Editie: Jaargang 39 nummer 2 2019

Ontwikkeling en onderzoek – Redeneren over steekproeven op de lerarenopleiding basisonderwijs (jrg 39 nr. 2, 2019)
Gratis

Vanwege het toenemende belang van data in onze samenleving is het belangrijk dat burgers leren geldige inferenties te maken op basis van data. In de voorstellen voor een nieuw rekenen-wiskundecurriculum wordt dan ook voorgesteld om basisschoolleerlingen al kennis te laten maken met redeneren over steekproeven.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Lerarenopleidingen basisonderwijs zetten de Grote Rekendag in om onderzoekend leren bij studenten te stimuleren (jrg 39 nr 2, 2019)
Gratis

Lerarenopleiders rekenen-wiskunde willen hun curriculum zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten voor een optimale voorbereiding van de student op het vak van leraar basisonderwijs. Veel opleiders zien daarbij graag dat hun studenten in aanraking komen met onderzoekend leren in het domein van rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt onderzocht hoe lerarenopleiders basisonderwijs de Grote Rekendag in hun curriculum gebruiken om hun studenten te leren hoe ze onderzoekend kunnen onderwijzen.

Lees verder
Verhoudingen doorgronden – Belichaamd ontwerp in de rekenles (jrg 39 nr 2, 2019)

Verhoudingen vormen voor veel leerlingen een lastig onderwerp. Misschien heeft dit te maken dat verhoudingen op een formeel niveau worden aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een verhoudingstabel. In dit artikel nemen de auteurs u mee in een les rond het begrijpen en doorgronden van verhoudingen met behulp van een speciaal ontworpen app, die leerlingen eerst een informele ervaring biedt.

Lees verder
Groetjes van groep 4 – Geen spelletjes spelen (jrg 39 nr. 2, 2019)

Juf Lia van Diem oefent met Teske en Julian met een dartspelletje. Dat vinden de kinderen leuk, maar eh.... ze zouden toch geen spelletje spelen maar gaan rekenen?

Lees verder
Wie bedenkt het beste rekenspel? (jrg 92 nr. 2, 2019)
Gratis

Ook in dit schooljaar wordt er weer een rekenspellenwedstrijd georganiseerd. Je kunt je spellen inleveren van 1 januari tot 22 februari 2020.

Lees verder
Uit verhouding – Rekenen met verhoudingen tijdens de Grote Rekendag (jrg 39 nr 2, 2019)

Op 2 april 2019 vond de Grote Rekendag plaats. Op 1500 basisscholen werkten de leerlingen aan opdrachten met als thema 'Uit verhouding'. We nemen een kijkje op basisschool de Vliermeent in Den Haag.

Lees verder
Onverwachte kansen – Kansrekening op de basisschool (jrg 39 nr 2, 2019)

Auteur Frans van Galen verkent in dit artikel de mogelijkheden van het aanbieden van betekenisvolle situaties waarin kansrekening aan bod kan komen op de basisschool..

Lees verder
Draad van Ariadne – Combinatoriek (jrg 39 nr 2, 2019)
Gratis

Bij deze editie van de Draad van Ariadne onderzoeken de leerlingen hoe je zo veel mogelijk verschillende combinaties kunt maken,

Lees verder
Draad van Ariadne – Combinatoriek – Handleiding (jrg 39 nr 2, 2019)

Deze handleiding hoort bij het nummer in deze editie van de Draad van Ariadne over kansen en combinatoriek.

Lees verder
Rekencoördinatoren hebben elkaar nodig – Expertmodules brengen verdieping (jrg 39 nr 2, 2019)

Rekencoördinatoren zoeken naar manieren om hun kennis van het rekenonderwijs steeds verder te verdiepen. In Zwolle organiseert de pabo exportmodules waarbij de deelnemers zelf de onderwerpen aandragen.

Lees verder
Geldspelletjes voor groep 3 – Speels handelen met geld (jrg 39 nr 2, 2019)

In het dagelijks leven zien kinderen nog maar weinig geld. In groep 3 moeten ze er wel mee leren rekenen. Geldspelletjes kunnen daarbij helpen.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Curriculum.nu (jrg. 39 nr 2, 2019)

Huisdichter Jaap van Lakerveld schrijft over kansberekening en Curriculum.nu.

Lees verder
Wiskunde ligt voor het opscheppen – Rekenen-wiskunde op de rand van de zandbak (jrg 39, nr 2, 2019)

In veel activiteiten van jonge kinderen schuilt wiskunde. Het is de taak van een leerkracht om dit, door verkennen en te verbinden verder te verrijken. De auteurs vertellen hoe dit er uit kan zien aan de zandbakrand.

Lees verder
Zeker weten?! Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Kees Hoogland beschrijft opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde. Dit keer zijn het artikelen over statistiek en kansberekening voor het basisonderwijs.

Lees verder
Van de voorzitter – Dezelfde taal (jrg 39 nr 2, 2019)

NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark schrijft in haar column over het eindproduct van de Ontwikkelgroep Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu en de dialoog die daar nu verder over gevoerd moet gaan worden.

Lees verder
Spel in de rekenles – Keer op keer (jrg 39 nr 2, 2019)

Omdat Keer op Keer op veel manieren gespeeld kan worden met uiteenlopende strategieën, is elk potje anders. Een spel waarin je je vaardigheid in creatief denken en redeneren 'keer op keer' kunt vergroten!

Lees verder