Editie: Jaargang 35 nummer 3 2016

Ontwikkeling en onderzoek – Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator (jrg 35 nr. 3 2016)

Dit artikel schetst de uitgangspunten van de post-hbo-opleiding rekencoördinator, de ontwikkelingen die leidden tot deze opleiding en de ideeën die er op dit moment leven over de actualisering van de opleiding van rekencoördinatoren.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters (jrg 35 nr. 3 2016)
Gratis

Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool helpen bij de grote individuele verschillen in getalbegrip bij kleuters?

Lees verder
Redactioneel – De rekencoördinator

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Erkenning en draagvlak – De positie van de rekencoördinator in de school

Op veel scholen is inmiddels een aparte rekencoördinator aanwezig, maar rekencoördinatoren worden lang niet altijd voldoende gefaciliteerd en gestimuleerd. Een rekencoördinator heeft erkenning en draagvlak nodig, is het pleidooi van Nienke Okkema.

Lees verder
Groetjes van groep 5 – Met de bus mee

Lia van Diem, leerkracht op basisschool De Stappen in Tilburg, bekijkt met haar groep 5 een tabel over de bus. Maar hoe je wat er in de tabel staat nu precies moet interpreteren valt nog niet mee....

Lees verder
Het prioriteitenspel – Rekenbeleid: werken aan draagvlak en betrokkenheid

De rekencoördinator is de motor achter de verbetering van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Maar dat betekent niet dat hij of zij al het werk doet. Integendeel! Het Prioriteitenspel brengt het gesprek over rekenen in een schoolteam op gang.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Rekenschap

Over rekenen, op rijm... Jaap van Lakerveld

Lees verder
Leren van en met elkaar – Beter rekenonderwijs door professionele leergemeenschappen

Overal in het land starten lerende netwerken die zich gezamenlijk buigen over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Zo heeft het schoolbestuur Sarkon rekencoördinatoren bovenschools in een Professionele Leergemeenschap (PLG) samengebracht.

Lees verder
Vroeger – Boven de stof

Rubriek over de tijden van weleer, waarin Ed de Moor vertelt over het vak rekenen op de Pabo van vroeger

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 35, nummer 3 – opgaven

Nieuwe uitdagende rekenpuzzels voor leerlingen van groep 7 en 8, gemaakt door Jos van den Bergh

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 35, nummer 3 – antwoorden
Lees verder
Hou ze bij de les! – Instructie aan sterke rekenaars

Sterke rekenaars worden wel 'instructie-onafhankelijke rekenaars' genoemd. Vaak brengen ze een deel van de rekenles buiten het lokaal door met verrijkingsmateriaal, wat zonder instructie tot demotivatie en onderpresteren kan leiden. Hoe kan dat anders?

Lees verder
Robotdans – Codetaal en dans tijdens de Grote Rekendag 2016

Floortje Kroeze, een ondernemende rekencoördinator in spe, verzorgde een uitprobeer-sessie van een onderdeel van de Grote Rekendag 2016: de Robotdans. Ze ontdekte dat de kinderen deze opdracht met open armen ontvingen.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – 147 met de auto

De voordeur gaat open en Suzanne (4 jaar) vliegt naar buiten. Ze rent naar de buren. 'Zie je wel, die hebben een 7!'. Ze loopt verder naar het huis ernaast. En Finn woont bij 8 en Kiki bij 9!'. De straat is nog wel langer, nog zoveel cijfers te ontdekken!

Lees verder
Van basisschool naar brugklas – Werken aan afstemming voor rekenen-wiskunde

Hoe verbeter je de doorgaande lijn van primair naar voortgezet onderwijs? Rekencoördinator Niek Engelbarts vertelt hoe scholen in de gemeente Haaksbergen dit aanpakken voor rekenen-wiskunde.

Lees verder
Passende Perspectieven 1 – De leraar is de sleutel, de leerlingen wijzen de weg

Sinds 2011 zijn de referentieniveaus 1F en 1S opgenomen in de wet. In het sbo behaalt het merendeel van de leerlingen het fundamenteel niveau 1F niet. Wat moet en kun je die leerlingen aanbieden zodat ze toch zo ver mogelijk in de richting van 1F komen?

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 35 nr. 3 2016)
Gratis

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder
Nieuws uit de vereniging

Van NVORWO-voorzitter Francis Meester

Lees verder
Spel in de rekenles – The GAME

Simpele spelregels, snel te spelen, doeltreffend en specifiek passend bij rekenen. Maar bovendien: dit spel is een coöperatief spel. Spelers spelen niet tegen elkaar, maar ze spelen samen tegen 'het spel'. Voor groep 4 / 5.

Lees verder