Editie: Panama Post Jaargang 25 2006

Mathematics education and neuro-sciences

Een zoektocht naar de integratie van cognitief psychologisch onderzoek met neuropsychologisch onderzoek - F.T. van Nes & L.M. Doorman - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Dyscalculicus loopt vast tussen cijfer en getal

M. Milikowski - Rekencentrale, Amsterdam

Lees verder
Hans Freudenthal opnieuw in de schijnwerpers

Een beschouwing naar aanleiding van het proefschrift van S. la Bastide-van Gemert - F. Goffree

Lees verder
Verslag opleidersdag 12 oktober 2006 – repertoire en het geluk van de docent

F. Barth & L. de Vet - CHN, Leeuwarden / Hs INHOLLAND Haarlem

Lees verder
Rekevaardigheid en gecijferdheid – enquête onder pabo-docenten rekenen-wiskunde & didactiek

J. B. den Hertog - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 106 – Scoren voor gecijferdheid

R. Keijzer & M. van Zanten - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 107 – Wiskundige attitudevorming

W. Oonk & E. de Goeij - Fisme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 104 – Cijferen, hoe nu verder?

W. Koersen & W. Uittenbogaard - Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar

Lees verder
Korte geschiedenis van de zonsopgang

A. Goddijn - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Observaties als inspiratiebron

E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht - PC Julianaschool, Bilthoven

Lees verder
De eerste stappen van een leerplanontwikkelaar – Waterland voor de onderbouw

F. Goffree

Lees verder
Het Kanaal nummer 105 – De rekenmethode klaar voor de 21ste eeuw?

D. Janson - Marant, Elst (GLD.)

Lees verder
Een rijkdom aan ideeën – interview met Jan van den Brink

H.M.M. Janssen & J. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 103 – De gulden rechthoek

M. Kindt - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Verder op weg naar levend rekenen

J. Nicolai - De Freinetbeweging, Valthe

Lees verder
Anders naar kinderen kijken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Jan en de rekenmachine – een autonoom denker in ontwikkeling met een eigenwijze automaat

W. Vermeulen - Uitgeverij Bekadidact, Baarn

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 101 – Spelen met getallen: vierkantsgetallen, driehoeksgetallen, ….

M. van Reeuwijk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 102 – Een meetkundige opgave voor opleiding en basisschool: de zeshoek

J. ter Heege - Panama / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 104 – Vernieuwen naar menselijke maat

R. Keijzer - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Lees verder
Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden van deelopgaven in de PPON 2004

C.M. van Putten & M. Hickendorff - Universiteit Leiden

Lees verder
Reken-wiskundeonderwijs anno 2006 – over opbrengst, aanbod en onderwijs

Impressies van de 24ste Panama-conferentie - M. van Zanten (red.) - Panama / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Drie onderzoeken naar reken-wiskundeonderwijs

J. Bokhove

Lees verder
Panama Praktijktip nummer100 – Weerbarstige praktijk

Leraren basisonderwijs en kijk op rekendidactiek - A. Fase - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Lees verder
Wiskunde leren is complexer dan je denkt

Reactie op 'Vraagtekens bij realistisch reken-wiskundeonderwijs' - K.P.E. Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Kanttekeningen bij de vergelijking van drie opbrengstpeilingen

H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Univerrsiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 104 – Kerndoelen en de inhoud van het onderwijs; overdenkingen na een discussie

R. Keijzer & H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het leren van leraren: onderwijs voor velen of voor weinigen?

F. van Mulken - Hogeschool Avans, Breda

Lees verder
Het Kanaal nummer 103 – Gecijferdheid op de Pabo: leren versus selecteren

M. van Zanten - Hs Edith Stein / Panama

Lees verder