Editie: Jaargang 10 - 2011 - Nummer 1

Een handvol sperziebonen. Reken-wiskundeactiviteiten in de groentewinkel op de pabo

Kinderen krijgen begrip van rekenkundige handelingen als ze snappen wanneer en waarom ze het kunnen gebruiken. Het spel in een winkel biedt hiervoor allerlei mogelijkheden.

Lees verder
Peuters rekenen in alledaagse activiteiten

Isabelle Vingerhoets laat in dit artikel zien hoe pedagogisch medewerkers in alledaagse activiteiten die zij samen met kinderen ondernemen, alert kunnen zijn op aspecten van rekenen en wiskunde.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Onderzoekend leren op de Grote Rekendag

Wat kun je als leerkracht doen als je geacht wordt de rekenmethode te volgen om daarnaast het rekenonderwijs een extra impuls te geven? Een mogelijkheid daarvoor is het organiseren van een Grote Rekendag.

Lees verder
Ruimtelijk structureervermogen en ontluikend getalbegrip bij jonge kinderen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar rekenen en wiskunde. In dit artikel beschrijven Wil Oonk en Hilde Amse een onderzoek waarin de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht bij kinderen een verband kan houden met het verkort gestructureerd leren tellen.

Lees verder
“Anders zouden we natte voeten hebben!” Schematiseren in een groep 1-2

Groep 1-2 van basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland gaat op bezoek bij de molens in de buurt. Ze leren veel over hoe de afwatering van de polder werkt. In de watertafel maken kinderen een maquette van wat ze tijdens de excursie hebben gezien.

Lees verder
Communiceren in rekentaal. Noodzakelijk voor kinderen in hun spel

Maulfry Worthington heeft in Engeland onderzoek gedaan naar rekensymbolen die jonge kinderen in hun spel gebruiken.

Lees verder
“31 kokmeeuwen en 10 ganzen, juf!” Rekenen en wiskunde in ons natuurcentrum

Ook in de bovenbouw is het goed mogelijk om aan de slag te gaan met betekenisvol reken-wiskundeonderwijs. Lorien de Koning beschrijft hoe zij in haar groep 5-6 de ‘stappenmethodiek rekenen en wiskunde in OGO’ gebruikt.

Lees verder
Van rekenmethode naar rekenmethodiek. Betekenisvol reken-wiskundeonderwijs in groep 3

Het beredeneerde aanbod van de leerkracht omvat dus haar doelen én de betekenissen van haar leerlingen. De Horebinstrumenten vormen de basis van de ‘gereedschapskoffer’ van de leerkracht. De methode hanteert zij als bron.

Lees verder