Editie: Jaargang 34 nummer 1 2014

Met en zonder rest – Aandachtspunten voor de leerlijn delen

Zonder inloggen beschikbaar! Kees Buijs bespreekt aan de hand van de Digilijn website de knelpunten binnen de leerlijn delen.

Lees verder
Gedachten lezen met wiskunde – Wiskundige attitude van leerlingen ontwikkelen

Het ontwikkelen van de wiskundige attitude komt het plezier in rekenen-wiskunde ten goede. Maar hoe ontwikkel je die?

Lees verder
Rekenen langs de meetlat – Onderzoek

TIMSS-2015: Hoe goed zijn onze 10-jarigen?

Lees verder
Prijsvraag – Wie bedenkt het mooiste EI

Leef je uit! Bedenk een mooie opgave, zorg voor een passende illustratie en ding mee naar mooie prijzen als: een zeer uitgebreid rekenspellen- pakket voor je eigen groep, kleinere rekenspel- lenpakketten of een jaarabonnement op Volgens Bartjens.

Lees verder
Wiskunde van de straat – Medisch meten

Een sector waar het meten van groot belang is, is de medische sector. Het verschil tussen een lichamelijk gezond en een ziek iemand wordt meestal via metingen in cijfers uitgedrukt.

Lees verder
Redactioneel – Rekenen in beeld

In beeld brengen staat daarom centraal in dit eerste nummer. Bij diverse artikelen vindt u filmfragmenten op onze website of de link waarmee deze filmpjes te vinden zijn. Andere artikelen zijn uitgebreid van foto’s voorzien.

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 34, nummer 1, opgaven
Lees verder
Kleuters spelen spelletjes – Stimuleren van de rekenontwikkeling

In 2013 deed het team van de Aletta Jacobsschool in Arnhem een projectaanvraag bij de NVORWO, waarin zij begeleiding vroeg bij het stimuleren van de rekenontwikkeling in de thuissituatie door middel van rekenspellen.

Lees verder
Extra materiaal bij Kleuters Spelen Spelletjes: Rondje Rekenspel voor kleuters (Spellenbox)

Een overzicht per spel van het getalgebied, bij welke leerstof het aansluit, het inhoudelijk deeldomein en de spelgegevens

Lees verder
Groetjes van groep vijf – Kijk cake

Als je een cake bakt dan komt daar heel wat rekenen bij kijken. Dat merkt groep vijf bij juf Lia van Diem

Lees verder
In / uitgelicht – Rekenen – wiskunde in de media

Peter van den Bremen bespreekt "Rekenen en Wiskunde met 2-4 jarigen" van Niko Fijma en Isabelle Vingerhoets

Lees verder
Bussommen zijn geen splitsingen – Reactie op het artikel “Bussommen zijn ook splitsingen”

Marc van Zanten reageert op een artikel over bussommen vanuit het perspectief van de kennisbasis rekenen-wiskunde

Lees verder
De kunst van het weglaten – Grafieken gebruiken en begrijpen

Frans van Galen en Ronald Keijzer vertellen hoe kinderen kunnen leren over grafieken.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Simon Stevin

Jaap van Lakerveld vertelt in rijm over het leven van Simon Stevin.

Lees verder
Vroeger – Testen

Ed de Moor vertelt in zijn rubriek over de historie van de IQ-test.

Lees verder
Prijsvraag

Een spel is niet zo maar een geschikt rekenspel voor in de klas. Zo’n spel moet aan veel voorwaarden voldoen. Kun jij zo’n spel ontwikkelen? Ga de uitdaging aan!

Lees verder
Spel in de rekenles – Bokken schieten

Een kaartspel voor kinderen van eind groep 3 en groep 4 om te leren omgaan en te redeneren over de getallenrij tot en met 50.

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 34, nummer 1, antwoorden
Lees verder