Nieuwe online omgeving voor abonnees
Lees verder

Jaargang-19-2020-nummer 2

Inhoudsopgave

Hier vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Zone

Gratis
Van de redactie: we zijn thuis

Ten tijde van het schrijven van dit editorial zitten we in een unieke situatie in Nederland en in een groot deel van de wereld. Alle leerlingen zijn thuis en de scholen zijn leeg. Leerkrachten werken ontzettend hard om contact te houden met de leerlingen en ouders te ondersteunen in het begeleiden van het onderwijs thuis. Centrale eindtoets en eindexamens zijn afgeblazen en de krant staat vol met risico’s op vergroting van de kansenongelijkheid en onveilige thuissituaties. Ik ben benieuwd hoe we over een aantal maanden/jaren op deze periode terugkijken en wat de werkelijke gevolgen zullen zijn voor onze leerlingen. Ik geloof
erg in de veerkracht van leerlingen en heb hier vertrouwen in.

Gratis
Pokewattes

Nanette Wagenaar, leerkracht groep 3 van de Werkschuit in Haarlem, laat in dit schuurpapiertje zien wat het oplevert wanneer je echt inzet op de leefwereld van je leerlingen.

Van kroeg naar klas

Michel Penders vertelt over zijn ervaringen als eerstejaars deeltijdstudent aan de Hogeschool van Amsterdam.

Ontwikkelingsgericht onderwijs nog eens onder de loep

Bert van Oers schrijft in 2003 in Zone zijn inmiddels klassieke artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. In 2012 formuleert hij in ‘Opnieuw op de foto’ OGO expliciet als betekenisgericht in dubbele zin: voor de leerling en voor de cultuur. Nu dan voor de derde keer OGO onder de loep. Een scherp en actueel beeld dat nodig is om helder te kunnen communiceren over wat OGO wel en niet is.

Ontwikkelingsgericht onderwijs in beeld

Het is van het grootste belang om met elkaar duidelijk te houden waar we mee bezig zijn in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: welke theorie? Welke praktijken hangen daarmee samen? De eerder voorgestelde kenmerken van OGO die de signatuur van dit onderwijs vormen (van Oers, 2003), zijn nog steeds een goede leidraad, maar kunnen altijd weer met nieuwe uitleg van kernconcepten verhelderd worden. In het artikel ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs nog een keer onder de loep’ in deze Zone worden niet alleen de kernconcepten beschreven maar ook verbonden met bekende praktijken in de klas. Dit beeldverhaal laat zien hoe we ons dit moeten
voorstellen in de klassenpraktijk van alledag. Het inspireert tot nieuwe ideeën!

Gratis
Alle artikelen