Editie: Jaargang 12 - 2013 - Nummer 2

Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Aan de kant! De brandweer komt eraan!

Op de Katholieke Pabo Zwolle wordt in het semester waarin het thematisch werken met kleuters centraal staat, ook aandacht besteed aan techniek met kleuters. In dit artikel doen twee studenten van de tweejarige deeltijdopleiding verslag van hun thema-uitwerking en de manier waarop zij de inhouden vanuit het vakgebied Natuur en Techniek hierin een plek gegeven hebben.

Lees verder
Schuurpapier – Samen uit, samen thuis!

Door Alita de Jong.

Lees verder
Vraag en antwoord

Gedurende het thema wordt er veel geproduceerd dat een zichtbare plek in de klas nodig heeft: brainstormoverzichten, onderzoeksvragen, verslagen, nieuwe woorden, etcetera. Veel hiervan komt terecht op mijn themawand. Mijn themawand hangt hierdoor erg vol en wordt onoverzichtelijk. “Hoe richt ik mijn themawand in zodat het verloop van het thema inzichtelijk blijft?”

Lees verder
Complimenten
Gratis

Op basisschool Het Spectrum in Hoorn wordt in alle groepen ingezet op doelgericht werken aan taal. Aanleiding hiervoor is de constatering dat er hard gewerkt wordt aan betekenisvol aanbod, maar dat de opbrengsten achterblijven bij de verwachtingen.

Lees verder
BSO is niet saai!

Mandy van Nispen is een enthousiaste pedagogisch medewerker van kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout. Ze volgt de scholing ontwikkelings-gericht werken samen met de onderbouw en het kinderdag-verblijf. Voor Mandy betekent dat meedenken en meedoen met de interessante thema’s, ook op de BSO. Hoe ze dat doet beschrijft zij in dit artikel.

Lees verder
Boeksignalering

Boekbespreking van 'Baanbrekers en boekhouders. Herinneringen aan 50 jaar kleuters.' van Frea Janssen-Vos. Van Gorcum, 2012.

Lees verder
Boeksignalering

Boekbespreking van 'Een blik op Techniek, van 3 tot 8 jaar' van Leen de Bie. Abimo Uitgeverij, 2009. Daphne Dekkers & Ester van Oers.

Lees verder
Wetenschap en techniek dialogisch onderwijzen in de 21e eeuw

Al op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met allerlei toepassingen en producten uit de wetenschap en techniek. Dit noodzaakt dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen die relevant zijn om te kunnen deelnemen aan deze samenleving. Deze publicatie gaat kort in op de inhoud van het wetenschap en techniek-onderwijs voor de 21e eeuw en hoe dat via een dialogische didactiek te onderwijzen is.

Lees verder
Op weg naar… onderzoekend leren

Anita Kesselaar, leerkracht groep 7, werkt op een thematisch onderzoekende manier aan betekenisvol onderwijs. Zij wil kinderen nieuwsgierig maken zodat ze vragen gaan stellen. Anita zet in op vaardigheden die ruimte creëren om op een onderzoeksmatige manier wetenschap en techniek in thema’s in te bedden.

Lees verder
Spelbegeleiding stimuleert peuters in hun ontwikkeling

Op de Ds. G.H. Kerstenschool in Borssele is vorig jaar de pilot ‘Peutergroep’ van start gegaan. Daarbij begeleiden behalve de pedagogisch medewerkers ook leerkrachten de peuters. De hoop die de overheid koestert, is dat er op diemanier een kwaliteits-verbeteringsslag plaatsvindt in de voor- en vroegschoolse educatie. In dit artikel wordt beschreven hoe de school in Borssele werkt aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en spelbegeleiding.

Lees verder
Beeldverhaal

Een beeldverhaal van een schoolbreedthema ‘Techniek’.

Lees verder
Een gouden moment, daar doe je het voor!

Scholen zijn vaak bezig met allerlei acties en goede doelen. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) worden deze activiteiten in de bovenbouw onderzoeks-matig benaderd. In dit artikel gaat leerkracht Hanny Theunissen in op haar praktijk en wordt duidelijk hoe haar leerlingen geld voor het schoolkamp verdienen.

Lees verder
Agenda
Gratis

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Berichten

Bekijk hier de berichten van deze editie.

Lees verder