Editie: Jaargang 10 - 2011 - Nummer 3

Het voorbeeld willen zijn bij lezen in de klas. Interview met Mienke Droop
Bea Pompert sprak met Mienke Droop over de verbeteringen van het taalonderwijs waaraan zij werkt. Vooral over begrijpend lezen in de bovenbouw.
Lees verder
De bibliotheek in de klas
Ingrid Born-Bijster wil een educatieve film maken. Omdat het bijna Kinderboekenweek is besluit ze haar film en activiteiten te koppelen aan het thema ‘De bibliotheek’. In dit artikel beschrijft ze hoe ze het thema met de kinderen heeft vormgegeven.
Lees verder
Nederland: wereldkampioen testen, toetsen en etiketten plakken
In Nederland wordt veel getest, getoetst en geëtiketteerd. Meer dan in de meeste landen ter wereld. Men wil weten waar de ‘schoen wringt’ en op welke manier men de kinderen het best kan helpen. En dat zo vroeg mogelijk.
Lees verder
Op weg naar Engels in de basisschool
De basisscholen in Amsterdam IJburg hebben naast hun onderwijsvisie hun eigen profiel. Het team van De Archipel heeft samen met de ouders gekozen voor het profiel Engels. De gemeente stimuleert scholen om Engels al vroeg als vreemde taal aan te bieden.
Lees verder
Do you speak English?
Waarom zou je Engels leren op school? Er zijn voorstanders en tegenstanders van dit plan. Bea Pompert gaat te rade bij Janet van Hell.
Lees verder