Editie: Jaargang 36 nummer 1 2016

Ontwikkeling en onderzoek – Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets (jrg. 36 nr. 2, 2016)
Gratis

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het 2e of 3e studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt een analyse gegeven van het werk van de studenten.

Lees verder
Redactioneel – Een goed begin

Aan het begin van het nieuwe schooljaar start er ook een nieuwe jaargang van Volgens Bartjens, met een redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Kwalitatief rekenen oefenen op de pabo (jrg. 36 nr. 1, 2016)
Gratis

Er zijn pabo-studenten die elke nieuwe opgave als een nieuw avontuur ervaren. Op deze groep richt zich het concept van kwalitatief oefenen met behulp van de 'rekenspin'.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Leerlijnen in theorie en praktijk (jrg. 36 nr. 1, 2016)
Gratis

Hoe overbruggen tweedejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs de kloof die bestaat tussen theorie en praktijk? In dit artikel wordt een exploratief onderzoek beschreven waarbij een Lesson Study-achtige aanpak het uitgangspunt is.

Lees verder
Een goede rekenstart – Een doorgaande lijn naar groep 3

Een deel van de leerlingen heeft moeite met het strakkere regime in groep 3. Scholen kunnen voor deze leerlingen de druk weghalen door een doorgaande lijn te realiseren, waarbij de ontwikkeling en de wijze waarop jonge kinderen leren leidend is.

Lees verder
Ruimte vangen – Meetkunde en kunst

Wiskundig denken en redeneren, creativiteit en probleemoplossend vermogen worden gezien als belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Het vak rekenen-wiskunde biedt leraren en leerlingen veel mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Een goed begin is het halve werk

Een baby leert steeds meer, vertelt Jaap van Lakerveld in rijm...

Lees verder
Groeien in de lengte en de breedte – Lesson Study in het rekenonderwijs

Lesson Study is een vorm van teamleren die in Japan is bedacht. De methodiek wordt daar gebruikt bij het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van reken-wiskundelessen. Hoe werkt de methode in de praktijk? Uitleg en een voorbeeld...

Lees verder
Groetjes van groep 5 – Wat een plaatje

‘Vandaag krijgen jullie per groepje een tablet. Met deze tablet gaan jullie drie foto’s maken. Straks moeten andere kinderen uitzoeken waar de fotograaf gestaan heeft. Zorg dat iedereen van je groepje meedoet.’ De kinderen zijn enthousiast!

Lees verder
Bedenk het beste rekenspel! (jrg. 36 nr. 1, 2016)
Gratis

Voor de derde keer organiseren Volgens Bartjens, SLO, NVORWO en Klasse TV de wedstrijd 'Bedenk het meeste rekenspel'. Dit jaar nodigen we ook leraren uit om mee te doen! En misschien.... ligt jouw zelfbedachte rekenspel in de (web)winkel....

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 36 – nummer 1 – Opgaven

Nieuwe rekenpuzzels en brein-krakers voor kinderen uit groep 7 en 8!

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 36 – nummer 1 – Antwoorden
Lees verder
Dit wiel is te klein – Begeleid rollenspel versterkt rekentaal

Het begeleiden van rollenspel blijkt een effectieve manier te zijn om specifieke reken- en wiskundige begrippen aan te reiken, waarna kinderen deze in het spel gaan toepassen.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Het uitdijend heelal van een baby

Baby's zijn bijzondere wezens. Op het moment dat ze verschijnen kunnen ze vrijwel niets, maar vanaf de eerste seconde op aarde leren ze elke dag meer. De moeder van Bodhi vertelt hoe haar zoontje iedere dag wel een mijlpaal bereikt in zijn ontwikkeling...

Lees verder
Gaan en staan – Een lessenserie voor de bovenbouw SBO

De Tweern in Goes is een basisschool voor speciaal onderwijs. Ze zijn daar de laatste jaren druk bezig om STEM-lessen in het onderwijs te vervlechten (STEM staat in het Engels voor: Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Lees verder
Count Form – Spel van en voor iedereen!

Dit jaar was het spel Count Form de winnaar van de rekenspellenwedstrijd 2016. Het is een prachtig rekenspel, maar het is nog niet af. In dit artikel kun je lezen hoe Count Form werkt en nodigen we je uit om mee te helpen om nog meer opdrachten te maken!

Lees verder
Opvattingen over rekenen – wiskunde

Een oproep aan iedereen die beroepsmatig werkt aan rekenen-wiskunde in het basisonderwijs

Lees verder
Blad met vormen en kleuren voor Count Form

Wilt u ook een puzzel maken voor Count Form? Maak dan gebruik van deze standaard vormen en kleuren...

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg 36 nr. 1 2016)
Gratis

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt welke twee artikelen deze keer zijn uitgekomen.

Lees verder
Van de voorzitter….

NVORWO-voorzitter Francis Meester vertelt over de oneindigheid van getallen, rekenen op het voortgezet onderwijs en de doorgaande lijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Lees verder
Spel in de rekenles – Patchwork

Patchwork is een spel met mooie mogelijkheden op het gebied van rekenen-wiskunde en logisch redeneren, combineren en strategisch denken. Het is een spel voor kinderen vanaf groep 4 dat de betere rekenaar echt zal uitdagen.

Lees verder