Editie: Jaargang 11 - 2012 - Nummer 1

Spel bewust! Ontwikkelingsgericht spellingsonderwijs in groep 3.
Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Weg van ontwikkelingsgericht onderwijs

Weg zijn van OGO. De weg naar OGO. Weg willen van OGO. Wat willen we eigenlijk zeggen met de titel van dit artikel? Iets op veel manieren kunnen interpreteren, kan zowel verwarrend als inspirerend werken.

Lees verder
Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Pedagogiek of didactiek?

Niet iedereen in de wereld buiten OGO is overtuigd van de kwaliteit van OGO. Zo hoorde ik laatst de uitspraak: “Pedagogisch gezien is OGO prima, maar aan
de didactiek valt nog wel wat te verbeteren…” In dit artikel wil ik nagaan welk misverstand mogelijk achter die uitspraak schuilt – en of ze een kern van waarheid bevat.

Lees verder
Pedagogisch-didactisch handelen: bouwen aan ontwikkeling

Wim Wardekker geeft in zijn artikel aan dat de OGOleerkracht pedagogiek en didactiek in het handelen integreert. In dit artikel laat Willeke Visser van de Frits Bodeschool dit zien aan de hand van het thema ‘Hier woon ik’. Een thema waarin leerlingen aan het bouwen slaan en leerkrachten de mogelijkheden aangrijpen om te ‘bouwen’ aan de verdere ontwikkeling.

Lees verder
Componeren in de bovenbouw van de basisschool?!

In 2005 verscheen het boek Gevangen in een schelp; Ontwikkelingsgericht muziekonderwijs in de onderbouw van Lydia de Jong en Ad van der Heijden. Met het schrijven van dit boek hebben zij een waardevolle bijdrage geleverd aan het denken over het vak muziek binnen ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw van de basisschool.

Lees verder
Ouders zijn meer dan welkom!

Basisschool ‘De Aanloop’ is de enige OGO school in West-Brabant. Een unieke positie die ook vragen met zich meebrengt. Hoe ‘verkoop’ je het concept aan toekomstige ouders bijvoorbeeld en hoe kunnen de huidige ouders ambassadeurs van Ontwikkelingsgericht Onderwijs worden? Vragen die Carla de Vos, leerkracht van groep 1-2 en OGO coördinator van ‘De Aanloop’, oppakt en onderzoekt.

Lees verder
Succeservaringen en uitdagingen

Iedere leerkracht zal het bekend in de oren klinken, dat er als beginner in een schoolteam veel nieuwe dingen op je pad komen, los van het onder de knie krijgen van het OGO-concept. Een uitdagende en soms zelfs ingewikkelde ‘extra’ taak. In dit artikel geeft leerkracht Marte van Vliet een beschrijving van haar onderwijspraktijk in groep 7 en legt zij uit met welke succeservaringen en uitdagingen ze te maken krijgt tijdens het thematiseren in de bovenbouw.

Lees verder
De directeur boft

Op de Jozefschool in Venhuizen laat het onderbouwteam zich opnieuw inspireren met betrekking tot OGO. Jaren geleden volgden zij scholing en hebben het werken met een thema in praktijk gebracht. Het wordt tijd voor nieuwe input! Samen met de leerkrachten besluit directeur Christien Bruin om één themagerichte, intensieve begeleiding te koppelen aan het thema van de kinderboekenweek ‘Helden’. En het wordt een succes!

Lees verder
De kinderen van groep 1-2 houden zelf de absentielijst bij

Huub Joling geeft in dit artikel een beschrijving hoe hij de kinderen van groep 1-2 betrekt bij het controleren van absenties in de klas.

Lees verder
Complimenten
Gratis
Lees verder
Berichten
Gratis

Lees hier de berichten van deze editie.

Lees verder
Boeksignalering

'Laat ze buiten spelen; pleidooi voor gezonde risico's' door Helen Tovey.

Lees verder
Column – Een echte keuken in ons nieuwe huis

Column door José Verhoeven.

Lees verder
“Je mag niet voordringen hoor!”

Op de Jozefschool in Venhuizen gaan de leerkrachten van groep 1-2 de werkwijze van de verteltafel preciezer uitvoeren. Aandacht voor spel, meespelen en woordenschatuitbreiding!

Lees verder
Agenda
Gratis

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder