Editie: Jaargang 33 nummer 5 2014

Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 5 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 5 – antwoorden
Lees verder
NVORWO – Nieuws van de vereniging
Lees verder
Bussommen zijn ook splitsingen; Over het nut van de kennisbasis rekenen

De kennis van rekenen en rekendidactiek van (beginnende) leerkrachten moet verder gaan dan de stof die op de basisschool wordt onderwezen. Als je als leerkracht een stevige basis hebt kun je veel adequater ingaan op opmerkingen en vragen van leerlingen.

Lees verder
Feit of fictie; Sekseverschillen in rekenvaardigheden.

Sekseverschillen in rekenvaardigheden zijn in het verleden vaak onderzocht. De grote vraag blijft: verschillen jongens en meisjes wel echt in hun rekenvaardig- heden? Onderzoekers van de Universiteit Maastricht namen deze kwestie onder de loep.

Lees verder
Wie oefent, wordt beter; Tutorrekenen onderhoudt rekenkennis – Dieneke Veenstra

Om rekenkennis te behouden is het van belang dat er geregeld teruggepakt wordt op de basale oefenstof. Openbare daltonschool Yn ‘e Mande in Rottevalle werkt hard aan het verbeteren van het rekenonderwijs, onder ander door de inzet van tutoren.

Lees verder
Mijn neuspunt is Nederland; Sterke rekenaars uitdagen.

Sterke rekenaars raken snel verveeld en hebben behoefte aan uitdagende en open activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld. Het is een kunst deze activiteiten zo aan te bieden, dat deze leerlingen niet geïsoleerd raakt van de rest van de groep.

Lees verder
Op elke school een rekencoördinator; Ervaringen delen in een netwerk

Steeds meer scholen hebben een rekencoördinator die vaak de drijvende kracht is van het rekenonderwijs. Nascholing en een landelijk netwerk van rekencoördinatoren zijn belangrijk. In dit artikel en verslag van de eerste Nationale Rekencoördinatoren.

Lees verder
Een opgeleide rekendocent; Praktijkonderzoek rekenen in het mbo.

In het mbo is veel vraag naar nascholing op het gebied van rekenen. Een opleiding waarin docenten hun bekwaamheid als rekendocent verder ontwikkelen, voorziet in deze behoefte. Een onderdeel van deze opleiding is het uitvoeren van een onderzoek.

Lees verder
Volgens Bartjens Studentendag – Cathe Notten

Een kort verslag van de Volgens Bartjens Studentendag van 2014, met als thema "Sterke rekenaars en begaafde leerlingen".

Lees verder
Volgens Bartjens – Cathe Notten

Nummer 5 van dit schooljaar heeft geen thema, maar de artikelen hebben wel een verbindende factor: beter worden in wat je doet.

Lees verder
Groetjes van groep 5; IJsmeesters – Lia van Diem

Groep vijf gaat aan de slag met het op maat tekenen van een ijsbaan.... en zonder dat de kinderen het in de gaten hebben zijn de leerlingen druk bezig met rekenen

Lees verder
Wiskunde van de straat; Meten of weten – Harrie Sormani

Het lijkt alsof steeds meer scholen de leerlingen voorzien van tablets, zodat de prestaties van ieder kind goed kunnen worden gevolgd. Toch is het in het dagelijks leven nog steeds nodig en handig als je ook zelf rekenen kunt....

Lees verder
In-Uitgelicht – Peter van den Bremen

Peter van den Bremen bespreekt "Een goed rekenbegin" van Marjoke Bakker, "Werken met onderwijsarrangementen" van Ageeth Bos en de brochure " Op ouders kun je rekenen".

Lees verder
Vroeger; NatLab – Ed de Moor

Naar aanleiding van de tentoonstelling 100 Jaar Uitvindingen Philips Research in het Boerhaave Museum in Leiden vertelt Ed de Moor over de geschiedenis van Philips.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde; Per slot van rekening – Jaap van Lakerveld
Lees verder
Spel in de rekenles – Japen

Wil je een spel voor kinderen vanaf groep 4 / 5 dat je binnen 5 minuten begrijpt en binnen 10 minuten speelt? Waarin je voortdurend rekent, schat, redeneert, strategisch speelt en een beetje gokt of bluft? Dan is het rekenspel Japen precies wat je zoekt!

Lees verder