Weten Jaargang 12 - 2013 - Nummer 1

Hoe werkt een raket?

In dit artikel kijken we mee met de onderzoeks-activiteiten van Willem om te zien hoe hij leesstrategieën, metacognitieve vaardigheden, begripsvorming en woordenschatuitbreiding steeds inzet om verder te komen in zijn onderzoek naar de werking van raketten.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
OGO blijft in ontwikkeling!

Het afscheid van Bert van Oers als bijzonder hoogleraar Cultuur-Historische Onderwijspedagogiek is een mooi moment om stil te staan bij de onderzoeksagenda voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) voor de komende vijf jaar. Welke onderwerpen zijn van belang om OGO verder te ontwikkelen? Denk je met ons mee?

Lees verder
Van de redactie

B&B

Lees verder