Editie: Jaargang 10 - 2011 - Jubileumnummer

Startblokken en Basisontwikkeling voor nul- tot achtjarigen. Een stand van zaken in 2011

Wat is nu de stand van zaken wat betreft Startblokken en Basisontwikkeling? Welke ontwikkeling heeft dit curriculum doorgemaakt? En hoe ziet de invoering van een ontwikkelingsgerichte benadering er uit?

Lees verder
We varen mee. Bouwleiders helpen koers te houden in de bovenbouw

Leerkrachten op ontwikkelingsgerichte scholen zijn zelf in het beste geval altijd gericht op hun eigen ontwikkeling. Ze willen met z’n allen op koers blijven. Je hebt als team immers niet voor niets voor OGO gekozen.

Lees verder
Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Zone bestaat 10 jaar!
Gratis

Editorial.

Lees verder
Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs

‘Ontwikkelingsgericht onderwijs’ is populair in Nederland. Maar wat bedoelen de gebruikers er mee? Dit artikel biedt een schets van het Vygotskiaanse Ontwikkelingsgericht Onderwijs, aan de hand van een vijftal hoofdkenmerken die richtinggevend kunnen zijn voor opvoedings- en onderwijssituaties.

Lees verder
Opnieuw op de foto

In 2003 schetste Bert van Oers in zijn artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ een aantal hoofdkenmerken van OGO. In dit artikel loopt hij deze principes nog een keer langs en blikt hij terug: welke vooruitgang hebben we geboekt sindsdien?

Lees verder
Op jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten

In de bovenbouw leren kinderen onderzoeken, maar hoe pak je dat aan? Bianca Oterdoom onderzoekt in haar groep 7 hoe kinderen meerdere bronnen kunnen inzetten voor het beantwoorden van onderzoeksvragen.

Lees verder
De jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten blijft!

In 2007 schreef Bianca Oterdoom een inspirerend artikel over de ‘jacht naar onderzoeksactiviteiten’ in de bovenbouw. In het voorliggende verhaal richt zij haar pijlen op de kwaliteit van de schrijfactiviteiten.

Lees verder
Gespreksactiviteiten in een ontwikkelingsgerichte klas

Twee auteurs gaan in op kenmerken van goede gesprekken in de context van ontwikkelingsgericht onderwijs.

Lees verder
Gesprekken? Blijf denken!

Door gesprekken ontwikkelen kinderen taal én denken. Bovendien hebben zij de vaardigheid om lerende gesprekken te voeren nodig voor hun toekomst. Geef kwalitatief hoogwaardige gesprekken dus een prominente plek in het onderwijs.

Lees verder
Interne begeleiders groeien mee

In ontwikkelingsgerichte scholen willen interne begeleiders de leerkrachten bijstaan in het realiseren van goed onderwijs. De auteurs, zelf externe begeleiders, beschrijven de taken van een interne begeleider in relatie tot de fasen van het vernieuwingsproces van een team. Een verhaal met een driedubbele bodem: het handelen van zowel leerkrachten als van interne en externe begeleiders.

Lees verder