Editie: Panama Post Jaargang 23 2004

Vierkant tegen zelfstandig werken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het probleem van de maand op het RekenWeb

F. van Galen & V. Jonker - Freudenthal Inistituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 95 – Een zoektocht naar domeinspecifieke vakkennis

Verslag ICME-10, Kopenhagen 2004 - M. Kool - Hogeschool Domstad, Utrecht

Lees verder
Parel in MILE – Fadoua telt terug

M. J. Kieft - Katholieke Pabo, Zwolle

Lees verder
Begeleiding aan het woord – Er valt nog veel winst te boeken

In gesprek met D. Doïng - S.A. Lit, Hs Domstand, Utrecht

Lees verder
Panama Praktijktip numme 96 – Feestmutsen

A.C. Alberts - Fontys Hogescholen, Tilburg

Lees verder
De 22e Panama-conferentie – impressies en trends

E. de Goeij & W. Oonk (red.) - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Realistisch rekenen door slechtziende kinderen en zeer zwakke rekenaars

J.G. van Hell, N. Boswinkel, Y.A.J.M. Zeeuwen & S.J.A. de Crom - Radboud Universiteit Nijmegen Freudenthal Instituut, Pl-school Hondsberg, SBO De Spreekhoorn

Lees verder
Dyscalculie: een ‘onheus’ begrip of ‘onheus’ benaderd – impressies en trends

A. Desoete - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent, België

Lees verder
Het Kanaal nummer 94 – In gesprek met rekenzwakke VMBO-leerlingen

J. Winnubst - Giralis, locatie Ede

Lees verder
Parel in MILE – MILE en humor

J.F.M. Buist - Gereformeerde Hogeschool, Zwolle

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 95 – Studenten als toetsenbakkeres

A.B. van Gool - Fontys Hogeschool Tilburg

Lees verder
Begeleiding aan het woord – Verslag Netwerkdag begeleiders – ‘…dat moet Inge weten …’

R. Keijzer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Traditionele en realistische algoritmen bij het oplossen van deelsommen in groep 8

Een nadere analyse van PPON-materiaal uit 1997 - G. Rademakers, C. van Putten, M. Beishuizen & J. Janssen - Hs InHolland, Rotterdam, Universiteit Leiden, Citogroep, Arnhem

Lees verder
Dyscalculie, zin en onzin

J.E.H. van Luit & A.J.J.M. Ruijssenaars - Opleiding Pedagogiek, Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogiek, Rijks Universiteit Groningen

Lees verder
Dyslexie en dyscalculie – Opvattingen en onderzoek

J.M.C. Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 92 – Dyscalculie als biologisch gegeven

E. van Loosbroek - Onderzoeksgroep Developmental Cognitive Neuroscience, Faculteit der Psychologie, Universiteit Maastricht

Lees verder
Gecijferdheid beïnvloed(t)

S. van Os - Hs Domstad, Utrecht

Lees verder
Begeleiding aan het woord – Leerkrachtvaardigheden in het realistisch reken-wiskundeonderwijs

J.F. de With - CED-Groep Rotterdam

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 95 – Vouwen zijn recht en krom

A. Goddijn - Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht

Lees verder
Verschil maken – De ontwikkeling in denkbeelden over het omgaan met verschillen tussen leerlingen

K.P.E. Gravemeijer & H.A.A. van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Met het oog op het leren van rekenen-wiskunde in het digitale tijdperk

R. Noss - London University, Department of Mathematics

Lees verder
Verslag begeleidersnetwerk – Hoeveel rek zit er in rekenen?

A. Oving - IJsselgroep, Dronten

Lees verder
Begeleiding aan het woord – Wat de invoering van een nieuwe methode al niet teweeg kan brengen!

Een succesvol invoeringstraject - C. Borghouts - SAC, Utrecht

Lees verder
Parel in MILE – Een zoektocht in MILE

M.H.P. Bos - Hs De Kempel, Helmond

Lees verder
Competentiegericht opleiden – Pleidooi voor een apart assessment reken-wiskundeonderwijs

R. Keijzer, L. Kerstens, G. Baars & W. Uittenbogaard - Panama / Freudenthal Instituut Utrecht, OECR / Erasmus Universiteit, Rotterdam

Lees verder
Panama Praktijktip nummer94 – Schattend rekenen in het speciaal basisonderwijs

M.C. Peltenburg - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Compacten in het reken-wiskundeonderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

A. Noteboom & J. Klep - SLO, Enschede

Lees verder