Doen


Jaargang-18-2019-nummer 4
Juf, woon jij in de huishoek?

Geen speelgoedkopjes, maar kopjes van porselein, en van het echte koffiezetapparaat ontbreekt alleen het snoer. Hoe maak je het spel zo realistisch mogelijk? Hoe maak je samen een huishoek waar je echt in zou willen wonen?

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer 4
Hoe overleef je het eerste jaar voor de klas?

In dit artikel lezen we hoe Jolien Ruiter haar eerste jaar als startende leerkracht ervaart.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer 4
Spelen met water

De Windroos in Nijmegen is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). In 2010-2011 is de school gestart met de schoolbrede implementatie van OGO-onderwijs.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer 4
Een goed gesprek, daar leer je van!

In dit artikel laat Bea Pompert zien hoe leerkrachten erin slagen uitdagende gesprekken te voeren die ontwikkeling bevorderen. Het gaat om ontwikkeling in taal, denken en sociale vaardigheden. Ook motorische ontwikkeling, verbeelden en kunstzinnige vorming komen aan bod.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer 4
“Juf, waar is de kermis?”

Ontwikkelingsgericht onderwijs bij kleuters in het speciaal onderwijs; Inge Welles-Jacobs, unitregisseur en leerkracht bij de Talentencampus Venlo vertelt er over aan de hand van het thema Kermis.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer-3
Regisserend spel en tweede taalverwerving

Op Villa Kakelbont in Den Helder verzorgen de leerkrachten onderwijs aan nieuwkomers. Kinderen van over de hele wereld komen bij elkaar met hun eigen geschiedenis en verhalen. Zij gaan in een veilige omgeving samenspelen, samen aan de slag en natuurlijk Nederlands leren.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer-3
De kunst van het aanrommelen

Lotte Blom, leerkracht op de Julianaschool in Schagen, wil creatieve processen bij kinderen op gang brengen die hen stimuleren in zowel hun brede ontwikkeling als hun specifieke kennis en vaardigheden. Ze vertelt hoe je dit kunt aanpakken.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer-3
De OGO-kartrekker

Op scholen waar vernieuwing een centrale plek heeft is het nodig dat dit gecoacht en ondersteund wordt. Hier is een plek weggelegd voor de OGO-kartrekker. De docenten Tonny Bruin en Inge Haarsma beschrijven de rol van een coach die gericht is op vernieuwing en de cursisten van 2018 delen hun ervaringen.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer-3
Wij bouwen

Op de Jan Thiesschool in Rolde speelt in de onderbouw het overkoepelende thema ‘Wij bouwen’. Een beeldverhaal.

Lees verder

Jaargang-18-2019-nummer-3
Een bruilof in het kasteel

Anoek Haarbosch van basisschool De Bolster in Gilze werkt in het thema ‘Feest’ met haar groep 1-2 toe naar de bruiloft. In haar verhaal lezen we hoe zij activiteiten aan elkaar verbindt. En hoe zij samen met de kinderen tot een rijk activiteitenaanbod komt waarin alles in dienst staat van de sociaalculturele praktijk: de bruiloft.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 2
Ruimte om te bewegen

Kinderdagverblijf K’nijntje in Den Helder heeft een buitenruimte waar veel te bewegen valt. De kinderen ontwikkelen zich steeds verder in het bewegingsspel. Niet door spel lesjes, maar door interessante materialen die uitdagen tot bewegen en waar je moeilijke bewegingen voor nodig hebt.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 2
Met de tover-pimpshop blijf je in beweging!

Op OBS Stapelhof in de Zeeuwse plaats Renesse zet leerkracht Miranda Minderhout in op bewegen door letterlijk de ruimte te nemen. Aan haar groep 8 zit de aula verbonden, een binnentuin, het technieklokaal en er is vlakbij een deur naar buiten toe. Doordat kinderen de ruimte hebben hoort bewegen er gewoon bij.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 2
In de leer bij de stoftovenaars

Groep 7-8 van leerkracht Marjolein ten Cate heeft zijn eigen naaiatelier: ‘De Stoftovenaars’. Het is een bedrijf met een missie. De producten van het atelier worden gemaakt met reeds bestaande materialen en naar eigen ideeën. Drie kinderen en hun leerkracht vertellen over het reilen en zeilen in het atelier.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 2
Hé, ho, hé, ho, buitenspelen doen wij zo!

Corry, leerkracht van groep 1-2 op De Hoge Ven in Warmenhuizen, brengt haar thema ‘Sneeuwwitje’ letterlijk naar buiten. Hoe doet ze dat en welke keuzes maakt ze, want: waarom zou je het spelen over het thema onderbreken tijdens het buitenspelen?

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 2
Buiten in beweging

Buiten in beweging is ook leren met je lijf. Op het plein van basisschool ‘De Werkschuit’ in Haarlem gebeurt dat iedere dag. Het plein is niet groot, maar dat vormt geen belemmering. Prikkels tot uitdaging genoeg, en ook verzinnen deleerlingen spelactiviteiten zelf.
Een beeldverhaal.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 2
Engelse les: words enacted

Op basisschool De Kleine Reus in Amsterdam werden drie Engelse lessen aan leerlingen van groep
7 gegeven in combinatie met theater. Het moet hen bewust maken van de verbinding tussen verbale taal en lichaamstaal.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Rekenen in de ijssalon

In groep 1-2 van leerkracht Michelle op De Archipel in Amsterdam is het thema voor de komende periode ‘de ijssalon’. Michelle wil in dit thema de reken-wiskundeactiviteiten meer verbinden aan het thema. Hoe pakt ze dat aan?

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
‘All inclusive’, een directeur in beeld

Loes Viset is jarenlang directeur van Basisschool Het Plein in Rotterdam. In dit artikel vertelt zij over inclusiviteit als visie en persoonlijke motivatiebron en de manier waarop zij dat als directeur binnen deze school vormgeeft. Een verhaal van een bevlogen directeur op een stadsschool waar idealen en de dagelijkse onderwijspraktijk weerbarstig blijken te zijn.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Ontwikkelingsgerichte driehoeksgesprekken tussen kind, ouder en leerkracht

"Voor de (meeste) ouders bij ons op school is onze visie op leren met de nadruk op de brede ontwikkeling niet goed bekend", zegt Simone Vereijken van Basisschool 't Schrijverke. Daarom zetten ze op de school driehoeksgesprekken in om hen te laten zien waar hun school sterk in is.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Co-teaching in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Samen lesgeven en leren van elkaar door als evenwaardige partners aan de slag te gaan. Marte van Vliet en Suzan den Boer beschrijven hoe er op De Kleine Reus in Amsterdam gebruik gemaakt wordt van co-teaching om het thematiseren in de klas te verrijken.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Ons verhalenboek mooier maken!

In groep 3 van basisschool De Werkschuit in Haarlem werken Marja Zomers en Nanette Wagenaar aan een transitie van methodisch naar ontwikkelingsgericht leren lezen en schrijven. Samen ontwerpen ze activiteiten waarin ze vaardigheden van de kinderen stimuleren maar ook hun eigen begeleidersvaardigheden verder ontwikkelen en uitbreiden. Na de kerstvakantie maken ze met de kinderen een eigen verhalenboek.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Initiatieven van kinderen leiden tot krachtige spelactiviteiten

Leerkracht Linda Pluk- van Deurzen ervaart in het thema Dierentuin hoe krachtig het werkt als kinderen ruimte krijgen om initiatieven te nemen. In dit artikel vertelt Linda hoe zij en haar collega’s het thema opgestart hebben en hoe vervolgens J-me (spreek uit: Jaimy) opbloeit en de expert wordt in het maken van folders.

Lees verder

Jaargang 18 - 2019 - Nummer 1
Inleven in een kunstenaarsrol

Kinderen zich écht in laten leven in de rol van een kunstenaar. Voor haar pensioen wil leerkracht Toos Boonen van De Kleine Reus in Amsterdam haar leerlingen laten ervaren hoe dit is. Een beeldverhaal door Hanneke Verkleij met teksten van Marte van Vliet.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 4
Onderbouw en bovenbouw komen samen in een wereld onder water

Op SBO De Windroos Lindenholt creëren we een rijke leeromgeving. Hierin sluiten we zoveel mogelijk aan op de interesses en behoeften van de leerlingen en maken gebruik van hun mogelijkheden en talenten. De verbinding tussen taal en wereldoriëntatie is een zeer belangrijk aspect van de manier waarop wij het onderwijs vormgeven. We onderzoeken, lezen, praten en schrijven teksten om onze kennis over het thema uit te breiden en antwoorden te krijgen op onze leervragen. Binnen de sociaal-culturele praktijk wordt nieuwe kennis ingebed en vaardigheden ontwikkeld. Dit maakt ons onderwijsaanbod betekenisvol voor de kinderen.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 4
Voorkennis is meer dan een weetje

Bij het thematiseren gebruiken we WWA (wat weet ik al?) en WWW (wat wil ik weten?) als vraag om voorkennis te activeren. In dit artikel kijken we naar het begrip ‘voorkennis’ en met welk doel we deze vragen stellen. Krijgen leerlingen met deze vragen wel voldoende ruimte om hun stem te laten horen, eigen verhalen te vertellen en écht actief te worden?

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 4
Beeldverhaal Winter in de peuterspeelzaal

Het is winter en het is koud buiten. Het lokaal van (voorheen) VVE-peuter- speelzaal De Reigertjes in Enkhuizen is helemaal in winterse sferen ingericht. Pm-er Ria doet er van alles aan om met de peuters over de winter te spelen. Het plezier spat er van af,
kijk maar!

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 4
Ik ben benieuwd wat ons nieuwe thema is

Op CBS De Regenboog in Ridderkerk wordt aan de hand van betekenisvolle thema’s gewerkt aan brede persoonsontwikkeling kinderen. In dit artikel beschrijven leerkrachten Marije Heijkoop en Wiebe Steenstra hoe de thema's in de bovenbouw worden vormgegeven. In groep 7 wordt gediscussieerd over het vloggen, terwijl in groep 8 de kwestie ‘ongezond leven is een keuze’ centraal staat.

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Student aan het werk

Beeldverhaal van een tweedejaars student die een week ondergedompeld wordt in de visie op Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Bij de dierenarts kun je alles leren!

Basisschool Octant in Assendelft start die jaar met twee 1-2-3 groepen. Drie leerkrachten met veel onderbouwervaring en een goede ondersteuner die de hele week aanwezig is, zijn de professionals die als team gaan werken.

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Van toezicht naar inzicht! Met de nieuwe OGO-kwaliteitskaarten

Basisscholen werken voortdurend aan de schoolontwikkeling en de kwaliteitsverbetering. In dit voortdurende proces van samenwerken en onderzoeken spelen de OGO-kwaliteitskaarten een belangrijke rol. Samen bouwen aan goed onderwijs!

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Nascholer: een betrokken medespeler

Over de resultaten van nascholing op de werkvloer van het basisonderwijs is weinig bekend. Veel leerkrachten kiezen voor individuele trajecten, worden taalcoördinator of jonge kind specialist om zo hun vakbekwaamheid te verdiepen. Onduidelijk blijft dikwijls welke impact dit heeft op de onderwijsverbetering op schoolniveau. Er gebeurt veel, maar verbetert er ook iets en worden leerlingen er wel wijzer van?

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Interessant onderwijs in de bovenbouw

Na het interview met Sanne Akkerman volgt een praktijkartikel. Hoe kun je in de bovenbouw de interesses van leerlingen ruimte geven? Er worden in dit artikel twee voorbeelden gegeven waarin leerkrachten vanuit een thema dat zij aandragen, op zoek gaan naar de verbinding met de interesse van leerlingen.

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Op zoek naar de interesse van Tijs

In groep 1-2 van leerkracht Daniëlle spelen mooie rijke thema's. En toch.. komt Tijs niet tot spel. Hij lijkt niet gegrepen door het activiteitenaanbod in de groep. Hij drentelt rond in het lokaal en zoekt ook geen aansluiting bij andere kinderen tijdens het spelen

Lees verder

Jaagang 17 - 2018 - Nummer 3
Eén thema, twee praktijken

In dit artikel wordt zichtbaar dat hetzelfde thema kan leiden tot verschillende sociaal-culturele praktijken. Het thema 'Op reis' heeft in de groepen 4 van Basisschool Oostelijke Eilanden twee accenten. In de ene groep gaat het vooral over het vliegveld, terwijl de andere groep voornamelijk bezig is met het treinstation en het hotel. Leerkracht Jedidja Meima-den Breejen beschrijft welke kant het thema op gaat, welke startactiviteiten er gedaan zijn en de ondervindingen die zij met haar collega heeft gedaan in dit thema.

Lees verder

Escaperoom als probleem

De stap naar het voortgezet onderwijs komt dichtbij en we willen allemaal dat onze kinderen daar goed op voorbereid zijn. Maar daarnaast wil Anne van der Salm, leerkracht in groep 8 van basisschool De Sluis, de kinderen de laatste weken van het jaar blijven prikkelen en enthousiasmeren, ook al zitten ze in groep 8.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 2
Beeldverhaal

Zelf boeken maken.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 1
Groepsbespreking nieuwe stijl

Basisschool De Archipel in Amsterdam is dit jaar gestart met een nieuwe aanpak rondom groepsplannen en zorgvergaderingen. Intern begeleider Ester van Oers beschrijft hoe deze nieuwe stijl er in de praktijk uit ziet.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 1
Zij zijn de poort naar de wereld

Marcel Staring is een man met een missie. Zijn ideaal is om studenten te stimuleren een onderzoekende houding te ontwikkelen en zichzelf te zien als kritische cultuurdragers die echt iets kunnen betekenen voor hun leerlingen. In dit artikel wordt duidelijk welke activiteiten hij onderneemt met zijn studenten om dit bij hen te bewerkstelligen.

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 1
We bouwen een huis!
Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 1
Beeldverhaal

Vele handen maken licht werk!

Lees verder

Jaargang 17 - 2018 - Nummer 1
Horeb in de bovenbouw

Midden- en bovenbouw leerkracht Paula Demont startte twee jaar geleden met Horeb. In het begin riep dit nog wel wat vragen op: Hoeveel tijd gaat dit kosten? Wat heeft de digitale Horeb extra te bieden? Nu twee jaar later, leert de ervaring dat het niet zo veel tijd kost als gedacht en gebruikt ze Horeb om interessante onderzoeksactiviteiten te plannen voor alle leerlingen in de groep. Horeb helpt om het onderwijs voor alle kinderen passend te maken.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 4
Reis door de tijd

Michelle Schilder werkt nu voor het tweede jaar op De Archipel. Vanwege haar grote affiniteit en enthousiasme voor culturele vorming is ze gebombardeerd tot cultuurcoördinator. Vanuit de bijbehorende opleiding krijgt ze de vrijheid om een plan te maken om samen met het team een visie te ontwikkelen op culturele vorming en het aanbod meer op elkaar af te stemmen.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 4
Eggsperiment

Groep 7-8, de eerste dag na de vakantie. De leerlingen worden meer en meer pubers en vinden activiteiten steeds vaker saai of kinderachtig. Mijn taak als leerkracht is om de leerlingen te prikkelen.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 4
Benvenuto a il Ancora!

Sinds vorig jaar heeft ons team van basisschool Het Anker zicht verdiept in het creëren van betekenisvolle onderzoeks-activiteiten. Voor ons is het belang van het bepalen van een goede sociaal culturele praktijk daarbij duidelijk geworden. Dat blijkt soms nog een hele uitdaging!

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 4
Rekenen met de kabouters

Rekenen in het kabouterbos van groep 3 is een betekenisvolle activiteit. De kinderen rekenen in hun spel en leren daarin hoe zinvol het is als je goed kunt rekenen. In dit artikel laten wij zien hoe spelverhalen worden opgebouwd en welke rekenactiviteiten de kinderen hierin ondernemen.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 4
Beeldverhaal

Startblokken in het Speciaal onderwijs.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 3
Een eigen museum

Zesentwintig enthousiaste leerlingen uit groep 5 presenteren, tijdens hun tweedaags museum, informatie over de prehistorie aan een publiek variërend van kleuters tot grootouders. Tijdens het thema ´Terug naar de oertijd´ zijn de leerlingen door middel van spelactiviteiten gestimuleerd om onderzoek te doen naar onderwerpen die hen aanspreken.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 3
Ik onderzoek het weer

Spel in de televisiestudio van het journaal zorgt in de groep van Erika en Saskia voor betekenisvolle aanleidingen én opstapjes voor diverse onderzoeksactiviteiten.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 3
Welkom bij de Grieken en Romeinen

Voor ons nieuwe thema gaan we terug naar de oudheid. Met drie groepen 5 bereiden we ons voor. Welke sociaal-culturele praktijk we neerzetten laten we in een later stadium over aan de kinderen. De ervaring leert ons dat dit per groep uiteenloopt.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 3
Kriebelbeestjes

In de onderbouw van de Franciscusschool in Zaltbommel leeft het thema ‘Kriebelbeestjes’. Zowel buiten als binnen gaan de kinderen op onderzoek uit. Buiten in de tuin rondom de school wordt gezocht, gegraven en verzameld.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 3
Op expeditie door het lichaam

Alle verschillende groepen van Basisschool de Achthoek in Amsterdam zijn de afgelopen weken op expeditie gegaan. Zo zijn er ruimteschepen gebouwd, is er gedoken in de zee, zijn er dagjes uit in Nederland samengesteld en is Oceanië herontdekt. De groepen 7 gaan op expeditie door het lichaam ter voorbereiding op de oprichting van een gezondheidscentrum.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 2
Safe the future

Op basisschool De Archipel hebben alle groepen het schoolbrede thema ‘Let’s save the future’. Tijdens dit thema staan het scheiden van afval, duurzame energie en mooie plannen voor onze toekomst centraal.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 2
Spel door de school heen

Binnenkort verschijnt het boek ‘Spelen en leren op school’. Dit boek geeft een actueel beeld van spel binnen verschillende vakgebieden in zowel onder- als bovenbouw. Hier zijn een aantal inspirerende voorbeelden uit het boek opgenomen die laten zien hoe leerkrachten met succes ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten uitvoeren in de klas.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 2
Electrotechniek is een feestje!

Leerkracht Karen wil de kinderen in haar groep ervaringen op laten doen met elektrotechniek, maar zelf heeft ze daar weinig kennis van en ervaringen mee. Het voelt als een sprong in het diepe, maar Karen heeft hoge verwachtingen van de kinderen en dus gaat ze aan de slag met een onderwerp ver buiten haar eigen comfort zone.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 2
Gezond van je mond tot je kont

Groep 5-6 werkt aan de eindpresentatie van hun thema. De leerlingen hebben veel geleerd over spijsvertering, poep, gezonde en minder gezonde voeding, recepten beoordeeld, nagedacht over gezonde snacks en zelfs een kookboek geschreven. In dit beeldverhaal wordt duidelijk hoe de eindpresentatie wordt voorbereid.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 1
Ontmoeting met een vluchteling

De media verspreiden volop meningen en visies op kinderrechten en vluchtelingen. Maar wat vinden kinderen daar eigenlijk zelf van? Groep 8b van Basisschool Oostelijke Eilanden in Amsterdam gaat op onderzoek uit naar kinderrechten en onderzoekt wat zij kunnen betekenen voor onze maatschappij.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 1
Kleine onderzoekjes, grote resultaten

In dit artikel komen diverse onderzoeksgerichte activiteiten aan bod. Ze zijn afkomstig van verschillende leerkrachten. Leerkrachten die er werk van maken hun leerlingen te laten ontdekken en onderzoeken. En dikwijls is dat niet eens zo ingewikkeld.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 1
Op naar het VO!

Groep 8 is een spannend leerjaar. Het bevat één van de meest persoonlijke en betekenisvolle activiteiten voor de leerlingen: het krijgen van het voorlopig schooladvies. In groep 8A van basisschool Panta Rhei in Beverwijk werken de leerlingen toe naar de keuze voor hun vervolgopleiding, waarbij sociale media plotseling een onverwachte rol vervullen.

Lees verder

Jaargang 16 - 2017 - Nummer 1
De tweede hand

Groep 7-8 van de Julianaschool in Schagen runt al jaren een tweedehands winkel. De huidige leerlingen en leerkracht Marjolein vinden het weer tijd voor iets nieuws: recycleshop ‘De tweede hand’. Alle ‘functiegroepen’, zoals pr- en reclame, verkoop, financiën, buigen zich over de nieuwe vorm en inhoud.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 4
Doe mij maar na

Dit artikel geeft informatie over het inzetten van modeling en scaffolding als krachtige tools in de begeleiding van leerkrachten in opleiding en inspireert om deze tools zelf uit te proberen. Dit is bijzonder interessant voor wie betrokken is bij het opleiden van leerkrachten en eenvoudig te vertalen naar de professionalisering van leerkrachten.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 4
De kracht van verhalen

Verhalen zijn er altijd, komen van binnenuit, verbinden fantasie en realiteit, en misschien het allerbelangrijkste, in een verhaal kan een levensles verborgen zitten. André Weijers beschrijft hoe twee leerkrachten in de onder- en bovenbouw verhalen inzetten als krachtig middel tijdens hun thema’s.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 4
Aan de slag met de verdiepingsaanpak

Willeke Visser en Hanna Kramer zijn heel bewust bezig met leesonderwijs in groep 3. Hun doel is om te voorkomen dat kinderen te lang in de startersboekjes blijven lezen. Ze willen er ook voor zorgen dat aarzelende lezers zin in lezen houden. Wie complexere teksten leest, leert immers meer en geniet van nieuwe onderwerpen en schrijvers.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 4
Alle kinderen spelen

Villa Kakelbont is een basisschool op het terrein van het Asielzoekerscentrum in Den Helder. In de onderbouwgroep wordt volop gespeeld in de huishoek, de bouwhoek, aan de tafel met allerlei klein bouw- en wereldspelmateriaal en in de winkel. Goed en aantrekkelijk ingerichte hoeken maken spelactiviteiten voor alle kinderen mogelijk.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 3
Leergemeenschap in de steigers

In groep 5 van basisschool De Vlinder zijn de leerlingen hard aan het werk binnen een thema. Er komt echter nog niet veel input van de leerlingen. In deze klas heeft student Jedidja onderzoek gedaan naar de kenmerken van een leergemeenschap en hoe leerkrachten een klas kunnen omvormen tot een leer-en onderzoeksgemeenschap.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 3
Brainstormen met de matrix

Samen op verhaal komen over de inhoud van je thema is een mooie gezamenlijke activiteit voor leerkrachten. In de 0-fase verkennen leerkrachten de betekenissen en bedoelingen van de thematische activiteiten. Inhouden scherp krijgen is in deze planningsfase ook van belang. De inhoudenmatrix kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 3
Drie.. twee.. één.. Wie niet weg is, is gezien

Wat zijn goede onderzoeksvragen? Hoe kan ik leerlingen de kennis en vaardigheden aanleren die nodig zijn voor onderzoekend leren? Er komt een hoop op je af als je als leerkracht te maken krijgt met onderzoekend leren… Een zoektocht gedurende een schooljaar naar deze vragen.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 3
Spelen in de kringloopboekenwinkel

Leerkracht Karin Brakenhoff laat zien hoe zij en haar collega’s erin slagen een heuse boekwinkel in te richten met tweedehands boeken in groep 1-2-3. Rond deze praktijk wordt er natuurlijk veel gelezen, geschreven en vormt het spel een betekenisvol én rijk thema voor de kinderen.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 3
Zin in lezen in groep 3

Zin in lezen is een ‘andere aanpak’ van leren lezen. Een methodiek die past bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dat dit zowel voor leerkrachten als voor kinderen een interessante en doelmatige aanpak is zie je in dit beeldverhaal bij het thema ‘Sport’, waarbij de kinderen samen met de leerkracht een sportwinkel en een atletiekbaan hebben opgebouwd.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 3
Alle smaken in de sapbar

De sapbar van groep 5 op ABBS De Zuiderzee levert diverse mogelijkheden op voor het doen van onderzoek in de bovenbouw. De kinderen lezen over het maken van sapjes, proeven, en doen marktonderzoek voor hun eigen sapbar. Deze praktijk levert mooie momenten op voor reken-wiskunde en differentiatie in het thema.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 2
Werken met tablets in groep 1-2

Kinderen leren op steeds jongere leeftijd gebruik te maken van digitale middelen. Leerkrachten Willy en Michelle laten zien hoe zij en de leerlingen uit groep 1-2 de tablet in de verschillende fasen van het thema gebruiken.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 2
Baby’s doen ook mee!
Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 1
Werken met het leerlingportfolio

Jitske Bosma deed voor haar masterthese onderzoek naar het gebruik van leerlingportfolio’s op ontwikkelingsgerichte scholen. In dit artikel presenteert zij haar resultaten en geeft zij praktische tips voor scholen om te werken met het leerlingportfolio.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 1
De kracht van eigen onderzoeksvragen

In dit artikel beschrijft Arnoud Neefjes van basisschool Oostelijke Eilanden (BOE), een ontwikkelingsgerichte school in Amsterdam, hoe het uitwerken van het brede thema ‘Feesten’ in zijn klas uitpakt in een heldere probleemstelling en een zeer goed uitgewerkt onderzoek.

Lees verder

Jaargang 15 - 2016 - Nummer 1
Blijf spelen!

Spel, onmisbaar voor betekenisvolle en levensechte activiteiten waarmee kinderen zich verbinden. Een doorkijkje naar spel in verschillende praktijken en leeftijden.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 4
Wij doen onderzoek naar kriebelbeestjes

In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de klas en de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 4
‘Ik groei en bloei!’

In dit artikel neemt Petra Meems ons mee in haar groep 3. De vragenwand speelt een belangrijke rol bij de opbouw van de activiteiten in haar groep. Onderzoek, lezen en schrijven worden verbonden aan spel in de bloemenkraam.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 4
Thematiseren in het speciaal onderwijs

Op SO De Zonnehof in Raalte is het team aan de slag gegaan met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). De ervaringen leveren waardevolle leeractiviteiten op, een hogere betrokkenheid van leerlingen en meer actieve inbreng van de kinderen.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 4
Betekenisvolle activiteiten met gastouders

Gastouderbureau ‘Het Kwakersnest’ in Velserbroek willen hun pedagogische praktijk verdiepen en zien in Startblokken mogelijkheden. De Startblokkentrainers van Stichting Welzijn Velsen zijn vanuit de bestaande samenwerking met ‘Het Kwakersnest’ de uitdaging aangegaan om een passende training aan te bieden. In dit artikel vertellen de trainers en gastouders over hun ervaringen.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 4
Spel in de bovenbouw? Jazeker!

OGO gaat uit van spel als leidende activiteit in de onderbouw en onderzoek als leidende activiteit in de bovenbouw. Dat wil niet zeggen dat je in de onderbouw niet ‘onderzoekt’ en in de bovenbouw niet ‘speelt’. Wat is dan spel in de bovenbouw? Leerkracht Nikita en Jacqueline (groep 6) vertellen hun ‘spel’verhaal.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 4
Een dag uit het leven van Eva in groep 3
Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 3
Op avontuur in het bos, op het duin, in zee en op strand

In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de klas en de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 3
De Klussenbus

In dit artikel laat leerkracht Karin zien hoe ze in groep 1-2 een thema vormgeeft specifiek gericht op een paar jongens uit haar klas. Door een thema over bouwen, klussen en gereedschappen te kiezen lukt het haar om nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij deze jongens los te maken en ze te betrekken in het spel en onderzoek.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 3
Nieuwsgierigheid van kinderen stimuleren door het gebruik van een lapbook

In dit artikel wordt het werken met lapbooks verbonden aan een visie op onderwijs voor begaafde leerlingen. Onderwijsadviseur Marlies de Wever beschrijft hoe deze verwerkingsvorm gebruikt kan worden in groep 3-8, maar ook voor de kleuters.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 3
Samen tot ontdekkingen komen in leesgesprekken

Hoe kunnen leerkrachten én leerlingen greep krijgen op lezen en leesontwikkeling? In dit artikel beschrijven we hoe wij daarover samen informatie verzamelen door leesgesprekken te voeren. Deze leesgesprekken kunnen tot verrassende ontdekkingen leiden en ze leveren veel informatie op.

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 1
Niet zomaar een uitstapje

In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de klas en de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Lees verder

Jaargang 14 - 2015 - Nummer 1
Wat doe jij met de krant in de klas?

In dit artikel lees je een drietal praktijkvoorbeelden uit de bovenbouw van ontwikkelingsgerichte scholen over het gebruik van de krant in de klas als een rijke actuele bron. In deze voorbeelden wordt zichtbaar hoe de krant zorgt voor verbinding met de actualiteit en kan uitnodigen tot gesprek en discussie.

Lees verder

Jaargang 13 - 2014 - Nummer 4
Maak een probleem!

Kinderen leren heel veel van spel. In spel kunnen ze hun taal en denken nog sterker ontwikkelen. Op voorwaarde dat kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers het ze wat moeilijker maken... Met stukjes taaldenkgesprek in de natuurlijke loop van het spel waarin ze kinderen uitdagen tot denken. Waarom dat nodig is en hoe je dat kunt doen, lees je in dit artikel.

Lees verder

Jaargang 13 - 2014 - Nummer 4
Great Britain, Great theme!

Op basisschool De Archipel in Amsterdam wordt een schoolbreed thema ‘Great Britain’ uitgevoerd waarbij er extra aandacht is voor Engels in het aanbod. In dit artikel volgen er praktijkbeschrijvingen van verschillende klassen.

Lees verder

Jaargang 13 - 2014 - Nummer 3
Speeddaten met je klas? Een goed idee!

In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Lees verder

Overig
Activiteitenboek- Met de trein mee
Lees verder

Overig
Echt zwemmen op het droge – foto’s
Lees verder

Jaargang 13 - 2014 - Nummer 1
Dichtbij en ver weg, groep 1-2

In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Lees verder

Jaargang 12 - 2013 - Nummer 4
Reken je rijk! Trek erop uit met de trein

In het artikel ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs… werkt dat?’ wordt een onderzoek van Worthington en Poland toegelicht. Beide gaan over symbolische representaties van de werkelijkheid en het belang van schematiseren in de ontwikkeling van het mathematisch denken van jonge kinderen. Met dit artikel sluit Niko Fijma hierop aan en illustreert dit aan de hand van een praktijkbeschrijving binnen het thema ‘Met de trein mee’ in groep 2-3 van Marco Moerbeek.

Lees verder

Jaargang 12 - 2013 - Nummer 4
Beeldverhaal – Tot zover gekomen!

Aan alles komt een einde, zo ook aan een thema in de klas. Elk thema vraagt om een goede afronding. Pas dan is het verhaal van de klas rond. Zo’n afronding kan op veel manieren.

Lees verder

Overig
Let’s dance
Een beeldverhaal
Lees verder

Overig
Vraag en antwoord
Lees verder

Overig
Techniek door alle bouwen heen

Een beeldverhaal van een schoolbreedthema ‘Techniek'. Het beeldverhaal van deze Zone laat een schoolbreedthema zien rondom techniek op basisschool De Archipel. Vanuit het stadsdeel krijgt de school de opdracht tot het ontwerpen van een nieuw cent

Lees verder

Microkredietmarkt op De Mijlpaal

Goede doelen acties zijn vaak een terugkomende activiteit in een schooljaar. In dit artikel vertelt Thamar Ottens, leerkracht van groep 8, over zo’n activiteit, de Microkredietmarkt, bij haar op school. Ook de kinderen en een ouder vertellen hun ervaringen.

Lees verder

Jaargang 12 - 2013 - Nummer 2
Beeldverhaal

Een beeldverhaal van een schoolbreedthema ‘Techniek’.

Lees verder

Jaargang 12 - 2013 - Nummer 1
Beeldverhaal

Aan de hand van twee beeldverhalen in de onder- en bovenbouw laten we zien hoe Ontwikkelingsgericht Onderwijs een brede persoonsontwikkeling nastreeft binnen het thematiseren.

Lees verder

Jaargang 11 - 2012 - Nummer 4
Hoe preciezer, hoe beter!

In dit artikel beschrijft Isabelle Vingerhoets op welke manier de overdracht van peutergroep naar onderbouw in de basisschool kan verlopen via het over-drachtsformulier van Horeb in Startblokken en Basisontwikkeling.

Lees verder

Jaargang 11 - 2012 - Nummer 4
Niet voor de poes! – Een dag in de klas van Juf Tessa

Tessa Kruijer heeft een groep 1-2-3 van 24 leerlingen op de Julianaschool in Schagen. In dit artikel beschrijft zij hoe een gewone dag in haar klas verloopt in de eerste weken van het cursusjaar. Ze laat zien hoe zij haar klas organiseert. Ze wil alle leerlingen laten meedoen met het thema ‘huisdieren’ en ook tegemoetkomen aan de verschillende ontwikkelings- en leerbehoeften van de 4- tot 6-jarigen.

Lees verder

Jaargang 11 - 2012 - Nummer 4
Beeldverhaal

Een dag in de klas bij juf Tessa. Een beeldverhaal over de organisatie van een groep 1-2-3.

Lees verder