Praktijkonderzoek


Jaargang-19-2020-nummer 2
Ontwikkelingsgericht onderwijs in beeld

Het is van het grootste belang om met elkaar duidelijk te houden waar we mee bezig zijn in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: welke theorie? Welke praktijken hangen daarmee samen? De eerder voorgestelde kenmerken van OGO die de signatuur van dit onderwijs vormen (van Oers, 2003), zijn nog steeds een goede leidraad, maar kunnen altijd weer met nieuwe uitleg van kernconcepten verhelderd worden. In het artikel ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs nog een keer onder de loep’ in deze Zone worden niet alleen de kernconcepten beschreven maar ook verbonden met bekende praktijken in de klas. Dit beeldverhaal laat zien hoe we ons dit moeten
voorstellen in de klassenpraktijk van alledag. Het inspireert tot nieuwe ideeën!

Lees verder

Jaargang-19-2020-nummer 2
Het Frea Janssen-Vos Fonds

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder