Editie: Panama Post Jaargang 26 2007

Reken-wiskundeonderwijs anno 2007 – tussen oude waarden en nieuwe uitdagingen –

K.P.E. Gravemeijer - FIsme, Langeveld Instituut, Universiteit Utrecht

Lees verder
De kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs – een virtueel vraaggesprek –

A. Treffers - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Marja van den Heuvel – Panhuizen – hoogleraar – een interview

J. ter Heege & R. Keijzer - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 111 – Op weg naar het advies van de ‘Expertgroep Doorlopende Leerlijnen’

- een reflectief verslag van de veldraadpleging - J. ter Heege - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 108 – Bartjens rekendictee 2007

R. Keijzer, J.G.C.J. Haarsma & N.T.E. de Weerd -
FIsme/ELWIeR, Universiteit Utrecht/Hs Windesheim/ELWIeR, Zwolle

Lees verder
RRASS!: realistisch reken-wiskundeonderwijs aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis

E.J. van Houten-van den Bosch & E. Bierdrager-van der Meij - RU Groningen, afdeling orthopedagogiek
Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4

Lees verder
Leerstoflijnen in methoden – Leerstoflijnen uit ‘Speciaal Rekenen’ nader toegelicht

N. Boswinkel & J. Nelissen - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling – perspectieven voor de opleiding

W. Oonk, M. van Zanten & R. Keijzer - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Kenmerken van vakdidactische theorie – implicaties voor de pabo

W. Oonk - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 107 – Vakantiegroeten

R. van Tricht - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Realistisch reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs

Attitude van leerkrachten en lesgedrag in de klas - I. Verbruggen, M. Frickel, J. van Hell & N. Boswinkel - FIsme, Universiteit Utrecht/KU Leuven/Radboud Universiteit Nijmegen,
FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Het Kanaal nummer 110 – Opleidingen verder in beeld

R. Keijzer & J. Haarsma - FIsme, Universiteit Utrecht/ELWIeR Hs Windesheim/ ELWIeR

Lees verder
De toekomst van het reken-wiskundeonderwijs – Verslag 25ste Panama-conferentie

R. Keijzer (red.) - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Bij het begin beginnen

D.Janson - Marant adviseurs in leren en ontwikkeling, Elst

Lees verder
Het actor’s en observer’s perspectief: een analyse vanuit een meetkundeapplet

N. Figueiredo, K.P.E. Gravemeijer & F.H.J. van Galen - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
De ambities van professor J. van Maanen – enkele gedachten naar aanleiding van diens oratie

E. de Moor

Lees verder
Het Kanaal nummer 109 – Meten in het zml-onderwijs

J. ter Heege - SLO, Enschede

Lees verder
Gecijferdheid: vraag jezelf eens wat af!

F.B. Garssen - Pabo De Eekhorst, Assen / Kenniskring geïnspireerd leren

Lees verder
Het Kanaal nummer 108 – Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveauverlaging

Gehanteerde rekenvaardigheids- en gecijferdheidstoetsen - M. van Zanten & P. van den Brom-Snijders - Panama/FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Recent onderzoek naar transfer

J.M.C. Nelissen - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Hoe Juliette en Jonas leren rekenen – Appels en peren – naar Hans Freudenthal

W. Uittenbogaard

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 105 – Groen in de stad

R. Keijzer & R. van Tricht - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Over een probleemstellende aanpak en guided reinvention

P.L. Lijnse - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder