Editie: Jaargang 35 nummer 5 2016

Ontwikkeling en Onderzoek – Een empirische vergelijking van de klassieke staartdeling en de hap-methode in een ROC (jrg 35 nr. 5, 2016)
Gratis

De auteurs onderzochten het effect van het aanleren of herhalen van de staartdeling op 2 verschillende manieren in het mbo. Als uitgangspunt kozen zij de praktijk van het onderwijs, waar voor het aanleren slechts 1 uur beschikbaar is.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Rekenen-wiskunde over( )denken – Verslag van de 34e Panama-conferentie (jrg. 35 nr. 5, 2016)
Gratis

Ieder jaar vindt in januari de Panama-conferentie plaats. In 2016 was het thema: ‘Rekenen-wiskunde over()denken’. Dit verslag laat zien hoe de conferentie onder andere plaats bood aan het overdenken van de toekomst van het reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder
Redactioneel – Spelen om te leren

Op zoek naar artikelen met rekenactiviteiten waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen wordt gebruikt om ze veel te laten leren? Dan is deze editie van Volgens Bartjens een echte aanrader!

Lees verder
Taal stimuleren tijdens de rekeninstructie – De rol van de leraar bij schooltaalbevordering

Tijdens de rekenlessen wordt regelmatig een andere taal gesproken dan thuis. We hebben het dan niet over kinderen die thuis een andere taal dan Nederlands spreken, maar over gebruikte rekentaal op school. Het reken-succes blijkt ervan afhankelijk.

Lees verder
Vliegen door de klas – Onderzoeken en ontwerpen in groep 1 en 2

Met de activiteiten van het Hands-on, Brains-on project van Science Center Nemo in Amsterdam wordt de natuurlijk nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd.

Lees verder
Werkblad bij het artikel Vliegen door de Klas

Bij het artikel Vliegen door de Klas van Rooske Franse uit de Volgens Bartjens van mei 2016 (jaargang 35, nummer 5) hoort een extra werkblad. Dit werkblad kunt u hier downloaden.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Rekenen voor jonge kinderen

Over enen, tweeën drieën, vieren, vijven, zessen, zevens, achten, negens, tienen en... over elfjes

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Joris’ Schrijfwinkeltje

Hoe kun je echt veel geld verdienen? Joris weet het wel! Hij is een eigen bedrijf begonnen en de eerste verkopen zijn al gedaan. En hij heeft grote plannen... Bestel ook een verhaal van Joris!

Lees verder
Haal alles uit de toets – Analyseren met digitale of papieren analyse

Toetsen kun je analyseren met de categorieënanalyse uit het computerprogramma LOVS of ook met de papieren categorieënoverzichten bij toetsen 3.0. Wat is precies het verschil en wat zijn de overeenkomsten?

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 35 – nummer 5 – Opgaven

Deze keer een editie voor jongere kinderen....

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 35 – nummer 5 – Antwoorden
Lees verder
We gaan op reis… Spelenderwijs werken aan rekendoelen voor kleuters

Rekenen en wiskunde komen in alledaagse activiteiten voor. Maar niet alle kinderen halen dezelfde kennis en vaardigheden uit een bepaalde activiteit. De leerkracht is nodig om de ontwikkeling te stimuleren en te begeleiden.

Lees verder
Coderen voor kleuters – De Grote Rekendag en de Mysterybox

Op veel scholen was het op 23 maart van dit jaar Grote Rekendag. Dit keer was 'coderen en programmeren' het onderwerp. Hoe verliep de dag voor groep 1 en 2?

Lees verder
Stapels mooie rekenspellen – De uitslag van de rekenspellenwedstrijd 2016 (jrg 35 nr. 5, 2016)
Gratis

In 2015 werd voor het eerst een rekenspellenwedstrijd georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Er waren ruim 40 inzendingen en de winnaar MEP is inmiddels verkrijgbaar in een heuse webwinkel. Dit jaar kwamen er 4 keer zoveel inzendingen binnen.

Lees verder
Derdegroepers spelen graag – Een goede rekenstart in groep 3

Voor veel kinderen is de overgang van groep 2 naar groep 3 een grote stap. Vanuit een situatie waarin spelend leren nog gewoon was, gaan kinderen naar een situatie waar minder ruimte en tijd is om vanuit spel te leren. Hoe speelt een leerkracht hierop in?

Lees verder
Rekenen-wiskunde over( )denken – Verslag van de 34e Panamaconferentie

De auteur doet verslag van de 34e Panamaconferentie. Het thema luidde: Rekenen-wiskunde over( )denken. Het ging in de conferentie zowel over het overdenken van het reken-wiskundeonderwijs als over het onderwijzen van het reken-wiskundige denken.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 35 nr. 5 2016)
Gratis

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Onwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de inhoud van de twee nieuwe artikelen van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek.

Lees verder
Van de voorzitter…. – Nieuws uit de vereniging

NVORWO-voorzitter Francis Meester vertelt over de jaarvergadering van de NVORWO en de besluiten die daar genomen zijn

Lees verder
Spel in de rekenles – Redeneerpuzzels voor jonge kinderen

In deze editie van Spel in de Rekenles worden 3 puzzels voor (zeer) jonge kinderen besproken. De peuters en kleuters kunnen de puzzels alleen spelen en ze ontwikkelen er hun ruimtelijk inzicht en logisch redeneren mee.

Lees verder