Editie: Jaargang 13 - 2014 - Nummer 3

Inhoud
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Schuurpapier – Tablets, vensters op de toekomst?

Door Bert van Oers, bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek, werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees verder
Column – ‘Je moet er wel eerst jam op smeren pap!’

Column door Simone Westra, werkzaam als leerkracht van groep 3-4 op SBO De Windroos in Nijmegen.

Lees verder
Speeddaten met je klas? Een goed idee!

In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Lees verder
Complimenten
Gratis
Lees verder
Kwaliteitsverbetering is MEER dan werken met de PDCA cyclus

De PDCA kwaliteitscirkel is een een voudig hulpmiddel bij het werken aan kwaliteits verbetering, die af komstig is uit het bedrijfsleven. De cyclus bestaat uit fasen (Plan-Do-Check-Act) waarbij: plannen, evalueren en bijstellen, centraal staan. In dit artikel geeft Tonny Bruin aan wat het inhoud en hoe het zich verhoudt tot kwaliteitsverbetering in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Lees verder
Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg!

In het artikel van Tonny Bruin wordt de theoretische achtergrond en betekenis van de PDCA cyclus voor het onderwijs besproken. In dit artikel ligt leerkracht en bouwcoördinator, Eva Dopmeijer, toe hoe de PDCA cyclus is toegepast voor kwaliteitsverbetering bij haar op school.

Lees verder
Lezen is te gek, juf !

Door Niké Admiraal, werkzaam als leerkracht van groep 8 op De Julianaschool in Schagen.

Lees verder
Werken met een portfolio: leermiddel voor de 21ste eeuw

Het portfolio is een belangrijk document bij het evalueren met kinderen in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In dit artikel laat Bea Pompert zien wat de voordelen van het gebruik van een portfolio zijn en hoe deze er in de praktijk uit kunnen zien.

Lees verder
Berichten

Onderwijs Researchdagen 2014.

Lees verder
Boeksignalering

'Speels, liefdevol en vakkundig. Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen', door Elly Singer & Dorian de Haan, Uitgeverij SWP, 2013

Lees verder
Tuin er maar in!

In dit artikel schrijft Lotte Zuijderwijk over haar onderzoek naar ‘groen’ in Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Leerkracht Tessa Kruijer vertelt over de praktijk van haar groep 3-4 van De Julianaschool, waarbij ze aan de slag gaan met de schooltuin en de dieren die daar leven.

Lees verder
Tijd voor puberteit

In dit artikel laat leerkracht Jitske Bosma zien hoe zij het onderwerp: de puberteit bespreekbaar maakt in haar groep 8 en hoe de groep verschillende eindproducten tot stand brengt.

Lees verder
Leesbeleid op school en in de klas

Het zoeken naar goede teksten voor een thema is vaak een uitdaging. Het moet aansluiten bij: het thema, het niveau van de leerlingen en de teksten moeten interessant zijn voor de richting van het onderzoek. In dit artikel wordt de nieuwe digitale tekstenbank Klassenteksten toegelicht en hoe deze te gebruiken is in de onderwijspraktijk.

Lees verder
Inspectie en OGO verslag van een overleg

Het bestuur van De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de directie van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, voeren met een zekere regelmaat overleg met de Inspectie van het primair onderwijs. In dit artikel doet Niko Fijma verslag van het overleg dat dit voorjaar plaatsvond.

Lees verder
Beeldverhaal

Tijd voor puberteit.

Lees verder
Agenda
Gratis

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder