Artikelen

Jaargang-18-2019-nummer-3
Regisserend spel en tweede taalverwerving

Op Villa Kakelbont in Den Helder verzorgen de leerkrachten onderwijs aan nieuwkomers. Kinderen van over de hele wereld komen bij elkaar met hun eigen geschiedenis en verhalen. Zij gaan in een veilige omgeving samenspelen, samen aan de slag en natuurlijk Nederlands leren.

Lees verder
Van de redactie

Redactioneel

Lees verder
In dit nummer

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Hoog inzetten

Hermien de Waard, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, betoogt in deze column dat pedagogisch medewerkers niet altijd serieus genomen worden als het gaat om het aanbod van literatuur.

Lees verder
Spelend leren in groep 3?

In deze column vertelt Sandra Broekhoven, leerkracht in groep 3 op de Emmausschool in Rotterdam, hoe het volgen van de opleiding Jonge Kind Specialist haar lesgeven heeft veranderd.

Lees verder
Het gesprek doet het hem

Op de Katholieke PABO Zwolle (KPZ) wordt Ontwikkelingsgericht Onderwijs van oudsher stevig neergezet. Marjolein Klompe, Dirkje Visser en Ria Colenbrander zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het OGO-onderwijs op KPZ, in de opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie en de post-HBO-opleiding Jonge kind. In dit artikel vertellen zij over hun onderwijs.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in pabo Viaa

Op Hogeschool Viaa in Zwolle wordt gewerkt vanuit het VOL-concept (Vormend en Onderzoekend Leren). Daarom maken de studenten al vanaf de start kennis met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Lees verder
De brievenbus van groep 4

Waarom moet er een postzegel op een envelop? Hoe zou het zijn om een postbode te zijn? Hoe komt een pakketje bij mij thuis terecht? Dit zijn vragen die bij de kinderen van groep 4a van CBS Het Startblok in Harderwijk opkomen als ze aan post denken. Drie weken gaan ze werken aan het thema ‘Post’.

Lees verder
Op studiereis naar Artis

Na de kerstvakantie starten de groepen 1-2 met het thema ‘Artis’. Het thema 'Artis' komt dat regelmatig terug op de De Archipel in Amsterdam, omdat ze de luxe hebben dat de school zo dicht bij de dierentuin is. Hoe maak je zo'n uitje zo zinvol mogelijk?

Lees verder
OGO en het brein

Jelle Jolles schreef in 2015 een artikel in Zone met als titel: ‘Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd?’ Bert van Oers gaat nu, vier jaar later, op deze vraag in vanuit de onderwijspedagogiek.

Lees verder
De kunst van het aanrommelen

Lotte Blom, leerkracht op de Julianaschool in Schagen, wil creatieve processen bij kinderen op gang brengen die hen stimuleren in zowel hun brede ontwikkeling als hun specifieke kennis en vaardigheden. Ze vertelt hoe je dit kunt aanpakken.

Lees verder
De OGO-kartrekker

Op scholen waar vernieuwing een centrale plek heeft is het nodig dat dit gecoacht en ondersteund wordt. Hier is een plek weggelegd voor de OGO-kartrekker. De docenten Tonny Bruin en Inge Haarsma beschrijven de rol van een coach die gericht is op vernieuwing en de cursisten van 2018 delen hun ervaringen.

Lees verder
Wij bouwen

Op de Jan Thiesschool in Rolde speelt in de onderbouw het overkoepelende thema ‘Wij bouwen’. Een beeldverhaal.

Lees verder
Een bruilof in het kasteel

Anoek Haarbosch van basisschool De Bolster in Gilze werkt in het thema ‘Feest’ met haar groep 1-2 toe naar de bruiloft. In haar verhaal lezen we hoe zij activiteiten aan elkaar verbindt. En hoe zij samen met de kinderen tot een rijk activiteitenaanbod komt waarin alles in dienst staat van de sociaalculturele praktijk: de bruiloft.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda

Lees verder
Kort

Op woensdag 30 oktober neemt Bert van Oers afscheid als bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek op de Vrije Universiteit. Een aankondiging van een symposium en zijn afscheidsrede.

Lees verder