Editie: Panama Post 100 jaar Freudenthal 2005

Retrospectief

Mirjam Freudenthal

Lees verder
Het Kanaal nummer 99 – Freudenthal als eerste redacteur van “Educational Studies in Mathematics”

Hans ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 100 – Wiskunde-onderwijs anno 2000

Hans Freudenthal

Lees verder
‘Common sense’ rekenen-wiskunde

Marjolein Peltenburg - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Wiskunde en psychologie – de brug en de kloof tussen Freudenthal en Van Parreren

Dolly van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
De meetlijn van Freudenthal

Ed de Moor - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Twee ‘didactikids’ over de lege getallenlijn – Freudenthals observaties als inspiratiebron

Marja van den Heuvel - Panhuizen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Over memoriseren – ontwikkelingen in het onderwijs in vermenigvuldigen

Hans ter Heege - SLO, Enschede / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Wiskunde leren – een kwestie van steeds gezonder verstand

Kees Buijs - SLO, Enschede

Lees verder
Revisiting ‘Mathematics eductaion revisited’

Koeno Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Professor Freudenthal op de Pedagogische Academie

Fred Goffree & Huub Jansen

Lees verder
Stilstaan bij enkele grondgedachten uit Freudenthals laatste werk – een recensie in revisie

Jo Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Celia Hoyles on Freudenthal – an interview

Arthur Bakker - Institute of Education, University of London

Lees verder
De (on)navolgbare Freudenthal

Adri Treffers - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
De verbeelding van het mathematisch-didactisch denken

Wil Oonk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Freudenthals vervulde toekomstvisie

Edu Wijdeveld

Lees verder