Editie: Jaargang 15 - 2016 - Nummer 2

Van de redactie
Gratis
Lees verder
In dit nummer
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Lees verder
Agenda
Gratis

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Lees verder
Nieuws
Gratis

Lees hier meer over de Amsterdamse lerarenbeurs en de cito-toets voor kleuters.

Lees verder
Kennistoetsen en de kwaliteit van de leraar

Voor de pabo gelden vanaf 2015 nieuwe toelatingseisen. Nieuwe instromers moeten getoetst worden op kennis over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. We zijn nu een jaar verder. Willemieke de Jong, Driestar hogeschool, en Barbara Nellestijn, Marnix Academie, geven hun mening over de instroomtoetsen en het effect op onderwijsland.

Lees verder
Onderzoekende houding uitlokken

Diny van der Aalsvoort, Tjarda de Wit, Carla Compagnie en Martine van Schaik gaan in op het belang van denkvragen bij wetenschap en techniek. Vanwege de positieve uitkomsten van een onderzoek naar het bevorderen van wetenschap en techniek via meten en meetkunde, komen zij te weten hoe de aard en timing van denkvragen bijdraagt aan de onderzoekende houding van kinderen.

Lees verder
Next level

In dit artikel laat leerkracht Nathalie zien hoe de eigen onderzoeksvragen van groep 6 leiden tot betekenisvol onderzoekend leren. Ze laat zien hoe het thema vorm krijgt en welke vragen ze aan de kinderen stelt om ze nieuwsgierig en betrokken te maken.

Lees verder
Ouderbetrokkenheid is een vaag begrip

“Kinderen van betrokken ouders presteren beter!’ zo redeneert men in het onderwijs. Daarom wordt van alles uit de kast getrokken om ouder-betrokkenheid te bevorderen. Maar wat is eigenlijk ouderbetrokkenheid? Wat verhoogt de leerprestaties? Dorine Verheijden-Lels van KLIK-onderwijsondersteuning geeft haar visie.

Lees verder
Uit de boekenkast van…

De redactie van Zone heeft aan het OGOdirectienetwerk de vraag voorgelegd welke boeken zij een must vinden voor het werken in Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en welk boeken een inspiratiebron voor hen zijn. Een greep uit de reacties van de directieleden...

Lees verder
Werken met tablets in groep 1-2

Kinderen leren op steeds jongere leeftijd gebruik te maken van digitale middelen. Leerkrachten Willy en Michelle laten zien hoe zij en de leerlingen uit groep 1-2 de tablet in de verschillende fasen van het thema gebruiken.

Lees verder
Ik ben een kunstenaar

Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Lees verder
OGO en Bildung

Wim Wardekker, voormalig universitair docent aan de Vrije Universiteit en lector aan de Hogeschool Windesheim, geeft zijn visie op Bildung.

Lees verder
English, why wait?

In een advies van Platform Onderwijs 2032 dat door staatssecretaris Sander Dekker is ingesteld, staat dat Engels in groep 1 van de basisschool onderwezen moet worden. Leerkracht Annemarie, van basisschool De Archipel in Amsterdam laat zien hoe Engels op haar school onderwezen wordt en wat haar verwachtingen zijn voor de toekomst van Engels in het basisonderwijs.

Lees verder
Baby’s doen ook mee!
Lees verder
Uit het onderzoek van…

Twee leerlingen uit groep 7 beschrijven hoe ze onderzoek doen naar hun eigen onderzoeksvragen over de invloed van mentale druk op het leveren van sportprestaties.

Lees verder