Editie: Jaargang-19-2020-nummer 2

Inhoudsopgave
Gratis

Hier vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Zone

Lees verder
Van de redactie: we zijn thuis
Gratis

Ten tijde van het schrijven van dit editorial zitten we in een unieke situatie in Nederland en in een groot deel van de wereld. Alle leerlingen zijn thuis en de scholen zijn leeg. Leerkrachten werken ontzettend hard om contact te houden met de leerlingen en ouders te ondersteunen in het begeleiden van het onderwijs thuis. Centrale eindtoets en eindexamens zijn afgeblazen en de krant staat vol met risico’s op vergroting van de kansenongelijkheid en onveilige thuissituaties. Ik ben benieuwd hoe we over een aantal maanden/jaren op deze periode terugkijken en wat de werkelijke gevolgen zullen zijn voor onze leerlingen. Ik geloof
erg in de veerkracht van leerlingen en heb hier vertrouwen in.

Lees verder
Pokewattes

Nanette Wagenaar, leerkracht groep 3 van de Werkschuit in Haarlem, laat in dit schuurpapiertje zien wat het oplevert wanneer je echt inzet op de leefwereld van je leerlingen.

Lees verder
Van kroeg naar klas

Michel Penders vertelt over zijn ervaringen als eerstejaars deeltijdstudent aan de Hogeschool van Amsterdam.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht onderwijs nog eens onder de loep

Bert van Oers schrijft in 2003 in Zone zijn inmiddels klassieke artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. In 2012 formuleert hij in ‘Opnieuw op de foto’ OGO expliciet als betekenisgericht in dubbele zin: voor de leerling en voor de cultuur. Nu dan voor de derde keer OGO onder de loep. Een scherp en actueel beeld dat nodig is om helder te kunnen communiceren over wat OGO wel en niet is.

Lees verder
Ontwikkelingsgericht onderwijs in beeld
Gratis

Het is van het grootste belang om met elkaar duidelijk te houden waar we mee bezig zijn in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: welke theorie? Welke praktijken hangen daarmee samen? De eerder voorgestelde kenmerken van OGO die de signatuur van dit onderwijs vormen (van Oers, 2003), zijn nog steeds een goede leidraad, maar kunnen altijd weer met nieuwe uitleg van kernconcepten verhelderd worden. In het artikel ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs nog een keer onder de loep’ in deze Zone worden niet alleen de kernconcepten beschreven maar ook verbonden met bekende praktijken in de klas. Dit beeldverhaal laat zien hoe we ons dit moeten
voorstellen in de klassenpraktijk van alledag. Het inspireert tot nieuwe ideeën!

Lees verder
Wij krijgen post

Anouk Haarbosch, leerkracht groep 1-2 op basisschool De Bolster, vertelt over het gebruik van spelverhalen in het thema 'Post'.

Lees verder
Agency

De leerkracht als change-agent, inzetten op de professionele agency van docenten of de agency van leerlingen versterken. De kans is groot dat je het begrip ‘agency’ op enig moment voorbij hebt zien komen. Hoewel het concept ‘agency’ aan populariteit wint, is voor veel leerkrachten allerminst duidelijk wat er met het concept wordt bedoeld en wat zij er binnen hun onderwijspraktijk mee kunnen. In deze bijdrage zullen wij het begrip ‘agency’ nader toelichten en beschrijven welke waarde dit concept kan hebben voor het onderwijs.

Lees verder
Verjaardag in Ampeva

In de bovenbouwgroep SBO de Windroos van leerkracht Simone Westra worden watersteden gebouwd.
Chrisje Holstein (leerling in haar groep) wil kinderboekenschrijfster worden. Zij schrijft heel veel en bij de waterstad die zij met een groepje maakt, schrijft zij een verhaal dat zich afspeelt in Am(sterdam)Ve(netie)Pa(rijs).

Lees verder
Traveling around the world

Met de komst van een ‘buitendocent’ Engels ontstaat een meertalige community met ontwikkelingskansen voor alle deelnemers in groep 8 van Ilona ’t Hart en Wim van Heteren van Basisschool De Schakel te Nieuw Lekkerland.

Lees verder
We bouwen een speeltuin

Groep 3-4 gaat zelf een speeltuin ontwerpen. Ze starten met het nadenken over wat ze al weten van speeltuinen. Daarna onderzoeken
de kinderen speeltuinen in de buurt, denken ze samen na over welke toestellen ze in hun eigen speeltuin willen hebben, maken een plattegrond en ontwerpen prototypes. Het thema leeft en iedereen doet enthousiast mee.

Lees verder
Een verhaal bouwen
Gratis

In onze kleutergroep zorgen verschillende hoeken voor een rijk spelaanbod van betekenisvolle spelactiviteiten. Alle kennis en vaardigheden die voor onze kleuters van belang zijn kunnen hier ‘als vanzelf’ aan bod komen. In elke hoek komen meerdere kernactiviteiten en de daarbij behorende kennis en vaardigheden aan de orde. Praten, lezen en schrijven, rekenen en wiskunde. Dingen maken kan overal en kan over alles gaan!

Lees verder
Je hoeft je alleen maar te verbazen

Interview met Jan van Schaik.
Hij is een beeldend kunstenaar die inmiddels 51 tuinen heeft gemaakt, voor scholen en kinderdagverblijven.

Lees verder
Er is zoveel te doen

Bernadette Krol en Jeannette van Boordt vertellen over hun ervaringen met de gezamenlijke natuurspeelplaats, hun rol daarin
en de waarde ervan voor de leerlingen.

Lees verder
Uitstapje in eigen school

Michelle Ramb van IKC De Kleine Reus gaat met haar groep 3 op bezoek bij de kringloopwinkel van groep 5.

Lees verder
We moeten spelen

Dit is een boekrecensie van Levineke van der Meer van het boek 'We moeten spelen' van Rob Martens.

Lees verder
De buitenbeentjes

Dit is een column van Esther Wagemakers. Ze kijkt terug op haar eerste thema in groep 7 waarin de groep als redactie zelf een vriendschapskrant uitgeeft.

Lees verder
Het Frea Janssen-Vos Fonds

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder
Agenda
Gratis

In de agenda leest u interessante activiteiten in de komende periode.

Lees verder