Editie: Jaargang 36 nummer 2 2016

Ontwikkeling en onderzoek – Rekenen-wiskunde en taal – Praktijktip (jrg 36. nr. 2, 2016)
Gratis

Deze Praktijktip gaat over de voorbereiding van de leraar op een rekenles, in het bijzonder het doordenken van de benodigde taal in de les.

Lees verder
Redactioneel – Soepel doorstromen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Keuzes en accenten – Breuken in het po en vmbo

In dit artikel worden enkele knelpunten in de aansluiting po op vmbo-basis en kader onder de loep genomen en worden suggesties gedaan voor verdergaande afstemming en versterking.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Reuzenrad met perspectief

Wat is nu hoger, het reuzenrad of de hoge toren? Samen met zijn moeder zoekt Fabian van vijf het uit.

Lees verder
Groetjes van groep 5 – Een uur meetwerk

Vandaag gaat juf Lia van Diem met de sterke rekenaars uit haar groep vijf aan de slag met de leerlijn meten.

Lees verder
Meekijken in het hoofd – Noteren en evalueren in het rekenonderwijs

'In het basisonderwijs zijn leerlingen te veel gericht op het antwoord' is een veelgehoorde klacht van leraren uit het voortgezet onderwijs. Leren hoe je moet opschrijven via welke stappen je tot een uitkomst komt zorgt voor veel inzicht.

Lees verder
Een wiskobaas op elke school – De rekencoördinator in po en vo

In het basisonderwijs zijn veel rekencoördinatoren werkzaam, leerkrachten die extra taken hebben op het gebied van rekenen. In maart wordt voor de derde keer de landelijke Nationale Rekencoördinator Dag (NRCD) georganiseerd voor deze leerkrachten.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Schone wiskunsten

De kijk van Jaap van Lakerveld op de wereld van de wiskunst... op rijm!

Lees verder
Bedenk het beste rekenspel! (jrg. 36 nr. 2, 2016)
Gratis

Doe mee met deze wedstrijd en misschien ligt straks jouw zelfbedachte rekenspel in de (web)winkel

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 36 – nummer 2 – opgaven

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder
Ei van Columbus – Jaargang 36, nummer 2 – antwoorden
Lees verder
Zachtjes over de drempel – Doorgaande lijnen in het rekenonderwijs van po en vo

In Neede hebben scholen van het basis- en het middelbaar onderwijs een goed functionerende samenwerking opgezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen geen grote schokken ervaren bij de overgang van de basisschool naar de brugklas.

Lees verder
Volgens Bartjens heeft iets gelezen – Scratch jr. en De Tangramkat

Boekbesprekingen van 'Scratch jr' van Marina Umaschi Bers en Mitchel Resnick en 'De Tangramkat' van Maranke Rinck en Martijn van der Linden

Lees verder
Meetkunde, kunst en creativiteit – Een lessenserie ook voor zwakkere rekenaars

De auteurs vertellen over hun lessenserie, waar meetkunde, creativiteit en beeldende kunst centraal staan.

Lees verder
Versoepel de doorstroming – De drempels po-vmbo ingekleurd vanuit de reken-wiskundepraktijk

Ondanks alle inspanningen zijn het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs nog vaak behoorlijk verschillende werelden, waardoor het in de praktijk moeilijk is om te zorgen voor een 'drempelloze' inhoudelijke aansluiting.

Lees verder
Rijzende Sterre – Passende perspectieven rekenen in de overgang van po naar vmbo

In dit artikel leggen de auteurs enkele praktische ervaringen naast elkaar over het werken met Passende Perspectieven in de praktijk. De focus ligt hierbij op de overgang van het primair onderwijs naar het vmbo.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 36 nr. 2 2016)
Gratis

Bij de twee artikelen in dit novembernummer gaat het om activiteiten die zich goed lenen om te doen met het hele team of juist met een deel van het team. De beschreven activiteiten lenen zich daarnaast voor gebruik binnen de lerarenopleiding of de nascholing

Lees verder
Goed en fout in het reken-wiskundeonderwijs – De 35e Panama-conferentie

Op 19 en 20 januari 2017 vindt de 35e Panama-conferentie plaats in Veldhoven. Leraren en andere professionals rekenen-wiskunde ontmoeten elkaar hier ervaringen te delen, van gedachten te wisselen en op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

Lees verder
Van de voorzitter – november 2016

Francis Meester is de voorzitter van de NVORWO. Ze vertelt over de conferentie po-vmbo voor rekenen-wiskunde, rekencoördinatoren en de jaarvergadering en studiedag van de NVORWO op 7 april 2017.

Lees verder
Spel in de rekenles – Pak die zak!

Kent u Halli Galli nog? Dit spel is favoriet bij de meeste kinderen. Maar eigenlijk leren kinderen uit groep 4 en hoger hier niets nieuws meer van. Daarom goed nieuws: Pak die zak! is voor leerlingen in groep 3, 4 en de zwakkere rekenaars uit groep 5.

Lees verder