Editie: Jaargang 38 nummer 3 2019

Ontwikkeling en onderzoek – Meetkunstnascholing, de plek voor ontwikkeling van professionele vaardigheden (jrg 38 nr 3, 2019)
Gratis

Het Meetkunstproject richt zich op het versterken van creativiteit door het koppelen van beeldende kunst en het onderdeel meetkunde uit rekenen- wiskunde in lessen. Belangrijk hierbij is de wijze waarop leerkrachten hun leerlingen in deze lessen ondersteunen en motiveren.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Wat werkt (niet) in het reken-wiskundeonderwijs? (jrg 38 nr. 3, 2019)
Gratis

Review van wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen het onderwijsleerproces en reken-wiskundeprestaties van leerlingen in het basisonderwijs.

Lees verder
Van de redactie (jrg. 38 nr. 3, 2019)
Gratis

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Berekenend (jrg. 38 nr. 3, 2019)

Huisdichter Jaap van Lakerveld vraagt zich af waarom het woord 'Berekenend' toch zo'n slechte reputatie heeft...

Lees verder
Meer dan rekenvaardig (jrg. 38 nr. 3, 2019)
Gratis

Dit schooljaar komt een aantal uitgeverijen op de NOT met een nieuwe of vernieuwende rekenmethode. Voor veel scholen is dit ook het jaar dat zij een nieuwe editie van hun eigen methode kiezen. Of switchen ze naar een andere methode?

Lees verder
Groetjes van groep vier – Van vouwblaadjes tot terras (Jrg. 38 nr. 3, 2019)

Juf Lia van Diem wil in haar tuin een terras maken van 20 tegels. Op hoeveel manieren kan dat? En welk terras heeft dan de grootste oppervlakte?

Lees verder
Hoe denken wij over ons rekenonderwijs? (jrg. 38 nr 3, 2019)

Op veel scholen wordt in de komende jaren gezocht naar een nieuwe reken-wiskundemethode. Hoe kies je een methode die past bij de visie van je school? De auteurs pleiten om het eigen reken-wiskundeonderwijs eerst eens kritisch te bekijken, zodat een school beter weet aan welke criteria een nieuwe methode zou moeten voldoen.

Lees verder
Rekenen op kaartjes (jrg. 38 nr. 3, 2019)
Gratis

De auteurs beschrijven hoe je als leerkracht of rekencoördinator spellen kunt zoeken die niet alleen specifiek passen bij de doelen van de rekenles maar juist ook hoe je zelf bij bepaalde rekendoelen een eenvoudig spel kunt bedenken of kinderen aanmoedigen om dit te doen.

Lees verder
Draad van Ariadne: Spelletjes, kaartjes en spelregels (Jrg. 38 nr. 3, 2019)

In deze editie van de Draad van Ariadne vind je spelletjes om te spelen en te experimenteren met strategie en spelregels.

Lees verder
Extra materiaal bij de Draad van Ariadne – spelletjes, kaarten en regels (jrg. 38 nr 3, 2019)
Lees verder
Probleemoplossen in reken-wiskundemethodes (Jrg. 38 nr. 3, 2019)

In dit artikel wordt gekeken naar probleemoplossen: Welke aanknopingspunten bieden methodes om dat te leren en wat kunnen leerkrachten doen om het te stimuleren?

Lees verder
Een nieuw curriculum voor rekenen en wiskunde (Jrg. 38, nr. 3, 2019)

Onder de noemer Curriculum.nu begonnen begin 2018 meer dan 130 leraren en schoolleiders vanuit Ontwikkelteams voor negen leergebieden met het beschrijven van een nieuw curriculum. In deze bijdragen vragen we twee direct betrokkenen wat hun werkzaamheden en ervaringen zijn.

Lees verder
Volgens Bartjens heeft iets gespeeld (jrg. 38 nr. 3, 2019)

Twee rekenspecialisten hebben een aantal apps laten spelen door een testpanel van kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Van elke app geven zij een korte omschrijving en de rekenwiskundige inhoud. Het testpanel laat weten of ze de app ook leuk vonden.

Lees verder
Aandachtspunten bij het kiezen van een rekenwiskunde-methode basisonderwijs (Jrg. 38 nr. 3, 2019)

Op de meeste basisscholen wordt rekenwiskunde-onderwijs gegeven aan de hand van een methode. De auteurs geven een aantal overwegingen mee bij het aanschaf van rekenles-materiaal als een checklist voor betekenisvol en toekomstgericht rekenonderwijs.

Lees verder
Redactioneel Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg. 38 nr. 3, 2019)
Gratis

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek vertelt over de twee artikelen die horen bij dit blad.

Lees verder
NVORWO – Van de voorzitters (jrg. 38 nr. 3, 2019)
Gratis

NVORWO-voorzitters Kees Hoogland en Jenneken van der Mark vertellen in hun rubriek waar de NVORWO mee bezig is en over de plannen voor 2019.

Lees verder
Spel in de rekenles – Clever (jrg. 38, nr. 3, 2019)
Gratis

Bij het rekenspel Clever moet je je hersens gebruiken! Bij Clever gaat het om handig spelen en redeneren en niet zo zeer om handig rekenwerk.

Lees verder