Weten Jaargang 12 - 2013 - Nummer 3

Lezen en luisteren met begrip

Susanne de Groot heeft op haar school onderzoek gedaan naar de doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 op het gebied van begrijpend lezen en luisteren. In dit artikel vertelt zij over dit onderzoek en hoe leesstrategieën aan bod komen op school.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
OGO blijft in ontwikkeling!

Het afscheid van Bert van Oers als bijzonder hoogleraar Cultuur-Historische Onderwijspedagogiek is een mooi moment om stil te staan bij de onderzoeksagenda voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) voor de komende vijf jaar. Welke onderwerpen zijn van belang om OGO verder te ontwikkelen? Denk je met ons mee?

Lees verder
Van de redactie

B&B

Lees verder