Editie: Jaargang 1 - 2002 - Nummer 4

Boeksignalering
Lees verder
Diversiteit als rijke bron ISCRAT-conferentie 2002

Van 18 tot en met 22 juni werd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het vijfde congres gehouden van de International Society of Cultural Research and Activity Theory.

Lees verder
Schoolbuurtwerk. Een uniek project in

Het stadsdeel Westerpark in Amsterdam kent een complete infrastructuur van samenwerking tussen Welzijn en Onderwijs. Deze samenwerking bestaat in de Spaarndammerbuurt zelfs al meer dan dertig jaar. Dit zou een aanbeveling kunnen zijn voor andere gemeenten

Lees verder
De boekenkast van Joke Goudswaard

Uit de kast gehaald.

Lees verder
Onder de kleuren van de regenboog. Een doodziek kind in de klas

Waarom heeft Leon z’n pet nog op? Juf vertelt dat Leon geen haar meer heeft omdat hij ziek is en medicijnen krijgt waardoor zijn haar eraf is gegaan.

Lees verder
Bewust bemoeien. Een leerkracht in ontwikkeling

De auteur vertelt over ‘gouden momenten’ en zone van naaste ontwikkeling.

Lees verder
Naar betekenisvol onderwijs. Fundamentele veranderingen in het middelbaar beroepsonderwijs

In een aantal Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) doen zich momenteel fundamentele veranderingen voor. De auteur ondersteunt deze instellingen om te veranderen in de richting van onderwijs dat voor de leerlingen betekenisvol is.

Lees verder
On-line op onderzoek

Voor onze school stond de vraag centraal hoe we de effectiviteit van het onderwijs konden verbeteren en de betrokkenheid van kinderen konden vergroten door middel van de inzet van de computer.

Lees verder
Zal ict het onderwijs veranderen?

Elke school wordt momenteel geconfronteerd met de vraag hoe ict een plaats te geven in de dagelijkse praktijk. Op de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (november jl.) was ict een centraal thema.

Lees verder