Editie: Jaargang 34 nummer 2 2014

Jaap Vedder – In memoriam

Op 21 oktober 2014 overleed NVORWO-voorzitter en -erelid Jaap Vedder. Anneke Noteboom schreef namens het bestuur van de NVORWO een In Memoriam.

Lees verder
Wedstrijd: Wie maakt het leukste en spannendste rekenspel? (jrg 34 nr. 1, 2014)
Gratis

Stel je voor: Jouw zelfbedachte rekenspel in de winkel! Dat kan... als je meedoet aan deze wedstrijd!

Lees verder
Wat je ziet, ben je zelf! Kijken naar kinderen leert leerkrachten in de spiegel te kijken

Kijken naar kinderen wordt op Pabo's en bij begeleidingstrajecten ingezet als middel om de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs te verhogen. Leerkrachten leren beter observeren door foto's van lessituaties te maken en die goed te analyseren.

Lees verder
Taal- of vertaalprobleem? Contextproblemen zelfstandig oplossen

Het is een veelgehoorde klacht dat rekentoetsen teveel begrijpend lees-toetsen zouden zijn en de rekenvaardigheid niet of voldoende meten. Maar is dat wel zo? In dit artikel gaan de auteurs in op het onderdeel taal in alle CITO reken-wiskundetoetsen.

Lees verder
Hoe hoog leg jij de lat? Hoe referentieniveaus rekenen het onderwijs kunnen ondersteunen

In dit artikel wordt bekeken wat er 4 jaar nadat de referentieniveaus in de wet zijn vastgelegd gebeurd is binnen het rekenonderwijs.

Lees verder
Keuzes in de rekenles – Verstandig kiezen in 5 stappen

Rekenlessen waarin ieder kind iets leert. Wat betekent dit voor de leraar? APS heeft een onderzoek- en ontwikelingsproject uitgevoerd naar hoe leraren geholpen kunnen worden bij het maken van keuzes.

Lees verder
Extra materiaal bij Keuzes in de rekenles – De verantwoording
Lees verder
Extra materiaal bij Keuzes in de rekenles – Wat ga ik kinderen leren
Lees verder
Inzicht en kennis – Rekenvaardigheden toetsen in een mbo koksopleiding

Artikel over een onderzoekje in de koksopleiding van ROC Midden Nederland, waarbij wordt nagegaan of authentiek toetsen een brug kan slaan tussen generieke rekenvaardigheden en rekenvaardigheden die onlosmakelijk verbonden zijn aan het koksvak

Lees verder
Jaap Vedder – ‘Ik denk dat we best wat moois in elkaar hebben gezet’

De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken / Wiskundeonderwijs (NVORWO) heeft er een nieuw erelid bij. Aan voorzitter Jaap Vedder werd op de jaarvergadering 2014 unaniem en onder luid applaus het erelidmaatschap toegekend.

Lees verder
Creativiteit en inzicht – W4Kangoeroe: uitdagend rekenen

W4Kangoeroe is een WereldWijdeWiskundeWedstrijd voor alle leerlingen van groep 3 van de basisschool t / m de hoogste klassen van de middelbare school. Het doel is om hen te laten ervaren hoe leuk rekenen / wiskunde is. Ernst Lambeck vertelt er meer over..

Lees verder
Redactioneel – Voorzitter

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft alle artikelen die in dit nummer staan.

Lees verder
Wiskunde van de straat – Geef met gulle hand aan de minderbedeelden!

Harrie Sormani legt in zijn laatste bijdrage aan Volgens Bartjens uit waarom hij niet voor het sponsoren van sporters is die met het geld een ziekte willen bestrijden. Dit heeft toch weer met rekenen te maken....

Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 2 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 2 – antwoorden
Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Wis-kunde

Is wiskunde de kunst van het wissen? Jaap van Lakerveld schreef er een gedicht over....

Lees verder
In / Uitgelicht – Rekenen-Wiskunde in de media

Peter van den Bremen bespreekt "Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt" en "De invloed van het werkgeheugen op het leren, handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs".

Lees verder
Groetjes van groep 5 – (Te) veel op mijn bordje

Vandaag is groep 5 druk bezig met de volgorde van getallen in de getallenrij. De kinderen mogen zelf een getal op hun bordje schrijven. Juf Lia van Diem maakt er weer een spannende en leuke rekenles van.....

Lees verder
Vroeger – De kromme van Luning Prak

Psycholoog Luning Prak was één van de eerste Nederlandse psychologen die zich bezighield met testen voor beroepskeuze. Ed de Moor vertelt over het verband dat Luning Prak zag tussen het IQ en het opleidingsniveau.

Lees verder
Spel in de rekenles – Dobbeldraai en Canadees Rekenen

2 spellen voor het oefenen van het automatiseren van meerderen essentiële vaardigheden. Met deze spellen kunnen ook in de bovenbouw de basisvaardigheden op een leuke manier worden bijgehouden. Al het materiaal voor deze 2 spellen kan gedownload worden

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de Rekenles – Vier op een rij – Optellen tot 10

Met dit spel oefenen kinderen het automatiseren van het optellen tot 10.

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Canadees Rekenen – Optellen over de 10

Met dit spel oefen je in het automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10 (6+, 7+, 8+, 9+ / 5, 6, 7 ,8 ,9), leer je de relatie doorzien tussen optellen en aftrekken en oefen je om handig en strategisch te spelen.

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Canadees Rekenen – Vermenigvuldigen 1

Met dit rekenspel oefen je het automatiseren van de kleinere vermenigvuldigingen (2x, 3x, 4x, 5x / 2, 3, 4, 5), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen, en oefen je met handig en strategisch spelen

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Canadees Rekenen – Vermenigvuldigen 2

Met dit spel oefen je het automatiseren van de kleine tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 2, 3, 4, 5 en omgekeerd), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je met handig en strategisch spelen.

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Canadees Rekenen – Vermenigvuldigen 3

Met dit spel automatiseer je de grotere tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 6, 7, 8 ,9), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen, en oefen je in handig en strategisch spelen

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Dobbeldraai – Optellen over de 10

Met dit spel oefen je met het automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10 (6+, 7+, 8+, 9+ / 5, 6, 7, 8 ,9), leer je de relatie doorzien tussen optellen en aftrekken en oefen je met handig en strategisch spelen.

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Dobbeldraai – Vermenigvuldigen – 1

Met dit spel automatiseer je de tafels van de kleine vermenigvuldigingen (2x, 3x, 4x, 5x / 2, 3, 4, 5), leer je de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je het handig en strategisch spelen

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Dobbeldraai – Vermenigvuldigen – 2

Met dit spel oefen je het automatiseren van de kleinere tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 2, 3, 4, 5 en omgekeerd), leer je de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je met handig en strategisch spelen.

Lees verder
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Dobbeldraai – Vermenigvuldigen – 3

Met dit spel kun je oefenen in het automatiseren van de grotere tafels (6x, 7x, 9x / 6, 7, 8, 9), de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en handig en strategisch spelen

Lees verder