Editie: Jaargang 34 nummer 5 2015

Redactioneel

Redactioneel over de toekomst van het (reken)onderwijs.

Lees verder
Rekenen met perspectief – Wat leerlingen moeten kunnen in de 21e eeuw

Onderwijs in de 21e eeuw vraagt om specifieke vaardigheden, die in veel opzichten anders zijn dan wat we tot nu toe gewend zijn. Willen we leerlingen goed voorbereiden op de toekomst dan zullen leerstof-inhoudelijke veranderingen noodzakelijk zijn.

Lees verder
Kijken, verwonderen en onderzoeken – Rekenen in een kunstmuseum

In speciale lessen koppelt het museum Boijmans van Beuningen het kijken naar kunst aan specifieke (rekenkundige) vaardigheden die passen bij de 21e eeuwse vaardigheden als samenwerking, sociaal / culturele bewustzijn, creativiteit, kritisch denken...

Lees verder
Het Mathematikum – 21e eeuwse vaardigheden zonder computer

In het onderwijs komt het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden steeds centraler te staan. Het Mathematikum in Duitsland bewijst dat de vier C's, creativity, critical thinking, communication en collaboration, ook in reële situaties aan bod komen.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – 2015

Jaap van Lakerveld vertelt over de 21st century op rijm...

Lees verder
Het denkproces in beeld – Denkbeelden in de rekenles

Leerkrachten proberen er achter te komen welke denkstappen een leerling heeft gezet om een rekenprobleem op te lossen. Het gebruik van denkbeelden helpt om de denkstappen te structureren.

Lees verder
Vroeger – Enigma

De Duitse uitvinder Arthur Scherbius ontwikkelde na de Eerste Wereldoorlog de ingenieuze machine ENIGMA, wat raadsel betekent. Ed de Moor vertelt er over.

Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 5 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 5 – antwoorden
Lees verder
Informatievaardigheid – Werken aan gecijferdheid voor de 21e eeuw

Veel informatie is kwantitatief van aard en om daar kritisch mee om te gaan moet je over gecijferdheid beschikken. Wat houdt gecijferdheid voor de 21ste eeuw in en hoe kan de leerkracht daaraan werken met de uit de huidige methoden.

Lees verder
Een uitdaging voor de hele groep – Sterke rekenaars en 21e eeuwse vaardigheden

In dit artikel laten de auteurs zien hoe sterke rekenaars, begeleid door hun eigen leerkracht, aan de slag gaan met het oplossen en ontwerpen van een geheimschrift. Ook wordt ingegaan op de vraag wat er eigenlijk de leeropbrengsten van zijn.

Lees verder
Wiskcodans – Contexcopgaven zelfstandig oplossen

Het ontwikkelen van een onderzoekende houding kun je op veel manieren stimuleren. Dat je wiskunde kunt leren via dansen is een onderwijsmethode die je niet elke dag tegenkomt. Toch biedt deze werkvorm interessante mogelijkheden.

Lees verder
in – Uitgelicht – Rekenen in de media

Bespreking van 'Experimenteren in de rekenles' van Frans van Galen en VIncent Jonker en 'Vroegere beroepsuitsluiting' van Cathy van Tuijl

Lees verder
Op de toekomst voorbereid – Kritisch wiskundig leren denken

Onder invloed van digitalisering en globalisering verandert onze maatschappij in rap tempo. Wat wordt er dan zo anders? De auteurs van dit artikel kijken naar de eisen die de maatschappij stelt en wat dat vraagt van het (reken)onderwijs.

Lees verder
Groetjes van groep 5 – Pizzasnijders

Alles over breuken leren met echte pizza's en cake.... Dat maakt rekenen leuk... en lekker!

Lees verder
NVORWO Nieuws van de vereniging

Het laatste nieuws van de NVORWO

Lees verder
Spel in de rekeles – 40!

40! is een eenvoudig spelletje waarin alleen maar gerekend wordt, waarin je elkaar kunt dwarszitten, dat verschillende strategieën vraagt om slim te spelen en waarbij je de ene keer voor kunt staan en na een paar beurten ineens weer achterstaat.

Lees verder