Editie: Jaargang 39 nummer 4 2020

Ontwikkeling en onderzoek: Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool (jrg 39 nr 4, 2020)
Gratis

De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek hoe creativiteit van (bovenbouw)leerlingen kan worden bevorderd in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen (jrg 39 nr 4, 2020)
Gratis

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Lees verder
Redactioneel – De wiskunde van kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen uit deze editie van Volgens Bartjens.

Lees verder
De leerkracht als model – een reflectie op het gebruik van een instructiemodel bij kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

Van de leerkracht wordt gevraagd om interventies in te zetten die aansluiten bij het leren van de kinderen. De interventies moeten bij voorkeur aansluiten bij het spel van de kinderen. Maar hoe doe je dat zonder de intense betrokkenheid te verstoren?

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Lerarentekort (jrg 39 nr 4, 2020)
Lees verder
Volgens Bartjens heeft iets gezien (jrg 39 nr 4, 2020)V

Volgens Bartjens zag mooie idee├źn op www.slimmekleuters.nl.

Lees verder
Rekenspelletjes met jonge kinderen – Spelend werken aan de rekenontwikkeling en executieve vaardigheden van kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

De rekenontwikkeling en de ontwikkeling van de executieve vaardigheden van jonge kinderen kun je prima peilen en stimuleren met behulp van rekenspelletjes. Om welke vaardigheden gaat het? En over welke spelletjes? Dat beschrijven de auteurs in dit artikel.

Lees verder
Draad van Ariadne – Logisch! (jrg 39 nr 4, 2020)

Logisch redeneren voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Lees verder
Draad van Ariadne – Handleiding (jrg 39 nr 4, 2020)
Lees verder
Prentenboeken en het handelingsniveaus- rekenactiviteiten op meerdere handelingsniveaus (jrg 39 nr 4, 2020)

In dit artikel komen 3 prentenboeken en hun rekenmogelijkheden aan bod. Bij de eerste 2 prentenboeken zijn rekenactiviteiten gericht op getalbegrip, bij een derde op meetkunde.

Lees verder
Zeker weten?! Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs (jrg 39 nr 4, 2020)

Kees Hoogland schrijft over opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Lees verder
Speels rekenen in hoeken – Een doorgaande lijn voor rekenen van groep 2 naar groep 3 (jrg 39 nr 4, 2020)

In dit artikel geven de auteurs een paar speelse activiteitensuggesties voor de rekenhoek in groep 3 voor de domeinen getallen en meetkunde.

Lees verder
Dit wordt een moskee – Bouwen met blokken (jrg 39 nr 4, 2020)

In het project 'Rekenen op spel' leren professionals in voorscholen en de onderbouw van de basisschool hoe zij de taal- en wiskundige ontwikkeling van peuters en kleuters kunnen stimuleren in de context van spel.

Lees verder
Instructie voor kleuters? (jrg 39 nr 4, 2020)

In het artikel 'De leerkracht als model' geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens spontane reken-wiskunde situaties in kleutergroepen. In dit bijbehorende artikel geven zij voorbeelden en tips.

Lees verder
Van de vereniging – arbeidsrechtelijke vragen (jrg 39 nr 4, 2020)
Gratis
Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – maart 2020 (jrg 39 nr 4, 2020)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de artikelen van deze editie.

Lees verder
Van de voorzitter (jrg 39 nr 4, 2020)

NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark kijkt terug op de gebeurtenissen in reken-wiskundeland van de afgelopen maanden.

Lees verder
Spel in de rekenles – Max de Kat (jrg 39 nr 4, 2020)

Bij dit spel voor kinderen van groep 1 en 2 werken de spelers samen om de eekhoorn, de vogel en de muis veilig naar hun huisjes te brengen terwijl Max de Kat op de loer ligt.

Lees verder