Editie: Jaargang 39 nummer 3 2020

Ontwikkeling en Onderzoek – Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 3, 2020)
Gratis

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Wiskunde is overal (jrg 39 nr. 3, 2020)
Gratis

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van spontaan spel op gang komt.

Lees verder
Redactioneel – Statistiek voor de basisschool (jrg 39 nr. 3, 2020)
Gratis

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie: Statistiek voor de basisschool.

Lees verder
Het beste merk batterijen (jrg 39 nr. 3, 2020)

Curriculum.nu stelt voor dat er ruimte moet komen in het curriculum voor data en statistiek. De auteurs hebben voor een Amerikaanse methode vier lessenseries gemaakt rond dit onderwerp. Aan de hand van lessen voor de bovenbouw lichten ze toe welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Verzamelingenleer (jrg 39 nr. 3, 2020)

Jaap van Lakerveld legt de verzamelingenleer uit op rijm.

Lees verder
Volgens Bartjens heeft iets gelezen (jrg 39 nr. 3, 2020)

In deze rubriek worden deze keer 5 prentenboeken besproken.

Lees verder
Zeker weten?! Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs (jrg 39 nr. 3, 2020)

In zijn rubriek beschrijft Kees Hoogland opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Lees verder
In gesprek met Emma (jrg 39 nr. 3, 2020)

In het basisonderwijs zal meer aandacht komen voor reken- en wiskundige denk- en werkwijzen en statistiek. De auteur gebruikte een voorval in zijn eigen gezin om eens dieper in te gaan op statistiek-onderwijs aan jonge kinderen.

Lees verder
De draad van Ariadne – Klopt dit wel? (jrg 39 nr. 3, 2020)

Bij deze editie van de Draad van Ariadne moet je goed opletten. Want klopt het wel wat er staat?

Lees verder
Draad van Ariadne – Handleiding (jrg 39 nr 3, 2020)
Gratis

De handleiding van de Draad van Ariadne bij deze editie.

Lees verder
Wat betekent x eigenlijk? (Jrg 39 nr. 3, 2020)

Johan Theil laat in dit artikel zien hoe je met de leerlingen kunt onderzoeken wat het keerteken nu eigenlijk precies betekent bij het vermenigvuldigen van breuken.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg 39 nr. 3, 2020)
Gratis

Ronald Keijzer, hoofdredacteur Ontwikkeling en Onderzoek, vertelt over de 2 artikelen bij deze editie.

Lees verder
Oude tafels in een nieuwe methode (jrg 39 nr. 3, 2020)

De tafels van vermenigvuldiging uit het hoofd leren is voor veel kinderen een obstakel. En als zij de tafels op de ouderwetse stampmanier leren is de kans groot dat zij niet verder kunnen na '10 x'. De auteur vond deze oude opvattingen over tafels leren in een tamelijk nieuwe methode en wijst op de risico's.

Lees verder
Sterke rekenaars in de klas (jrg 39 nr. 3, 2020)

Slechts 4% van de leerlingen in Nederland haalt bij internationale rekentoetsen het predicaat 'excellent' terwijl dat wereldwijd 20% is. Als we als land weer willen stijgen op de internationale lijst zullen we nu ook echt werk moeten maken van het onderwijs aan de sterkste rekenaars. De auteur laat zien hoe dit op basisschool Het Anker is georganiseerd.

Lees verder
Doe wat ertoe doet (jrg 39 nr. 3, 2020)

In dit artikel legt Nico Eigenhuis uit hoe leerkrachten goed rekenonderwijs kunnen geven door zich te richten op de essentie van het vak: Niet méér doen, maar de goede dingen doen.

Lees verder
Van de voorzitter – januari 2020 (jrg 39 nr. 3, 2020)
Gratis

Aan het begin van 2020 vertelt NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark over de nieuwe plannen en ontwikkelingen van de NVORWO in 2020.

Lees verder
Spel in de rekenles – Taken that (jrg. 39 nr 3, 2020)
Gratis

In dit kaartspel oefenen kinderen vanaf groep 4 met getalbegrip tot 100.

Lees verder