Editie: Panama Post Jaargang 33 2014

Ingrediƫnten voor een breed gedragen rekenonderwijs

R. Brandt-Bosman & P. Gerrits - CPS, Amsersfoort

Lees verder
Hoofdrekenen met papier – hoe zit dat met leerlingen die cijferen?

F. scheltens, M. Hickendorff, Th. J.H.M. Eggen & L.A. Hiddink - Cito Arnhem, Universiteit Leiden, Universiteit Twente

Lees verder
Op weg naar beter reken-wiskunde-onderwijs: kansen en bedreigingen

Het Kanaal nummer 141 - D. Janson - Janson Academy

Lees verder
En nu in rekentaal! – Talige ondersteuning bieden in een meertalige klas

J. Smit - Hogeschool Saxion / APO, Deventer

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 131 – Een Fiat vol pepernoten – een rijk probleem voor pabo-studenten

A. Markusse - Hs. iPabo, Amsterdam

Lees verder
Het Kanaal nummer 140 – Redeneren als kern van het rekenen

R. Keijzer & A. van Gool - ELWIeR / Hs. iPabo Amsterdam, Ontwikkelaar rekenmaterialen

Lees verder
Van begrip tot begrip – ervaringen met een nieuwe opleidingsdidactiek

S.A. Lit

Lees verder
Over de muurtjes – verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie

R. Keijzer, E. de Goeij, V. Jonker, J. Kaskens, M. Kool & M. Wijers

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 129 – Een eerste lesontwerp voor de wetenschappelijke notiatie

L. Schuringa - Thomas More Hogeschool, Rotterdam

Lees verder
De ‘aaneensluiting’ – de psychologie van het leren denken ten tijde van Kohnstamm

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Een learning study voor het verbeteren van het onderwijs in rekendidactiek aan een lerarenopleiding

J. van Bommel - Karlstads universitet, Zweden

Lees verder
Reken-wiskundeonderwijs XL – verslag Panama-conferentie 2014 –

R. Keijzer & S.A. Lit - ELWIeR & Hs iPabo, Amsterdam / Alkmaar

Lees verder
Panama Praktijktip nummer 130 – Puntmutsen met patronen

A. Goddijn - FIsme, Universiteit Utrecht

Lees verder
Invloed structureringsactiviteiten bij uitvoeren van samengestelde bewerkingsopdrachten in groep 7

G. Roorda, T. Kleefsman & M. Wittenholt - Rijksuniversiteit Groningen / Hanzehogeschool Groningen

Lees verder
Hoe rekenen sbo-leerlingen?

Onderzoek naar de relatie tussen strategiegebruik en instructie in het kader van PPON Rekenen-Wiskunde sbo - J. Oude Oosterik & J. Hollenberg - Cito-groep, Arnhem

Lees verder
Lesson Study – methodiek voor teamleren bij instructie

H. Logtenberg & S. de Lange - CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort

Lees verder
Panama Praktijktip 130 – Wiscodans en Keerdans

Leren over symmetrie via dans - A. Markusse - Hs. iPabo, Amsterdam

Lees verder
Het Kanaal nummer 139 – Rekendocent in vo en mbo

Beschouwing naar aanleiding van een studieochtend rond het Raamwerk rekendocent in vo en mbo -
R.Keijzer -
ELWIeR/Hs. iPabo Amsterdam

Lees verder
Instructie in rationale getallen: moeilijkheden en uitdagingen

F. Depaepe, P. Van Roy, I. Hawrijk, A. Palmaerts, N. Vermeersch, J. Torbeyns, L. Verschaffel & W. Van Dooren -

Katholieke Universiteit Leuven, Belgiƫ

Lees verder
Passende perspectieven – rekenen voor kinderen die 1F niet halen

N. Boswinkel en K. Buijs -
Slo, Enschede

Lees verder
Rekentalenten: een studie naar excellente leerlingen in TIMSS

R.A. Punter & M.R.M. Meelissen -

Universiteit Twente, Enschede

Lees verder