Editie: Jaargang 12 - 2013 - Nummer 4

Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Stuurboord bakboord

"Tijdens de groepsconsultaties krijg ik vaak te horen dat de pedagogisch medewerkers het lastig vinden om met de kinderen mee te spelen."

Lees verder
Een onverwachte wending

Desira is leerkracht van groep 7-8 op basisschool de Handpalm in Leens. Tijdens de OGO-conferentie in maart is zij gekozen als OGO-talent 2013. In dit artikel beschrijft en reflecteert zij op haar thema over ‘de politiek’ en hoe het thema anders verloopt dan zij in eerste instantie verwacht heeft.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht Onderwijs… Werkt dat?

Vanaf 1980 wordt er in ons land hard gewerkt aan de invoering en verdere ontwikkeling van OGO in de basisschool. In dit artikel bezien Van der Veen, Dobber en Van Oers de belangrijkste onderzoeksresultaten rond OGO.

Lees verder
Reken je rijk! Trek erop uit met de trein

In het artikel ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs… werkt dat?’ wordt een onderzoek van Worthington en Poland toegelicht. Beide gaan over symbolische representaties van de werkelijkheid en het belang van schematiseren in de ontwikkeling van het mathematisch denken van jonge kinderen. Met dit artikel sluit Niko Fijma hierop aan en illustreert dit aan de hand van een praktijkbeschrijving binnen het thema ‘Met de trein mee’ in groep 2-3 van Marco Moerbeek.

Lees verder
Complimenten – Daar worden we blij van!

In december 2013 ontvangen de laatste pedagogisch medewerksters van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) hun certificaat ‘Startblokken’. Alle locaties
voor de 0 tot 4-jarigen werken dan volgens dit concept.

Lees verder
Een overvloed aan @pps…

Er is een overvloed aan apps die bedoeld zijn om in het onderwijs te gebruiken. Hoe maak je als leerkracht een keuze. Zijn apps in te zetten bij het uitdiepen van je thema in de klas?

Lees verder
Ik ben juf/meester. En soms vraag ik me af: Doe ik er toe?

Column door Peter Heerschop.

Lees verder
Eigenaarschap en leren-leren bij het lezen

In dit artikel beschrijft Monique van Wijlick hoe zij met haar groep 4 leerlingen individuele leesplannen maakt. Ze doet dat met alle kinderen en betrekt de
leerlingen ook op elkaars plannen.

Lees verder
Boeksignalering

Boekbespreking van 'Lastige Kinderen? Heb jij even geluk. Omdenken in opvoeding en onderwijs' van Berthold Gunster.

Lees verder
Ridder Rikki

De leerkrachten van basisschool De Piramide in Ridderkerk werken aan verbetering van hun onderwijs. Zij doen dit door middel van het invoeren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Tijdens dit proces leren de onderbouwleerkrachten werken met de verteltafel. Doris den Besten, leerkracht van groep 3, is enthousiast. Isabelle Vingerhoets laat in dit artikel zien hoe deze juf haar taaldoelen verbindt aan de verteltafel.

Lees verder
Vragen over HOREB

HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Het is een observatie, registratie en planningsinstrument dat onlosmakelijk verbonden is met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Met HOREB ga je beter ref lecteren op je handelen, beter differentiëren én begeleiden. In deze ‘Vraag en antwoord’ meer over het gebruik van HOREB.

Lees verder
Beeldverhaal – Tot zover gekomen!

Aan alles komt een einde, zo ook aan een thema in de klas. Elk thema vraagt om een goede afronding. Pas dan is het verhaal van de klas rond. Zo’n afronding kan op veel manieren.

Lees verder
Startblokken op de agenda houden

In 2006 besluit SKE kinderopvang Enschede een pedagogische kwaliteitsslag te maken. Dit leidt tot de doelstelling om in 2010 op alle locaties ontwikkelings-gericht te werken met Startblokken van Basisontwikkeling. In dit artikel bespreken we hoe we intern de medewerkers scholen, coachen, en hoe we Startblokken op de agenda houden.

Lees verder
Agenda
Gratis

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder