Columns


Jaargang-18-2019-nummer-3
Hoog inzetten

Hermien de Waard, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, betoogt in deze column dat pedagogisch medewerkers niet altijd serieus genomen worden als het gaat om het aanbod van literatuur.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer-3
Spelend leren in groep 3?

In deze column vertelt Sandra Broekhoven, leerkracht in groep 3 op de Emmausschool in Rotterdam, hoe het volgen van de opleiding Jonge Kind Specialist haar lesgeven heeft veranderd.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer-3
OGO en het brein

Jelle Jolles schreef in 2015 een artikel in Zone met als titel: ‘Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd?’ Bert van Oers gaat nu, vier jaar later, op deze vraag in vanuit de onderwijspedagogiek.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 2
Help… buitenspelende kinderen verdwijnen!

Ondanks dat kinderen buitenspelen leuk vinden, doen ze dat steeds minder. Daar moet maar eens verandering in komen vindt Alies Zaal.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 2
Handen uit de mouwen!

De kinderen in de klas van Greetje Noorlag masseren elkaar. In deze column legt zij uit waarom dit een waardevolle activiteit is.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Tin un dushi ariña

Onderwijsontwikkelaar en nascholer Hermien de Waard beschrijft hoe pedagogische medewerker Chila de kinderen van BSO Het Spectrum na schooltijd een pastechi (een Arubaanse pastei) laat maken.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Identiteit

In de media duikt een term als ‘identiteit’ tegenwoordig regelmatig op, vaak in relatie tot nationalisme of tot specifieke groepen in de samenleving. De identiteit van groepen of van naties heeft blijkbaar te maken met wat ons zowel verbindt als onderscheidt. Maar bestaan die overeenkomsten wel of een ideaalbeeld? Een column van Wim Wardekker.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Gezellige praat in de poepstraat

Steeds vaker belanden kinderen op de zogenaamde ‘poeppoli’ van het ziekenhuis, omdat ze hun ontlasting ophouden (Algemeen Dagblad, 6 oktober 2017). Als oorzaak worden daar vieze toiletten op school voor genoemd. Deze zouden oud zijn en stinken. Maar of de kinderen op De Werkschuit in Haarlem een poeppoli nodig hebben …?

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 4
Zone van Naaste Ontwikkeling

Het begrip ‘Zone van naaste ontwikke- ling’ (ZNO) is ongetwijfeld het meest gebruikte – maar ook meest misbruikte – begrip uit de theorie van Vygotskij. In dit artikel beschrijft Bert van Oers het begrip in De Reeks.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 4
Beste pabodocent

Een column van pabostudent Lisa Niessen die een oproep doet aan pabodocenten om goed na te denken hoe studenten voor te bereiden voor de onderwijspraktijk.

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Een reusachtige middag uit

Van binnen naar buiten: als een leerkracht werkzaam is op een basisschool, maar ook werkzaam is als floormanager in de bioscoop The Movies.
Dan gaan we er natuurlijk samen op uit!

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Leerlingen praten mee

Door het invoeren van een leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie van De Bolster en maken ze op een voor hen toegankelijke manier kennis met onze democratische beginselen.

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Leefwereld en belevingswereld

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs is het een goed principe om leer- en ontwikkelingsprocessen te laten plaatsvinden binnen voor kinderen betekenisvolle sociaal-culturele praktijken. Met name bekende praktijken uit de eigen leefwereld van kinderen zijn goede settings om in het onderwijs te gebruiken voor betekenisvol leren.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 2
Het is tijd voor je pilletje juf!

Column door Tonny Bruin, werkzaam als nascholer bij De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 2
De ijsdweilmachine

Column door Isabelle Vingerhoets, werkzaam als nascholer bij De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 2
Wil je met me trouwen?

Column door Kitty Miedema, werkzaam als pedagogisch medewerker op IKC De Kleine Reus, Peuterspeelzaal ‘De Buren’ in Amsterdam.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 1
Geduld is een schone zaak

Van stille leerling naar lid van de leerlingenraad!

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 1
Een rondje Nederland

In het thema ‘Een rondje Nederland’ wordt Nederland breed verkend in alle groepen van de SBO-school. In de klassen staan molens en hangen ‘bollenvelden’, woordwebben en afbeeldingen van kaas, schaatsen en stroopwafels aan de muur. De betekenisvolle prikkels die tijdens het thema in de klas te zien zijn leiden niet af, maar bieden juist ondersteuning aan de kinderen.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 4
‘Aanrommelen’ hoort erbij

In het thema ‘De Romeinen achterna...’ is groep 6 geïnteresseerd in gebouwen uit de Romeinse tijd. We willen eens uitproberen wat wij daarvan kunnen bouwen. Van de naschoolse opvang lenen we bakken Lego. De kinderen krijgen meteen zin om aan de slag te gaan...

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 3
Ontwikkelingsgericht onderwijs, van theorie naar praktijk

Na vier jaar HTS, zeventien jaar bedrijfsleven, twee jaar verkorte deeltijd Pabo was de eerste actie op zijn allereerste school als meester Maarten: naar de OGO cursus. "Ik had op de opleiding natuurlijk wel over OGO gehoord en zou het wel gaan zien. De praktijk bleek weerbarstig".

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 3
Zin in lezen in Limburg

In de onderbouw van basisschool De Lemborgh wordt intensief samengewerkt aan het avontuur dat ‘Zin in lezen’heet. Iedereen doet mee, leerkrachten, directie en IB-er, maar bovenal kinderen en hun ouders. Erna van der Berg schrijft een aanstekelijk reisverslag.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 2
Pubers en peuters

Bij het vak ‘Kindontwikkeling’ lopen bovenbouwers vier weken lang een stage van een uur bij het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de kleutergroepen. Het vak is razend populair.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 1
Startgespreken 2.0

Ingard Lachman is werkzaam als directeur van CBS De Ark in Rotterdam en vertelt over Startgesprekken 2.0.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 1
Samen plezier maken

Het is zomerfeest op de voorschool, om mij heen zie ik rondhuppelende kinderen. Ik kijk nog eens en zie dat het niet alleen de kinderen zijn die rondhuppelen, maar ook hun ouders…

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 4
Uit het portfolio van een student

Op de opleiding Specialist Jonge Kind worden leraren uitgedaagd om een sociaal-culturele praktijk met jonge kinderen op te zetten. Linda Galle laat, in haar portfolio, zien hoe zij in haar groep de bestaande bouwhoek omtovert tot Boerderijhoek.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 3
“Ik was vroeger net zo”

Studenten herkennen zichzelf in de kinderen.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 2
Ouderbetrokkenheid is een vaag begrip

“Kinderen van betrokken ouders presteren beter!’ zo redeneert men in het onderwijs. Daarom wordt van alles uit de kast getrokken om ouder-betrokkenheid te bevorderen. Maar wat is eigenlijk ouderbetrokkenheid? Wat verhoogt de leerprestaties? Dorine Verheijden-Lels van KLIK-onderwijsondersteuning geeft haar visie.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 1
Buitenspelen zullen ze altijd blijven doen

Mariska Rave is vijftien jaar werkzaam als kleuterjuf. Ze geeft les op een ontwikkelingsgerichte basisschool en wil haar passie voor onderwijs delen met anderen.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 4
Paul en Sander, een paar apart!

Taetske Wüst is werkzaam als groepsleerkracht van groep 1-2, rugzakbegeleider en Opleider in de school, op basisschool De Mijlpaal in Amsterdam en schrijft over pesten.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 4
Modder in je hoofd

Elsbeth Glas is werkzaam als groepsleerkracht van groep 8 op De Paulusschool in Heiloo en schrijft over de metafoor ‘Modderstromen in je hoofd’, uit een cursus ‘Mindfulness met kinderen’.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 3
Sint en Piet in de winkelstraat

Marieke Botman, Ria Reimers & Wendy Bakker zijn werkzaam als pedagogisch medewerkers van VVE-peuterspeelzaal De Hoeksteen in Enkhuizen en vertellen over hun idee en uitvoering van opzetten van een speelgoedwinkel met de groep.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 2
Schuurpapier – De ideale ouder

Column door Rienkje van der Eijnden, moeder van twee kinderen en werkzaam als directeur op ABBS de Zuiderzee in Amsterdam.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 2
Ouderbetrokkenheid

Column door Ingrid Schumacher-van Selm, werkzaam als directeur van CBS Ackerweide in Pijnacker.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 1
Column – Sporten en leren

Column door Femke Zeegers, werkzaam als groepsleerkracht van groep 7 en OGO-coach bovenbouw op KBS De Bolster in Gilze.

Lees verder

Jaargang 13 - 2014 - Nummer 4
Column – Toen de afwas af was…

Column door Nanette Wagenaar, werkzaam als onderwijsadviseur bij OBD Noordwest in Alkmaar.

Lees verder

Jaargang 13 - 2014 - Nummer 3
Column – ‘Je moet er wel eerst jam op smeren pap!’

Column door Simone Westra, werkzaam als leerkracht van groep 3-4 op SBO De Windroos in Nijmegen.

Lees verder

Jaargang 13 - 2014 - Nummer 1
Column – Achter de kermis aan…

Column door Hermien de Waard, werkzaam als nascholer en onderwijsontwikkelaar op De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder

Jaargang 12 - 2013 - Nummer 4
Stuurboord bakboord

"Tijdens de groepsconsultaties krijg ik vaak te horen dat de pedagogisch medewerkers het lastig vinden om met de kinderen mee te spelen."

Lees verder

Jaargang 12 - 2013 - Nummer 3
Column – Ouderbetrokkenheid door voor te lezen in de moedertaal

Door Wendy Bakker en Ria Reimers-Appel. Ze zijn werkzaam als leidsters op Peuterspeelzaal Berend Botje, locatie De Hoeksteen in Enkhuizen.

Lees verder

Jaargang 12 - 2013 - Nummer 2
Schuurpapier – Samen uit, samen thuis!

Door Alita de Jong.

Lees verder

Jaargang 11 - 2012 - Nummer 4
Praktijkcolumn

Column door Marjolein ten Cate, leerkracht van groep 7-8 op de Julianaschool in Schagen.

Lees verder

Jaargang 11 - 2012 - Nummer 1
Column – Een echte keuken in ons nieuwe huis

Column door José Verhoeven.

Lees verder