Editie: Jaargang 35 nummer 1 2015

Rekenen op taal – vaktaal en schooltaal in de reken-wiskundeles

Er zit meer taal in de rekenles dan je op het eerste gezicht zou denken. Leerlingen hebben taal nodig om mee te kunnen praten in de rekenles en bij het oplossen van opgaven. Het ontwikkelen van de benodigde taal voor rekenen-wiskunde is dus noodzakelijk.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Reken-taalbegrip

Jaap van Lakerveld legt op rijm de voordelen uit van het goed beheersen van reken-taal...

Lees verder
Symbolen en notaties – Wiskundetaal in andere vakken

Rekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.

Lees verder
Vroeger – Alles is taal

Ed de Moor vertelt over het gebruik van taal in rekensommen van nu en van vroeger.

Lees verder
Zonder taal kun je niet rekenen – Taalgericht reken-wiskundeonderwijs op de Pabo

In de Kennisbasis Rekenen-Wiskunde wordt het kunnen gebruiken van wiskundetaal expliciet beschreven. In het rekencurriculum van de pabo Hogeschool Rotterdam heeft taal een duidelijke plaats gekregen. In dit artikel beschrijft Bas Oprins deze leerlijn.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Pimpelgroot en zesenduizend

De wereld van hoeveelheden bestond voor Suzanne (bijna 4 jaar) tot een paar weken uit grofweg twee categorie├źn: minder dan zes en meer dan zes. Hoeveelheden minder dan 6 zijn voor haar te overzien en hier kan ze over redeneren.

Lees verder
En de winnaar is… MEP! Wie heeft het beste rekenspel bedacht? (jrg. 35 nr. 1, 2015)
Gratis

In het voorjaar van 2015 organiseerde Volgens Bartjens samen met de NVORWO en de Nationale Onderwijsweek een rekenspellenwedstrijd voor leerlingen van basisscholen, met als hoofdprijs: je eigen spel gemaakt door spellenfabrikant 999Games.

Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 35, nummer 1 – opgaven

Rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep 7 en 8

Lees verder
Ei van Columbus – jaargang 35, nummer 1 – antwoorden
Lees verder
Waarom kiest beer een emmer? Rijke rekenvragen in prentenboeken

Prentenboeken zijn een belangrijk middel om de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren. Wiskundige verschijnselen uit prentenboeken nodigen uit om vragen te stellen. Daarmee verrijken kleuters hun (reken)taal en leren zij verbanden te leggen.

Lees verder
Stappenplan “Herken de rekenvraag” bij “Waarom kiest beer een emmer”
Lees verder
Stappenplan “Aan de slag met een rekenvraag” bij “Waarom kiest beer een emmer”
Lees verder
Ontwerp het beste en leukste rekenspel van Nederland! (jrg. 35 nr. 1, 2015)
Gratis

Dit is een uitnodiging aan alle scholen, leraren, leerlingen en ouders in het primair onderwijs om samen een nieuw rekenspel te bedenken.

Lees verder
Het strookmodel – Leren tekenen bij talige rekenopgaven

Rekensituaties zijn in het dagelijks leven vaak ingebed in een talige context, een kale som kom je buiten de school zelden tegen. Methodes bieden daarom regelmatig talige opgaven aan. In dit artikel worden 3 typen talige rekenopgaven besproken.

Lees verder
Stappenplan bij “Het strookmodel” van Mirte Houben en Anton Boonen
Lees verder
Bir, dva, saddex… Rekenen met anderstalige leerlingen uit de 1e opvangklassen

Kinderen die met hun ouders gevlucht zijn gaan naar de basisschool verbonden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Taal- en rekenonderwijs worden gebruikt om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te krijgen voor hun vervolgschool.

Lees verder
Hoe zeggen we dit in de rekenles? Aandacht voor taal in het rekenonderwijs

Tijdens een rekeninstructie is voordoen - nadoen meestal niet de beste manier om de leerlingen aan het denken te weten, behalve als het gaat om de taal die nodig is om te leren rekenen. Systematische aandacht voor reken-wiskundetaal is noodzakelijk.

Lees verder
Spel in de rekenles – MEP

Een spel beschrijven dat wel ontwikkeld is maar nog niet in een winkel ligt, is dat wel slim? Misschien niet, maar we doen het gewoon! Want MEP is een schitterend spel, mooi in al zijn eenvoud. Ontworpen en gemaakt door leerlingen uit groep
6, 7 en 8.

Lees verder
Wedstrijd: Wie maakt het beste rekenspel? (Jrg. 35, nr. 1, 2015)
Gratis
Lees verder