Editie: Jaargang 33 nummer 4 2014

Stimulerende middelen voor een onderzoekende houding – Annette Markusse en Leo Prinsen

Hoe herken je een onderzoekende houding? Hoe stimuleer je die houding? Wat komt er op je af als begeleider van speelse onderzoeksactiviteiten? Een artikel over nieuwsgierigheid, creativiteit, kritisch nadenken en het overwinnen van rekenangst.

Lees verder
Het ballab (2); Rekenen in een onderzoekssituatie – Willem Uittenbogaard

Kun je de leerresultaten op het gebied van rekenen-wiskunde verhogen zonder dat leerlingen ervaren dat ze er meer tijd aan besteden? Willem Uittenbogaard ontwierp samen met leerkrachten een lessenserie waarin ballen de hoofdrol kregen.

Lees verder
Misverstand; over contexten, oefenen en begrip – Jo Nelissen

In de landelijke pers wordt met enige regelmaat geschreven over de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. Jo Nelissen bespreekt de belangrijkste punten van kritiek: rekenen in contexten, weinig oefening en zwakke rekenaars die de dupe zijn.

Lees verder
Rekenen op de boerderij; Meetkunde- en telactiviteiten bij drie prentenboeken.

Er zijn veel prentenboeken over de boerderij. Wie deze prentenboeken door een rekenbril bekijkt, ziet soms prachtige rekenmogelijkheiden. Hanneke van Bree en Rob van Bree beschrijven rekenactiviteiten bij drie boerderijprentenboeken.

Lees verder
Onverwachte situaties; Spelen met meten en meetkunde

Elk jaar wordt er materiaal ontwikkeld voor de Grote Rekendag. Dit materiaal is niet alleen geschikt voor scholen die meedoen aan de GRD maar scholen die niet mee (kunnen) doen kunnen het materiaal gelukkig wel gebruiken als basis voor mooie lessenseries.

Lees verder
Rekenen in een combinatieklas; Recht doen aan onderwijsbehoeften

Omgaan met combinatieklassen en dan óók nog recht doen aan de onderwijsbehoeften rekenen is een hele toer. Eward Cozijnsen, leerkracht in groep 7/8 en Henk Rietdijk, opleidingsdocent reken-wiskunde, doen verslag van de werkwijze die zij ontwikkelden.

Lees verder
Volgens Bartjens: Tijd en de methode – Cathe Notten

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

Lees verder
Groetjes van groep 5: Groepsmeting – Lia van Diem

Naar aanleiding van een les over vogels en hun spanwijdte slaat de hele klas aan het meten: ze meten zichzelf, hun groep, de gang... Een echte groepsmeeting!

Lees verder
Wiskunde van de straat; Meten is nog geen weten. Rubriek van Harrie Sormani

Harrie Sormani beschrijft hoe het natuuronderzoek en het rekenen gecombineerd kan worden zodat bijvoorbeeld naast de tafels ook het herkennen van 25 tuinvogels in Nederland tot de basisvaardigheden gerekend moeten worden......

Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 4 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 4 – antwoorden
Lees verder
In / Uitgelicht – Peter van den Bremen en Anneke Noteboom

In deze rubriek worden er boeken en artikelen onder de aandacht gebracht die van belang zijn voor studenten en leraren in het basisonderwijs.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde; Meetkunde – Jaap van Lakerveld

De wereld van meetkunde op rijm...

Lees verder
Vroeger: Het bruine monster – Ed de Moor

Bruin en van leer, zo was de bal waar Ed de Moor vroeger op school mee voetbalde. Pas later kwam hij er achter dat dit "bruine monster" samen met veel van zijn opvolgers ook meetkundig interessant was....

Lees verder
Spel in de rekenles – Qwixx

Een spannend dobbelstenenspel voor kinderen vanaf groep 3 waarbij veel opgeteld en gesplitst moet worden, maar ook moet worden geredeneerd om te winnen.

Lees verder