie Sormani..

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – formatief toetsen

Bestaan ze echt: toetsen waar je van leert en die niet bedoeld zijn om je te veroordelen? Jaap van Lakerveld maakte er dit gedicht over.....

Lees verder
Spel in de rekenles – Pijlenrace

In dit spel doen kinderen van groep 3 tot en met 8 een race op een racebaan en zijn ze op een speelse manier met meetkunde bezig.

Lees verder