Editie: mbo - vo 2

Keuzes en accenten – Breuken in het po en vmbo

In dit artikel worden enkele knelpunten in de aansluiting po op vmbo-basis en kader onder de loep genomen en worden suggesties gedaan voor verdergaande afstemming en versterking.

Lees verder
Zachtjes over de drempel – Doorgaande lijnen in het rekenonderwijs van po en vo

In Neede hebben scholen van het basis- en het middelbaar onderwijs een goed functionerende samenwerking opgezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen geen grote schokken ervaren bij de overgang van de basisschool naar de brugklas.

Lees verder
Versoepel de doorstroming – De drempels po-vmbo ingekleurd vanuit de reken-wiskundepraktijk

Ondanks alle inspanningen zijn het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs nog vaak behoorlijk verschillende werelden, waardoor het in de praktijk moeilijk is om te zorgen voor een 'drempelloze' inhoudelijke aansluiting.

Lees verder
Rijzende Sterre – Passende perspectieven rekenen in de overgang van po naar vmbo

In dit artikel leggen de auteurs enkele praktische ervaringen naast elkaar over het werken met Passende Perspectieven in de praktijk. De focus ligt hierbij op de overgang van het primair onderwijs naar het vmbo.

Lees verder
Sommen en authentieke problemen; Rekenmethodes en toetsing 2F en 3F

Wat bepaalt nu eigenlijk of een opgave van het niveau 2F of 3F is? Deskundigen Monica Wijers en Victor Schmidt bepalen aan de hand van vijf voorbeeldopgaven hoe zij de indeling 2F - 3F maken en wat hun overwegingen zijn.

Lees verder
Extra som-besprekingen bij “Sommen en authentieke problemen”

In deze bijlage worden nog meer opgaven besproken en ingedeeld op 2F en 3F.

Lees verder
Een opgeleide rekendocent; Praktijkonderzoek rekenen in het mbo

In het mbo is veel vraag naar nascholing op het gebied van rekenen. Een opleiding waarin docenten hun bekwaamheid als rekendocent verder ontwikkelen, voorziet in deze behoefte. Een onderdeel van deze opleiding is het uitvoeren van een onderzoek.

Lees verder
Rekenwerkgesprek; Snel zicht krijgen op rekenproblemen in de klas

Rekendocenten vinden het lastig om in de beschikbare tijd de leerling die vastloopt in zijn dagelijkse rekenwerk snel even verder te helpen. Henk Logtenberg en Ria Brandt beschrijven hoe het Rekenwerkgesprek kan helpen.

Lees verder
Anders dan de rekenles; Apothekersassistenten doen het pilotexamen rekenen 3F

Tijdens het pilotexamen rekenen 3F werden deelnemers geconfronteerd met complexe opgaven en enkele hinderlijke storingen in het computerprogramma. Frank Haacke was aanwezig bij een van de examens en doet, samen met Rianne Reichardt, verslag.

Lees verder
Rekenen in een context; Functionele rekenopdrachten in het mbo

Rinske Stelwagen en Rianne Reichardt beschrijven hoe een groep rekenspecialisten van het Albeda College aan de slag gaat om zelf functionele rekenopdrachten te bedenken.

Lees verder
Vaardig rekenen voor niks; Websites met oefenprogramma’s rekenen

Rekenvaardigheid moet je onderhouden. 3 oefenprogramma's bieden gratis oefenstof via internet. Sabine Lit en Martine den Engelsen geven een beschrijving van de programma's en een korte vergelijking.

Lees verder
Het metriek stelsel; Eerst begrip, dan de formule – Frans Ballering

Bij het leren omrekenen van maten wordt er al gauw geschoven met nullen en komma's. Meestal blijkt dat studenten in het vo en mbo daar niet of nauwelijks mee overweg kunnen. Maar hoe kan het dan wel?

Lees verder
Functioneel rekenen; Rekenen in andere vakken. Door Vincent Jonker en Monica Wijers

Scholen voor vo en mbo zoeken naar manieren om leerlingen voldoende rekenkennis en -vaardigheden mee te geven. Het ligt voor de hand om het rekenonderwijs te verdelen over verschillende vakken.

Lees verder
Rekenen op je mobieltje. Rekenmachines in het onderwijs – Jurriaan Steen

Iedereen heeft tegenwoorden een mobiele telefoon waar een rekenmachine op zit. Als dit hulpmiddel zo gemakkelijk tot ieders beschikking staat, moeten we kinderen dan nog wel uit het hoofd of met papier leren rekenen?

Lees verder
De instructie staat centraal. Samen rekenen op het vmbo: een praktijkvoorbeeld

Sinds enkele jaren proberen veel middelbare scholen vorm te geven aan rekenonderwijs om uiteindelijk te voldoen aan de normen zoals omschreven in de referentiekaders. Marianne Espeldoorn, Joop Vaneker en Peter ten Dam geven praktijkvoorbeelden.

Lees verder
Functioneel gecijferd; Komt het landelijk rekenexamen te snel voor het mbo? – Sabine Lit

In 2010 zijn de referentieniveaus voor taal en rekenen bij wet ingevoerd. Vanaf schooljaar 2013/ 2014 en 2014 / 2015 komen hiervoor landelijke rekenexamens. Een kijkje op drie opleidingen geeft een beeld van de stand van zaken.

Lees verder
Sturen op optimale rekenresultaten; rekenen op Pius Xv-vBert van de Wal en Bronja Versteeg

Vijf jaar geleden stuurde constateerde een wiskundedocent dat het een groot deel van de bovenbouwleerlingen niet lukte om eenvoudige basisvaardigheden toe te passen. In dit artikel leest u hoe de school een rekeplan ontwikkelde.

Lees verder
Volgens Bartjens en Euclides – Cathe Notten

Deze uitgave van Volgens Bartjens is ontstaan vanuit een samenwerking met Euclides, het tijdschrift van de vereniging voor wiskundeleraren. Het bevat artikelen voor iedereen uit het voortgezet onderwijs en mbo die te maken krijgt met het vak rekenen

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde – Referentiekader taal en rekenen.

Reken-rijmrubriek van Jaap van Lakerveld

Lees verder
In / uitgelicht; (reken)boekenrubriek – Peter van den Bremen

In dit artikel bespreekt Peter van den Bremen een drietal boeken, en twee websites, speciaal voor studenten en docenten uit het voortgezet onderwijs of mbo.

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 31, special vo-mbo deel 2, opgaven
Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 31, special vo – mbo deel 2, antwoorden

4 pagina's met rekenpuzzels en breinkrakers, nu ook voor het voortgezet onderwijs en mbo!

Lees verder