Editie: Jaargang 12 - 2013 - Nummer 1

Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Inleiding
Gratis

Lees hier de inleiding van dit themanummer: OGO en Opbrengstgericht werken: ‘De Piepjestoets’ door Bea Pompert.

Lees verder
Taal verbeteren: van saai naar uitdagend én succesvol!

In dit artikel schrijft Marlies de Wever over haar werk in Noord- en Midden- Limburg. Ze is als onderwijsbegeleider al jarenlang bezig OGO in te voeren in verbetertrajecten op tal van scholen. Opbrengstgericht werken lukt het best als er vanuit thema’s en betrokkenheid, betekenisvolle activiteiten ontstaan voor alle leerlingen, dat is haar opvatting en missie.

Lees verder
Opbrengstgericht werken, een koud kunstje?

Opbrengstgericht onderwijs valt samen met de ambitie om hogere meetbare toetsresultaten te kunnen bewerkstelligen. Maar wat als de normering van deze toetsen überhaupt niet te vergelijken is met de populatie van de school? Zo is Villa Kakelbont een kleine basisschool op het asielzoekerscentrum in Den Helder. Chiel van der Veen beschrijft hoe drie leerkrachten van deze school gewerkt hebben aan opbrengstgericht én betekenisvol woordenschatonderwijs.

Lees verder
Schuurpapier – Beoordelen van onderwijskwaliteit: het verhaal achter de cijfers

Door Sanne van der Linden.

Lees verder
Van ‘min naar plus’ (be)sturen

Onderwijskwaliteit staat in ‘de min’ en moet naar ‘de plus’. Op Kindcentrum De Ontdekking staat kwaliteitszorg bovenaan de agenda. De Ontdekking maakt eigen keuzes waar het kwaliteitszorg betreft. De directeur heeft hierin het vertrouwen van haar bestuur. Nicole Hanegraaf vertelt haar verhaal als schoolleider.

Lees verder
Wetenschapsplein – Recht op slachting voor alle 11-jarigen

Door Evelien Tonkens.

Lees verder
Wetenschapsplein – Waar een kenniseconomie echt om vraagt

Door Wim Wardekker.

Lees verder
Wetenschapsplein – Toezicht versmalt!

Door Ad Boes.

Lees verder
In gesprek met de ‘OGO inspectie’

Op 14 september 2012 gingen zo’n dertig vertegenwoordigers van OGO-scholen in gesprek met de Inspectie. OGO-scholen willen de beste opbrengsten voor elk kind, óók op het gebied van taal en rekenen. En de Inspectie is óók gericht op brede vorming. Dat staat immers in de wet op het basisonderwijs! Toch ‘schuurt’ het nogal eens tussen OGO-scholen en de Inspectie. Tijd voor een goed gesprek.

Lees verder
Hoe werkt een raket?

In dit artikel kijken we mee met de onderzoeks-activiteiten van Willem om te zien hoe hij leesstrategieën, metacognitieve vaardigheden, begripsvorming en woordenschatuitbreiding steeds inzet om verder te komen in zijn onderzoek naar de werking van raketten.

Lees verder
Boeksignalering
Gratis

Boekbespreking van 'Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie.' van Gert Biesta. Uitgeverij Boom Lemma, 2012.

Lees verder
Beeldverhaal

Aan de hand van twee beeldverhalen in de onder- en bovenbouw laten we zien hoe Ontwikkelingsgericht Onderwijs een brede persoonsontwikkeling nastreeft binnen het thematiseren.

Lees verder
Echt begrijpen wat je leest: de inhoud doet er toe!

In dit artikel beschrijft Yvonne van Rijk het belang van betekenisvol leesonderwijs, waarbij de inhoud nét zo belangrijk is als het aanleren van leesstrategieën, die in veel begrijpend lezen methoden centraal staan. Ze gaat in op de kracht van de ontwikkelingsgerichte leespraktijk.

Lees verder
Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder