Nieuwe online omgeving voor abonnees
Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 4

Redactioneel

Van de redactie.

Gratis
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Gratis
Onderbouw en bovenbouw komen samen in een wereld onder water

Op SBO De Windroos Lindenholt creëren we een rijke leeromgeving. Hierin sluiten we zoveel mogelijk aan op de interesses en behoeften van de leerlingen en maken gebruik van hun mogelijkheden en talenten. De verbinding tussen taal en wereldoriëntatie is een zeer belangrijk aspect van de manier waarop wij het onderwijs vormgeven. We onderzoeken, lezen, praten en schrijven teksten om onze kennis over het thema uit te breiden en antwoorden te krijgen op onze leervragen. Binnen de sociaal-culturele praktijk wordt nieuwe kennis ingebed en vaardigheden ontwikkeld. Dit maakt ons onderwijsaanbod betekenisvol voor de kinderen.

Schuurpapier – Kijk?! Alleen kijken is niet genoeg

Schuurpapier door Isabelle Vingerhoets, nascholer bij De Activiteit landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Voorkennis is meer dan een weetje

Bij het thematiseren gebruiken we WWA (wat weet ik al?) en WWW (wat wil ik weten?) als vraag om voorkennis te activeren. In dit artikel kijken we naar het begrip ‘voorkennis’ en met welk doel we deze vragen stellen. Krijgen leerlingen met deze vragen wel voldoende ruimte om hun stem te laten horen, eigen verhalen te vertellen en écht actief te worden?

Zone van Naaste Ontwikkeling

Het begrip ‘Zone van naaste ontwikke- ling’ (ZNO) is ongetwijfeld het meest gebruikte – maar ook meest misbruikte – begrip uit de theorie van Vygotskij. In dit artikel beschrijft Bert van Oers het begrip in De Reeks.

Alle artikelen