Doen Jaargang-19-2020-nummer 1 Gratis

Villa Kakelbont:Veel talen, één verhaal

Door: Hermien de Waard

Taal wordt begrijpelijker voor kinderen als de mondelinge taal wordt ondersteund door handelingen, gebruik van materialen, foto’s en prenten. Dat geldt zeker voor kinderen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal spreken. Met het opbouwen van spelverhalen rond dagelijkse activiteiten creëer je kansen om met deze kinderen echt in gesprek te komen.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Onderwijs met kwaliteit

In dit themanummer van Zone neemt kwaliteit een centrale plaats in.

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder