Editie: Jaargang 35 nummer 4 2016

Redactioneel – Op onderzoek

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen van deze editie van Volgens Bartjens

Lees verder
Ik zie, ik zie… – Kijken vanuit het eigen perspectief en dat van anderen

Marike Verschoor zag een Youtube-filmpje dat haar inspireerde tot een aantal activiteiten die meetkunde, tekenen en natuuronderwijs combineren en waarbij alle leerlingen (ook in combinatiegroepen) op hun eigen niveau mee kunnen doen.

Lees verder
Lala en de hangmobiel – Redeneren met onbekenden

Het reken-wiskundecurriculum van de basisschool richt zich vooral op het leren uitvoeren van rekenoperaties. Aan het redeneren met getallen wordt doorgaans niet veel aandacht besteed. Toch is het belangrijk om vroeg te beginnen met algebraïsch redeneren

Lees verder
Gooien met één dobbelsteen – Redeneren over kans in groep 7

Wat gebeurt er als je vaak met een dobbelsteen achter elkaar gooit? In het kader van het project Beyond Flatland wordt onderzocht of kans geen onderdeel van het basisschoolcurriculum zou moeten zijn.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Onderzoekend Leren

Jaap van Lakerveld schrijft in rijm over het onderzoekend leren, waar wij allemaal de wereld mee hebben leren ontdekken....

Lees verder
Bijna half twee – Over ‘Alledaags Rekenen’

Ionica Smeets schrijft over het boek 'Alledaags Rekenen' en over de auteurs ervan, Ed de Moor en Marjolein Kool

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 35, nummer 4 – Opgaven

Vier pagina's uitdagende rekenpuzzels voor leerlingen uit groep 7 en groep 8

Lees verder
Groei centraal – De LVS-toets Rekenen – Wiskunde

De meeste scholen stellen 2 x per jaar het vaardigheidsniveau van de leerlingen vast, maar kijken niet altijd naar de vaardigheidsgroei van leerlingen. Terwijl juist deze gegevens van belang zijn om de ontwikkeling van elke leerling goed te zien.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Miljoen hagelslagjes

Suzanne (4,5 jaar) heeft het woord 'miljoen' ontdekt. Ze probeert er zich een beeld van te vormen. Dat zorgt voor heel veel vragen. Gelukkig is Marije Bakker haar geduldige mama....

Lees verder
Kinderen van asielzoekers leren rekenen – Alleen maar oefenen is niet genoeg

In 1995 schreef Jo Nelissen in dit blad een artikel over de grote groep kinderen van asielzoekers die als nieuwe leerlingen binnenkwamen in het Nederlands onderwijs. Dit onderwijs is vandaagdedag nog steeds aktueel.

Lees verder
Conferentie: Rekenen op taal

Verslag van de conferentie 'Rekenen op taal', een conferentie voor onderwijsprofessionals over de samenhang tussen rekenen en taal.

Lees verder
Groetjes van groep 5 – Voetbaltoernooi

Groep vijf van juf Lia van Diem komt er achter dat er nog heel wat bij komt kijken als je een schema in elkaar wilt zetten voor een voetbaltoernooi....

Lees verder
Passende Perspectieven 2 – De leraar is de sleutel, de leerlingen wijzen de weg

Dit is het tweede artikel over passende perspectieven voor leerlingen die het rekenniveau 1F niet kunnen behalen. 'Passende Perspectieven-rekenen' geeft teams de mogelijkheid keuzes te maken in doelen en geeft overzicht over welke keuzes de beste zijn.

Lees verder
Uitnodiging: Jaarvergadering NVORWO op 20 april 2016

Als abonnee van het tijdschrift Volgens Bartjens bent u uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het RekenWiskundeOnderwijs op woensdag 20 april m 14.30 in Amersfoort

Lees verder
Van de voorzitter….

Rubriek van Francis Meester, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs

Lees verder
Spel in de rekenles – Runner-Up

Bij het spel Runner-Up gaat het om optekenen aftrekken van getallen tot en met 5, ook met getallen onder 0. Er is 1 bijzondere spelregel:Je moet geen eerste, maar tweede worden! Te spelen vanaf de middebouw.

Lees verder
Ontwikkeling en Onderzoek – Zalogo (Jrg 35 nr. 4 2016)

Het strategiespel Zalogo biedt kansen om met pabostudenten getalrelaties te verkennen. Het vraagt van de studenten dat ze op onderzoek gaan in de getallenwereld. Deze verkenning leert de studenten hoe je kinderen de getalrelaties kunt laten onderzoeken.

Lees verder
Ontwikkeling en Onderzoek – Peilingsonderzoek rekenen-wiskunde in het basisonderwijs – Balans van 25 jaar PPON (jrg 35 nr. 4 2016)

In dit artikel benadrukken de auteurs het belang van het ontwerp van PPON en gaan zij in op de lessen die geleerd kunnen worden op basis van die uitkomsten voor de inrichting en het ontwerp van toekomstig peilingsonderzoek bij rekenen-wiskunde.

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 35 nummer 4 – Antwoorden
Lees verder